PMD-85 verzia MIF85 + colorAce 2023


Výzva... ale keď dáte fulltime, výsledky sa dostavili. Koncom júla 2023 funguje verzia ktorá snúbi 8bitového veterána ATMEGA8515-16, taktovanú na 18.432 MHz s farebným 3 bitovým RGB výstupom na SCART. Onboard je aj MIF85, obvod Philips SAA 1099.


Pár poznámok:

zapojenie len 5 integrovaných obvodov...
procesor ATMEGA8515-16PU (všimnite substring 85, to nie je náhoda)
Ram 128KB IS61C1024
register 74373 (expandér IO)
Eprom 27080 alebo 27801. Možnosť osadiť obe EPROM. Pracuje sa aj na verzii s 27C160.
zvuk SAA 1099

SCART DIN7 - TV výstup RGB + je vyvedený aj stereo zvuk z MIF85. Kábel som použil segaMegaDrive2. Čistá práca.
PS/2 Konektor - pripojenie PS/2 myši, alebo PS/2 klávensice
Power connector - DIN5 - napájanie +5V, GND
PMD85 FRB20 konektor na zabudovanie do pôvodnej krabice PMD85
Joystick interface

Emuluje sa PMD85-1 a PMD85-2A, vrátane ALLRAM režimu.

Na taktovanie MIF85 je použitý 8 MHz oscilátor... Dlho som nad tým premýšľaľ, ako sa mu vyhnúť... napr 24/3=8... alebo dynamicky prepočítavať frekvencie a taktovať napr. 9 Mhz. Ale manuál nepustí. MIF85 samozrejme funguje s prerušeniami od časovača, a po resete sa softvérovo vynulujú registre, aby nepískal posledný tón donekonečna.
ColorAce - áno funguje krásne. Nie je úplne ideálne, pár MHz procesorového výkonu by som potreboval ešte. Zobrazovanie ide krásne, 36 KB videoram, 3bity na pixel, všetko atmel zvláda. Problém je pri zápise do videoram, rutina má 140 bajtov = 140 clocks. Zmiešavanie farieb z dvoch bajtov nad sebou, robím "poctivo"... Na zápis 1 bajtu do videoram sa 2 bajty načítajú a zapíše sa 6 bajtov. Každý pixel má 4bity, z toho 3 sú RGB zložky. Výkon pri bežných hrách je dostatočný, možno pri listingu DUMP 1234 trošku vidieť oneskorenie voči originálu PMD85, nič vážne.
režim RGBW by samozrejme problém s výkonom vyriešil. Ale zase 4 vs 8 farieb... no neviem... Ak to nepojde podobrotky, potajme som v Eagle nakreslil verziu s dvoma ATMEGA8515. Jeden ako grafický koprocesor pre RGB.
BITSOUND - momentálne nefunguje optimálne, zvuk sa sampluje len každých 64 mikrosekúnd. Tzv. 15625Hz, frekvenčne ohraničuje výstup na tých max 7-8 kHz. Zvažujem zneužiť MIF85 na generovanie bitového zvuku, ako koprocesor k atmelu.
Poznámka:
PMD85 v roku 2023 rozvíjajú tieto dielne:

RM Team
Sindik.at
Libor LA
Zdenek6
WexPMD-85 verzia 2023 + 16 Mbit EPROM


V júli 2023, medziobdobí, keď bola hotový PCB už MIF85 verzie, sa mi zacnelo, miniatúrna, ešte monochrom, krásna trojintegráčová verzia PMD85 so 16 Mbit EPROM 27C160. Na tejto verzii som aj odladil Mouse602. Na 35 GPIO a 8bitový Atmel slušný výkon. Kryštál 18.432 MHz. Ako vidieť mixér na ČB sa na poslednú chvíľu invertor s tranzistorom spáchal. BITSOUND samplovaný každých 8 mikrosekúnd, tj. 125 kHz.


V novembri 2023 sa mi podarilo, po byteFeste doladiť úplnú binárnu kompatibilitu s originálnym INTEL 8080. Problém bol v hraničných situáciach pri inštrukcií DAA a pri nastavovaní AC bitu pri ANA operáciach. Podobne nastavovanie AC bitu pri dekrementácií DCR. Tu mi pomohlo ako to v 8080 asi funguje. Obsahuje totiž len jednu 8bitovú úplnú sčítačku. Pri odčítaní (SUB alebo SBB) sa druhý operand invertuje, CARRY-IN sa invertuje (tj. CIN=1 pri SUB a CIN=not CY pri SBB). Potom prebehne len 8bitové sčítanie. AC bit sa zoberie prenos C3, a CY sa zoberie negácia CarryOUT=C7 zo 7.bitu. Podobne dekremenácia je pripočítanie registra a hodnoty -1, tj. 0FFh. Vtedy sa AC bit nastaví zadarmo sám správne. Pri inštrukciách AND sa AC bit nastavuje podivne, ako logický súčet tretích bitov operandov. Takže exerciser aj na implementácií na architektúre ATMEL AVR už ide bez akejkoľvek odchýlky.

Pri inčtrukcií DAA ale Exerciser 8080/85 mi hlásil CRC error. Exerciser testuje zjavne na všetkých kombináciach AC+CY+A. A zistil som, že nie je úplne presný výklad inštrukcie DAA v originálnom 8080 Programmers Manual.
Konkrétne v bode 2, ked sa rozhoduje kedy má pripočítať hodnotu 60h. Nestačí len podmienka CY=1 alebo horný nibble (po prípadnom pripočítani 6) má hodnotu vyššiu ako 9...
Napríklad keď je situácia AC=C=0 a A=FFh. Síce neviem ako pri BCD aritmetike dôjdeme do takého sympatického stavu, avšak inštrukcia DAA môže byť vykonaná kedykoľvek, pri ľubovoľnom stave procesora, on sa ho nezľakne. Dokonca aj po inštrukcií ktorá nenastavuje AC flag.
Tu podľa bodu 1 sa pripocita 6. Ale už nepripočíta 60h (medzivýsledok je totiž 05h, horný nibble je 0). Mne zafungovalo to, ze v bode 2 testujem hodnotu A este pred pripocitanim 6, a porovnavam s hodnotou 99h. V pripade AC=C=0 a A=FFh po DAA ocakavam v A=65 a to asi aj správna hodnota na fyzickom 8080, ktorú aj Exerciser80/85 očakáva.
Tiež si myslím, že 8080 určite interne nerobí 2 sekvenčné korekcie pri DAA, ale len jeden súčet s hodnotami 0, 6 alebo 66h, ktoré získa z jednoduchej kombinačnej logiky. Viac času tam ani nemá, keďže DAA trvá 4T, čo ju radí k najrýchlejším operáciam, trvá kratšie o 1T ako MOV r,r. Takže určite sa tam procesor veľa nelopotí.


_daa: ; corrected version i8080 on AVR, 17 steps
clr tmp_reg2 ; correction

mov ZL,A
andi ZL,0x0f ; low nibble of A
cpi ZL,9 + 1 ; nibble is > 9, ... 10,11,12,13,14,15
sbrs PSW,ATMEL_H ; or AC=1
brlo noadd6

ori tmp_reg2,0x06

noadd6:
bst PSW,ATMEL_C ; load old CY into T bit

cpi A, 0x99+1 ; high nibble of A
sbrs PSW,ATMEL_C ; old CY
brlo noadd60 ; below A0... 00 az 9F

ori tmp_reg2, 0x60
set

noadd60:
add A, tmp_reg2 ; also AC is set, CY is set manually via T bit
out last_result,A ; for calculate Parity bit

in PSW, SREG ; load new SZ, later we copy new CY(bit T) and new AC ( tmp_reg2)
bld PSW,ATMEL_CMagická inštrukcia DAA sa používa napríklad aj pri konverzií 4bitové čísla na hexa ASCII reprezentáciu. To klobúk dolu, kto toto vymyslel:

PREVOD1: ; prevod monitor PMD85/2

ANI 0FH
CPI 10
SBB 2FH
DAA

PREVOD2:
ADI 90H
DAA
ACI 40H
DAA


PMD-85 verzia 2023


Rukavica bola hodená; rukavicu som zodvihol. A tak vznikol ďaľší hardvérový emulátor/simulátor/opravná sada/klon PMD-85 verzia 2023. Čiže je to vlastne nový mainboard pre PMD-85, vhodný na zabudovanie do pôvodného PMD85. Je to voľné pokračovanie Urob si sám PMD-85, ktoré beží na ATmega128. Určite nie som sám, ktorý snívame o novšom mainboarde pre PMD85. Nápad dobovej repliky-klonu však kazí istou odlišnosťou napr. 8085 (chýba paritný bit, iné časovanie), Z80 (zložitejšie pripojenie, tiež Parity/overflow bit). A procesor 8080 sa samozrejme nevyrába dnes, ale dá sa kúpiť, za rádovo 3-10 eur. Ale vyžaduje 3 napájacie úrovne (-5V, +12V, +5V) a minimálne 2 podporné IO. Ako som na vlastnej koži zistil, tak aj také hradlo MH7400 stojí 0.40-0.60 eur. Pri PMD85, obsahuje odhadom 25 TTL IO. No ak počítam čistú repliku PMD85, treba si pripravit aspoň 100 eur.

Ciele projektu:


* plne 8 bitový design

* DIL design

* napájanie +5 V

* doska plošného spoja 10 cmx10 cm (obmedzenie freeware Eagle)

* doska má mechanické rozmery a konektory napájania a RGB ako pôvodne PMD-85

* PS/2 konektor na pripojenie externej klávesnice (ala keyFace) + PS/2 mouse602

* 18.432 MHz XTAL ako pôvodné PMD-85

* 20 pin FRB konektor na klávesnicu pôvodného PMD85

* 2 MB EPROM 27C160 (mám aj verzie 27C080, 2x27C040).

* kvalitný zvukový výstup, schopný prehrať high-freq BITSOUND

* čo najmenej integrovaných obvodov

* ja som subjektívne zaťažený na PMD-85-1, takže monochrom + atribút blikania + atribút zvýšeného jasu (pardon, originál má byť 50% jas).
* AllRAM režim

* integrované MIF85.

Čo sa podarilo?


Mainboard je postavený na ATMEL (pardon, už Microchip) ATmega8515 taktovaný na 18.432 MHz. Verzia DIL40, má až 35 IO bitov/portov. Má skvelých 8KB FLASH, čo je naoko málo, ale stačí. Je však nádej, že Microchip časom vyrobí chip s veľkou FLASH aj SRAM. Momentálne skúmam aj nový AVR128DA28, ktorý má DIL28 púzdro a 128 KB FLASH a 16 KB SRAM a beží na 24 MHz.

Tých 20 MHz jednak poskytuje krajší obraz, kvôli tomu, že generujem lepší aspect ratio X:Y ako pôvodné PMD-85, kružnica konečne nevyzerá ako vajce či elipsa apod. Nie je problém ani s 18.432 MHz, vtedy je to ako originál. Ale 20 MHz umožňuje generovať zvuk v kvalite Libor L.A. BITSOUND. Napríklad nová hra Arkanoid. Pôvodné riešenie generovalo zvuk s maximálnou frekvenciou 7.8 kHz, keď tam Libor posielal frekvencie vyššie, už to viach chrčalo, ako lahodne hralo. Teraz som dokázal popri generovaní video výstupu v rýchlosti 6 Mbps, generovať aj zvuk o maximálnej frekvenci 62.5 kHz. Áno, ide to, v podstate počítam takty I8080, spomalené primerane o pôvodný videoprocesor a vzorkujem každých 8 µs. Vlastne 48 µs kreslím TV riadok, a v ďaľších voľných 16 µs simulujem beh procesora 8080, kde každých 2 µs vzorkujem sound port. Následne v ďaľších 64 µs odvysielam zvuk, spolu s obrazom.

Klávesnica PMD-85 je pripojená cez DIL 20 precíznu päticu, namiesto FRB konektora. Pätica by ideálne mala byť 90° ohnutá, ale stačí aj priama, káblik od pôvodnej PMD85 klávesnice sa tam v pohode zmestí.Stĺpec klávesnice sa scanuje každých 256µs, tj. každý 4 TV riadok. Celá klávesnica za 4096 µs. Vytrápil som sa tiež s tým, keďže je to pripojené len cez odpory na zbernicu, ala ZX Spectrum. Klávesnica samozrejme môže byť odpojená a pripojená externá PS/2. obe odpojená aj obe zapojené. Takže zvláda aj dvojhru Tankovej bitky. Pripojený je reproduktor, žltá LED, červená LED svieti len pri RESETE, kvôli nedostatku IO pinov.

Špeciálne funguje SHIFT+RESET+STOP, slúži na RESET a cyklické prepínanie verzií PMD-85-1, PMD-85/2A BASIC-G a PMD-85/2A MONITOR. Tj. držanie klávesy STOP počas RESET spôsobí prepnutie verzie PMD-85. Na PS/2 klávesnici sa prepína ALT+1, ALT+2, ALT+3 tieto tri verzie. ALT+S zobrazí screen s InfoScreenom. Samozrejme funguje aj BASIC G/1.0.

RAMka je ako inak statická 64 KB, úzka DIL32 ISSI IS61C512-15N (prípadne kompatibilné napr. UMC UM61512AK). Je to super ramka, rýchla ako raketa 15 ns (!), kedysi sa používala ako CACHE pre 386 a dá sa aj v roku 2023 kúpiť. Tak či onak, skrz buffrovanie vstupov/výstupov Mega8515 treba čakať 2 takty od vyslania adresy po načítanie dát. Čiže občas musím čakať s NOP. Kvôli nedostatku IO pinov, je odpor R11 pullup na pine PD3 a trvalo vyberá RAM, keď je pid PD3 prepnutý na vstup. Počas serializácie TV riadka sa rotáciou dát niči celý obsah portu PORTD, bit7 je jasová zložka BRIGHT, a bit1 je VIDEO.

FLASH/EPROM sú dve AMD 27C040 alebo takmer nezohnateľné AMD 29F040B. Čiže 2 * 512 KB = 1024 KB. Prepínač Eprom FLASH rieši rôznu funkciu pinu 31. U Flasky je to /WE a u EPROM je to A18. Pin číslo 1 je trvalo pripojený na A18, u EPROM je to V_PROG programovacie napätie, ale v bežnom režime je don't care.

Prepínanie RAM a ROMiek prebieha inak ako v predošlých verziach HW emulátora. RAMka je defaultne prepnutá na kontinuálne čítanie, aj počas práce videoprocesora. Ak sa má robiť zápis, checkuje sa 16bitový časovač TCNT1, či nepríde k prerušeniu od videoprocesora počas zápisu. Podobne čítanie z ROM, akurát si rezervujem viac času na operáciu. Aby sa zabránilo prestojom a blokovaniu zápisu do RAM videoprocesorom, niekedy sú 8080 inštrukcie načítané z RAM skorej ako je urobený zápis výsledku predošlej inštrukcie. A niekedy v normálnom poradí. Viď rutina writeMemoryExecute.
Magnetofón funguje aj vo verzií PMD-85-1, aj PMD-85-2A. Samozrejme ako rýchlik. Funguje aj časovanie cez UART, ala Hlípa, Arkanoid, Flappy2K.

Napájanie je kompatibilné so zdrojom PMD-10, cez male-male DIN5 adaptér, napr. mgf kábel. DIN5 male PCB 90 angle connector nezohnateľný.

Myš PS/2 ala Myš 602. Ide super; zatiaľ viem o Mínach a o FunnyFruits +gredit. Emulácia PS/2 myši ako mouse602 ide super. Už som si objednal z bazoša ďaľšie PS2 myši. Začal som s Mínami od Libora LA, a doladil som aj pre FunnyFruits myš. Tam len ide o to že ako rýchlo súkať dáta na port 8C. Mínam stačilo 1 read a pri ďaľšom reade už mohol snímač vykázať inkrementáciu. Pri funnyFruits hodnotu na porte podržím 3 čítania a ide super. Samozrejme že sa žiadne zmeny polohy nestrácajú... Implementačne je inkrementácia/dekrementácia gray kódu cez paritu, xor, rotácie. Takže míny na PMD85 s optickou myšou ... Bol to impulz, tieto nové programy a budem rád keď sa aj SOLITéR od Romana Bórika dočká upgradu ;) Myš funguje v pool režime, bez prerušení, tie sa neemulujú, ani PIT 8253, ani jeho prepojenia na systémovom konektore. Prerušenia na 8080 je iné kafé, ale u Atmela také čáry-máry...
EPROM 27C160 áno, poradilo sa. 16MBit. To je 2048krát viac ako pôvodná eprom 2708. +5V TTL úrovne. Je to najväčšia 5V 8bitová EPROM pamäť. Dokonca sa podarilo bez chyby na plošáku, keďže najskôr som kúpil pamäte až potom kreslil plošák. EPROM má púzdro DIL 42. zapojená v 8bitovom režime. Programovanie bol trošku experiment. Ale willem na LPT pomohol. Tam sa takmer všetok SW zmestil, čo sa zachovalo na PMD85. Čiže PMD85 tvorí svätá trojica IO 8080+8228+8224 a v klone PMD85 máme ATMEGA8515+61C512+27C160. Krása.
ColorAce práce pokračujú. Boli indície že multicolor verziu nemá šancu 8bitový Atmel utiahnúť.... ale má... opäť je srdcom ATMEGA8515-16, taktovaná na 18.432 MHz a vyššie. Hadrvérovo sa líši od monochromu. Je tam samozrejme potrebná zmena plošáku a softvéru. Namiesto 1 bitu RGB verzia posiela 3 bity. Inštrukciou ASR+OUT som dokázal vyslať naraz 2 bity (jasový atribút a video). Teraz potrebujem vyslať naraz 3 bity každé 3 takty (každých 3x52 ns=162 nanosekúnd). Túto treba vzdať hold prvolezcom (Ing Roman Kišš) a aj súputníkom (Dušky, rombor, Libor LA), ktorí v tejto nanosekundovej oblasti boli úspešní. Alebo tí, čo napália rovnice PMDčka do hradlového poľa a bude fungovať... A hlavne ich odladia... Inštrukciou ASR, LSR apod neurobím rotáciu naraz o 3 bity. Preto som vymyslel zapojenie 128 KB SRAM IS61C1024 (sestra IS61C512). Proste hrubá sila. Dušky si taktiež pomohol, navyše DRAMkami... Je to vymyslené tak, že PORTE, ktorý ma 3bity, sú bity RGB, pripojené cez odporový delič rovno na SCART RGB konektor. Pamäť IS61C1024 je rozdelená na 64 KB - klasika, adresný priestor 8080. A tá druhá 64 KB je videoram. True color to nie je. Na 288*256 by som potreboval 72 KB videoram. Pri 256 farbách, 8bpp. Keď sa uskromním so 16farbami, vystačí aj 36KB. A bingo! Použijem 4bity na pixel, z toho 3 bity sú RGB a 1bit je vata/alignment. No dobre, ale ako odrotujem register o 3 alebo 4 bity? hhhh, máme SWAP inštrukciu, rotácia o 4 bity doprava/doľava... To je naša rotácia. Dnes zobrazovanie už mám rozchodené, to ide 36KB * 50 Hz = 1800 KB/s, tj. 10,8 Mbps. Pri tomto riešení sa ťažisko presúva do zápisu do RGB videoram. Tam z jedného bajtu, čo je 6 pixelov, budem musieť do RGB videoram zapísať 3 bajty. Čo je horšie, realisticky budem musieť zapísať 6 bajtov, aj do mikroriadku nad/pod, ktorý zdieľa farbové atribúty.
No 14 rokov som odolával ColorAce, ... Máme tu však novú dobu, komunita vyvinula softvér, ktorý používa ColorAce ;) Deti už mám väčšie... Koronu som prežil... Ešte sa treba pohrať... Kríza stredného veku. Na PMD85 ide denne 8 hodín.
Prinajhošom hrozí že ColorAce bude pomalšia verzia (tj. vo výsledku pôjdeme do vyššej frekvencie CPU)...

Čo sa zatiaľ nepodarilo


* Vyladiť mixér composite video, hodnoty odporov.
* Vyvedenie zbernice na interný aplikačný konektor. Aby sa dalo pôvodné periférie PMD pripojiť.
* kopec detailov vernejšie emulovať :D :D :D

Na čom sa to momentálne zaseklo?


15. mája som zistil že mám problém s interným oscilátorom pri vyšších frekvenciách ako 18.432 MHz, pri výrobe ďaľších kusov PMD85 v2023. Mám kúpených zopár ATMEGA8515-16PU, ale nechcú ísť stabilne na aspoň 20 MHz. Áno, overclocknuté o 25%. Tie novšie mám kúpene s datecodom 2110, aj originál farnell 2235, čiže úplne nové z linky. Najviac frustrujúce je to, že prapôvodný 20 ročný ATMEGA8515-16PI s kódom 0313, čiže z roku 2003 ide aj na 24 MHz. To je overclock o 50%, a ide ako víno. Nehovoriac že išiel v zapojení aj po 20 rokoch (tj. nezistil som data retention problém, FLASH). Preto som nikdy neriešil toto ako problém. Proste tá prvovýroba bola kvalitnejšia, bezproblémová. Skúšam aj externý oscilátor (CKOPT=0, CKSEL0-3=0) a opäť ide stabilne len ten čip z roku 2003. Riešenia sú viaceré:
* taktovať len do 18.432 MHz (tam je problém len s chraplavejším zvukom)
* urobiť výskum oscilátora, fuses CKSEL0-CKSEL3, nájsť vhodné kombinácie kapacít a kryštálu na stabilný beh.
* zohnať lepšie čipy MEGA8515, staršie. Tie s bielou potlačou a pin1 označený trojuholníkom.
* použiť obdobný čip čo podporuje 20MHz natívne, napr ATMEGA644 DIL40, ATMEGA1284 DIL40, z novších MEGA4908 alebo AVR128DA DIL28..... To však znamená prekresliť plošák, a pravdepodobne použiť ďaľší pomocný register. Tie novšie majú totiž ADC na sebe, a to je minimálne o 2 piny menej voľných. * priamy nástupca ATMEGA8515 v prevedení DIL40 je ATMEGA162... porty, púzdro totožné, len SRAM a FLASH dvojnásobná. Má pekných 35 GPIO, organizovaných 4*8+3. Plus navyše periférie ako 3xPWM. Tu treba povedať že ATMEL vyrába/vyrábal rádovo stovky modelov procesorov AVR.
Čo tak použiť ESP32 Lolin S3, Raspberry-pi pico, STM board?... No ešte to s AVR skúsme :D Zase kedy som si vyskúšal za chodu procesora a aplikácie vybrať/vymeniť kryštál a program išiel bez vady ďalej.... Objednal som ATmega162, čo nie je žiadny výkrik techniky v roku 2023, ale má DIL40 púzdro a 35 GPIO.

16 may

Úprava loadovania programov - počas nahrávania programov do PMD85, ak stlačíte SHIFT, dôjte k načítavaniu hlavičiek len, tj. preskakuje telá súborov.
20 máj

Stále ma láka pôvodná veľkosť kryštálu 18.432 MHz. Výkon je postačujúci, ale pri počítaní taktov a presnom časovaní (samplovaní) zvuku je ho stále málo. Doteraz sa PMDčko emulovalo len 16 us z každých 64 us (TV riadok). Spravil sa veľký pokrok, že aj 55 nezobrazovaných TV riadkoch, ktoré využívam plne na emuláciu. Zvuk sa plní do buffra 2048 bitov, a odosiela každých 8 us. časovač TCNT0 generuje prerušenie každých 8us. To je teda aždých 147 taktov AVR, resp. každých 16 taktov 8080. Nedostatok výkonu sa čiastočne vyriešil, ale stále bolo počuť že občas jitter - chrapot, keď nestíha AVR a buffer je prázdny. Napr. v hre AUTO, sa čakacia slučka je z inštrukcií LHLD a SHLD. Zápis v AVR podstatne pomalší ako čítanie, musím vždy zistiť či zápis stihnem, potom prepnúť zbernicu, vykonať zápis. Sekvencia/ signálov na zápis je postatne zložitejšia.

23 máj

Hardvérový stack implementovaný. ide ako delo. Delo ako delo. Ide len o zrýchlenie emulácie, keď súvisiace PUSH a POP ( resp. CALL a RET) sa vykonajú bez reálneho zápisu do RAM pamäti, do zásobnika. Kľudne si môžete SP nastaviť aj do pamäte ROM, aj tak inštrukcie PUSH+POP budú fungovať ako predpokladáte. Na slušné používanie to funguje slušne a rýchlo. Ale samozrejme má to prekonateľné muchy. Napr. samospúšťacie programy, ktoré prepíšu stack apod. Ten koncept PUSH/POP a CALL/RET prípadne XTHL fungujú elegantne. Horšie prípady nastávajú keď sa zásobník zneužíva, napr. sa z neho číta viacej ako sa zapíše, alebo na zápis do videoram. Ďaľšia možnosť je, zápis viacej dát do zásobnika, ako je v ATMELi na to určený buffer, momentálne 160 bajtov. Citeľné zrýchlenie je už aj pri pár bajtovom buffri, najväčšia prevádzka je vždy na vrchole zásobníka.

Konkrétne napr. hra KURA, používa elegantný scroll obrazovky takto:
XTHL
DCX SP
DCX SP
XTHL
DCX SP
DCX SP
XTHL
DCX SP
DCX SP
XTHL
DCX SP
DCX SP
XTHL
DCX SP
DCX SP

Tento kúsok kódu preniesol 10 bajtov vo videoram o 2 bajty doľava. Tento funguje vďaka tomu že pri akejkoľvek nútenej zmene SP registra zapíšem hardvérový stack do reálnej RAM. Tuto konktétne treba poznamenať že inštrukcia DCX SP a INX SP narúša integritu stacku, že posúva SP len o jedna, namiesto o dva bajty.
Scroll 10 bajtov doprava, bol implementovaný takto:
XTHL
POP PSW
XTHL
POP PSW
XTHL
POP PSW
XTHL
POP PSW
XTHL
POP PSW

tento kúsok kódu sprvoti nechcel ísť, a Kuriatko išlo len na ľavej časti obrazovky, lebo pravá ostávala vždy len prázdna. Z hľadisla emulácie ide o dve najdlhšie trvajúce inštrukcie, aj z hľadiska toho že PSW musím pracne vypočítať, aj paritný bit, ktorý u ATMEL chýba.
Trošku som sa vytrápil aj s hrou BLUDISKO, tam začala zase hudba chrčať. Tam bolo v časovacej slučke zvuku použité 6*XHTL
XTHL
XTHL
XTHL
XTHL
XTHL
XTHL

Mal som však len chybu, že po vykonaní XTHL sa takty len spočítavali a netestovalo sa 8 us.

Taktiež som opravil časovanie inštrukcií, počítam takty, spomaľovanie podľa videoprocesora, podľa článku Takty i8080 v PMD85. Pre istotu som tu tabuľku s predĺžením taktov aj uložil k sebe. Snáď mi Zdeněk autorské práva prepáči, bola to práca prepočítať a celé to spísať.


Čo sa týka zásobniku, tak emulátor čo spustí kód BASICu sa dá považovať za dokonale správny :D Sú tam zásobnikové skvosty, napočítal som 52 x XTHL a 3x INX SP. A tá posledná inštrukcia INX SP, o ktroej som si myslel že sa používa v páre, tak v BASICu:
PUSH PSW
INX SP
PUSH B

PUSH B
XTHL
POP B

jún 2023

Vrátil som sa k pôvodnému riešeniu keď pri zápise do RAM sa nepoužíva TCNT1. Celkovo to vychádza rýchlejší a kratší kód. Zápis do pamäte RAM je časovo najnáročnejšia operácia, kvôli synchronizácií s videoprocesorom.
* oprava jasového atribútu. Tu som zistil že nie je také ľahké urobiť dokonalý mixér na generovanie composite video (len z diód a odporov). Jasový atribút má význam 50% jasu a preto skúmam spraviť tranzistorový invertor. Komplikácia je samozrejme, že čierna s 50% jasom má byť stále tá istá čierna. Aj tranzistory KSY71 majú oneskorenie rádovo 20 ns, čo je cca 1/2 inštrukcie atmelu a na TV je to vidieť, že obraz nie je dokonale ostrý. Hodnoty odporov R1 = 1 - 1.2 kOhm, R2=560 Ohm, R3 = 100 Ohmov, sú empirické. Testujem aj mixér s dokonalými a vedeckými hodnotami R1 = 390 Ohm, R2= 220 Ohm, R3 = 180 Ohmov, ktoré by mali generovať správnu amplitúdu bielej, čiernej aj sync úrovne pri záťaži 75 Ohm.
* optimalizácia generovania paritného bitu. Áno oproti klasike (rotácie, swap, xor), ušetril som 1 inštrukciu (9%). Prinajhoršom by sa dala pripojiť 74180 ako koprocesor. Tu treba povedať, že mnohí sme zastali, v klonoch sa nedajú priamo použiť procesory 8085 ani Z80. Procesor 8085 nemá paritný bit, takže PMD85 BASIC-G nespustí. No neviem, netradičné použitie paritného bitu na testovanie typu premennej. Rovnako Z80 okrem iného časovania inštrukcií, má inak nastavovanie flag-ov.
* skúmanie ako naprogramovať pamäť 27C160, ktorá je síce DIL42, 16bitová eprom, ale je dostupná a má 8bitový režim čítania, a 16 Mbit = 2 MB kapacitu. ELNEC odporúča na hobby použitie WILLEM Programmer, absolútna klasika na LPT port !!!. Tak čakám čo príde z aliexpressu. Plus adaptér 16 bitové epromky
* keď som si spustil pôvodné PMD85 a implementáciu v ATMega8515, nie som si istý, či taktovanie je identické, preto som posunul časovanie inštrukcie POP z 12 na 10 taktov. Testujem na PMD-85/2A, príkaz DUMP 0000... Alebo bude opäť dakde neodhalená nedokonalosť alebo preklep.
júl 2023

* implementácia myši602, fyzicky pripojená je akákoľvek PS2 myš - optická, guličková. Zopár bajtov kódu ;)

* Eprom 16MBit 27C160 !!!

* doladiť - ROM0 - demko v BASIC-G

* 0x30 narodeniny Ikon

* doladený BASIC-2A. ALLRAM režim, menší problém. doladené.


september 2023

Optimalizácia - zapnutím bootloaderu na adresu 0xC00 a presunutím RESETu a obsluhy prerušení od časovačov som získal to, že register ZH=0. Register ZH je trvalo nula a adresuje mi aj rozskokovú tabuľku 256 inštrukcií cez pamäť programu IJMP a rovnako adresujem zmenou ZL, aj nultú stránku internej SRAM 0x60 - 0xFF. Tým sa mi aj uvoľnil jeden register a zároveň zrýchlil a skrátil kód, keďže nemusím načítavať vyššiu časť adresy, tá je stále 0. V SRAM pri ZH=0 sídlia všetky premenné, tabuľky typu rgb_table. Dokonca pekne funguje aj skátené ldd r0,Z+5 . Po 20 rokoch pochopím tento procesor m8515, že register Z adresuješ adresy 0x60-0xff, registrom Y 0x100-0x1FF a registrom X adresy 0x200-0x25F. Procesom mega162 má SRAM pamät zarovnanú od 0x100, ... má zase až 1 KB.
** pálim EPROMky 27C801 ** 8 Mbit = 1 MegaByte.

** Implementácia ROMMegaModulu ** Kôli spusteniu Bad Apple demu a hry Šach. Tu som si to vyžral do dna. A otravoval autora dema Libora LA. Tu som si to oddebugoval a zistil som že po odoslaní CW na 8255 nenulujem vyslanú hodnotu na PORTB, PORTC.
stalo sa toto:
1. monitor PMD85-2/2A na konci TRANFER rutiny nastavi port FAh na hodnotu FF - akoze odpoji PC7=1 ... +12V na epromkach.

2. spusti sa demo BA2 od 0000

3. inicializuje port FB na hodnotu 90. ... orientacia portov ROMPACKu. tu by som podotkol ze emulovana 8255 nenuluje hodnotu portov pri zapise CW (moja chyba)
4. nasledne DEMO bezi... a tam na adresach 1930h pri RST 1 cita z ROM modulu tak ze vysle na port F9 LSB adresy... a na port FA len ked pretecie.... Cize ak port 0xFA nie je vynulovany, tak je stale v nom hodnota z bodu 1 (FF) a cita z adresy nie 000000h, ale 007F00 resp., z vypnutej epromky :D v pripade pmd85-1 specifikacie :D fix:

pred spustenim dema, musim MVI A,0 + OUT FAh + JMP 0000h... Alebo pri zapise CW vynulovat 8255 porty.

ponaučenie: Naozaj existuje klon 8255, ktory nenuluje porty. Niesom prvý, čo to pokazil. Napri OKI 82C55:

MSM82C55A-5 After a write command is executed to the command register, the internal latch is cleared in PORTA PORTC (only). For instance, 00H is output at the beginning of a write command when the output port is assigned. However, if PORTB is not cleared at this time, PORTB is unstable. In other words, PORTB only outputs ineffective data (unstable value accordingto the device) during the period from after a write command is executed till the first datais written to PORTB.
Keď stavať ROMMegaModul, tak len poctivá stará INTEL-TESLA 8255. Temelín ani lietadlo neriadiť cez 8255.

október 2023

Vidíme sa na Bytefeste v Prahe. Kto chce vidieť čo dokáže 8KB kódu AVR assemblera.

mega8515


Procesorov tohto typu mi prišlo viacej kusov; no žiaden veľmi nechce ísť stabilne na 20 MHz, iba ten z roku 2003. V prospech mega8515 je, že má o 3 bity IO portov viac, tzv. PORTE. Iné 20 MHz procesory v DIL40 púzdre majú len 4*8=32 GPIO, vďaka ADC prevodníku.. Nieje problém prirobiť záchytny register. Problém je najmä ten, že prístup k nemu je pomalší. Atmel trošku pokazil AVR že CBI/SBI trvajú až 2takty, čiže zápis do externého registra trvá minimálne 5 taktov, čo je 5x pomalšie ako prístup k normálnemu portu. Nehovoriac o tom, ako pomaly je nastaviť/nulovať jeden bit v takomto registri. Ďaľší problém je, že potrebujem 3 8bitové porty(24 bitov=16 bit adresa, 8 bit dáta). Na zvyšnom 8-bitovom porte sa vylučuje generovanie VIDEO výstupu (rotácia spôsobuje zápis kadečoho aj do iných bitov), s generovaním SOUND signálu a rovnako s riadením /WR, /OE, /CS pamätí. Čiže sú potrebné aspoň 5 registrov, PORTA (D0-D7), PORTB (A0-A7)- PORTC (A8-A15)), PORTD (VIDEO, jas BRIGHT, KB_CLK, KB_DATA, SYNC, SELECT_RAM_OR_FLASH, časť adresy A16, A17), PORTE (SOUND, /OE, /WE). Inak neviem, už pomôžu len procesory v púzdre TQFP64. Je to taký veterán, ale stále je ** in production **. Má nástupcu, ATmega162...

Treba povedať že ATmega8515 z Číny vyzerá skorej ako neoriginálny čínsky klon, ako ten z FARNELL/MOUSER, ale šlape rovnako, má aj bootloader, aj som nenašiel žiadne léčky.

tajné inštrukcie a porty


Momentálne koncom mája 2023, v rámci zjednodušenia a zrýchlenia, priznávam že interne okrem povinnej základnej sady inštrukcií 8080, som si dorobil dve inštrukcie - kódy 0x08, 0x10. Jedna robí writeStack, akýsi flush zásobníka naspäť do RAMKy a je použitá len raz, pri pri zápise dát z magnetofónu, kvôli autostartu programov (z magnetofónu sa nahrá časť zásobníka). Druhá inštrukcia robí readByte z magnetofónu, podobne ako rutina 0x8B6C. Vrátane nastavenia PSW. Tu ide o to, že modely PMD85-1 a PMD85-2 majú úplne inak riešené čítanie dát z magnetofonu. V podstate pre PMD85 dvojku, port 1E funguje ako pre PMD85-1. Len som pre PMD85-2 potreboval občas takú skratku pre C3 6C 8B nahradiť kompaktnejším 10 C9. No celé to asi prikryjem nejakou perinkou, lebo niektoré programy detekujú jednotlivé verzie PMD85-2 podľa nejakého bajtu v romke, napr. 8B6C: C5 . Momentálne som si rutinku 8B6C napísal ako: 8B6C: C5 10 C1 C9.

Tajne ešte bežím ALLRAM režim non-stop, resp. stále bežím v RAMke, kde je len skopírovaná ROM 4K. To však robí problémy s detekciou ALLRAM, každý autor má svojský štýl ;) A robí skúšobné zápisy na rôzne adresy. Niektoré hry sa totiž neuspokoja s tým, že otestujú ALLRAM, ale testujú aj pripojiť ROM a zápis do ROM. V niektorých hrých napr. HLIPA, Highway Encounter som zmazal kontrolu na ALLRAM. Nieje to elegantné, ale funguje ;) Ale asi ma čaká to doklepať do transparentného stavu.

podivné použitie IO Atmelu


našiel som trojicu portov - EEDR, UBRR, EEARL, ktoré používam ako rýchle úložisko 3 bajtov, ako obyčajné registre. Nič viac, nič menej. Nuž 32 vnútorných registrov je málo...

A ako to vyzeráa čo je v ATmega8515?Áno, zatiaľ zdieľam plne funkčný kompilát, listing. Pre predstavu:

AVRASM ver. 1.56 pmd.asm Wed May 24 15:20:59 2023


warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
warning : Register already defined by the .DEF directive
     ;  
     ;  PMDEmu SMALL - AVR based emulator of Czechoslovak microcomputer PMD-85 originally based on I8080
     ;  Copyright (C) 2023 Peter Chrenko <stare********@gmail.com>, Topolcany, Slovakia
     	
     ;
     ;  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
     ;  it under the terms of the GNU General Public License as published by
     ;  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
     ;  (at your option) any later version.
     ;
     ;  This program is distributed in the hope that it will be useful,
     ;  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     ;  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     ;  GNU General Public License for more details.
     ;
     ;  You should have received a copy of the GNU General Public License
     ;  along with this program; if not, write to the Free Software
     ;  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
     ;
     
     ; PMD.PHP
     
      	 .include 	"m8515def.inc"
     ;***************************************************************************
     ;* A P P L I C A T I O N  N O T E  F O R  T H E  A V R  F A M I L Y
     ;* 
     ;* Number				:AVR000
     ;* File Name			:"m8515def.inc"
     ;* Title				:Register/Bit Definitions for the ATmega8515
     ;* Date         :April 16th, 2002
     ;* Version       :1.00
     ;* Support telephone	:+47 72 88 87 20 (ATMEL Norway)
     ;* Support fax			:+47 72 88 87 18 (ATMEL Norway)
     ;* Support E-mail		:[email protected]
     ;* Target MCU			:ATmega8515
     ;*
     ;* DESCRIPTION
     ;* When including this file in the assembly program file, all I/O register	
     ;* names and I/O register bit names appearing in the data book can be used.
     ;* In addition, the six registers forming the three data pointers X, Y and
     ;* Z have been assigned names XL - ZH. Highest RAM address for Internal 
     ;* SRAM is also defined 
     ;*
     ;* The Register names are represented by their hexadecimal address.
     ;* 
     ;* The Register Bit names are represented by their bit number (0-7).
     ;* 
     ;* Please observe the difference in using the bit names with instructions
     ;* such as "sbr"/"cbr" (set/clear bit in register) and "sbrs"/"sbrc" 
     ;* (skip if bit in register set/cleared). The following example illustrates
     ;* this:
     ;* 
     ;* in	r16,PORTB				;read PORTB latch
     ;* sbr	r16,(1<<PB6)+(1<<PB5)	;set PB6 and PB5 (use masks, not bit#)
     ;* out PORTB,r16				;output to PORTB
     ;*
     ;* in	r16,TIFR				;read the Timer Interrupt Flag Register
     ;* sbrc	r16,TOV0				;test the overflow flag (use bit#)
     ;* rjmp	TOV0_is_set				;jump if set
     ;* ...							;otherwise do something else
     ;***************************************************************************
     
     ;***** Specify Device
     .device ATmega8515
     
     ;***** I/O Register Definitions
     .equ	SREG	=$3f
     .equ	SPH		=$3e
     .equ	SPL		=$3d
     .equ	GIMSK	=$3b
     .equ	GICR	=$3b
     .equ	GIFR	=$3a
     .equ	TIMSK	=$39
     .equ	TIFR	=$38
     .equ	SPMCR	=$37
     .equ	EMCUCR	=$36
     .equ	MCUCR	=$35
     .equ  MCUSR  =$34		; For compatibility, 
     .equ  MCUCSR =$34		; keep both names until further	
     .equ	TCCR0	=$33
     .equ	TCNT0	=$32
     .equ	OCR0	=$31
     .equ	SFIOR  =$30	
     .equ	TCCR1A	=$2f
     .equ	TCCR1B	=$2e
     .equ	TCNT1H	=$2d
     .equ	TCNT1L	=$2c
     .equ	OCR1AH	=$2b
     .equ	OCR1AL	=$2a
     .equ	OCR1BH	=$29
     .equ	OCR1BL	=$28
     .equ	ICR1H	=$25
     .equ	ICR1L	=$24
     .equ	WDTCR	=$21
     .equ	UCSRC	=$20		; Note! UCSRC equals UBRRH
     .equ	UBRRH	=$20		; Note! UCSRC equals UBRRH		
     .equ	EEARH	=$1f
     .equ	EEARL	=$1e
     .equ	EEDR	=$1d
     .equ	EECR	=$1c
     .equ	PORTA	=$1b
     .equ	DDRA	=$1a
     .equ	PINA	=$19
     .equ	PORTB	=$18
     .equ	DDRB	=$17
     .equ	PINB	=$16
     .equ	PORTC	=$15
     .equ	DDRC	=$14
     .equ	PINC	=$13
     .equ	PORTD	=$12
     .equ	DDRD	=$11
     .equ	PIND	=$10
     .equ	SPDR	=$0f
     .equ	SPSR	=$0e
     .equ	SPCR	=$0d
     .equ	UDR		=$0c
     .equ	UCSRA	=$0b
     .equ	UCSRB	=$0a
     .equ	UBRR	=$09		; for AT90S8515
     .equ	UBRRL	=$09
     .equ	ACSR	=$08
     .equ	PORTE	=$07
     .equ	DDRE	=$06
     .equ	PINE	=$05
     .equ	OSCCAL	=$04		; New
     
     ;***** Bit Definitions
     ;GIMSK
     .equ	INT1	=7
     .equ	INT0	=6
     .equ	INT2	=5
     .equ	IVSEL	=1		; interrupt vector select
     .equ	IVCE	=0		; interrupt vector change enable
     		
     
     ;GIFR
     .equ	INTF1	=7
     .equ	INTF0	=6
     .equ	INTF2	=5
     
     ;TIMSK
     .equ	TOIE1	=7
     .equ	OCIE1A	=6
     .equ	OCIE1B	=5
     .equ	TICIE1	=3
     .equ	TOIE0	=1
     .equ	OCIE0	=0
     
     ;TIFR
     .equ	TOV1	=7
     .equ	OCF1A	=6
     .equ	OCF1B	=5
     .equ	ICF1	=3
     .equ	TOV0	=1
     .equ	OCF0	=0
     
     ;SPMCR
     .equ	SPMIE	=7
     .equ	RWWSB	=6
     .equ	ASB		=6		; old
     .equ	RWWSRE	=4
     .equ	ASRE	=4		; old
     .equ	BLBSET	=3
     .equ	PGWRT	=2
     .equ	PGERS	=1
     .equ	SPMEN	=0
     
     ;EMCUCR
     .equ  SM0   =7
     .equ	SRL2	=6
     .equ	SRL1	=5
     .equ	SRL0	=4
     .equ	SRW01	=3
     .equ	SRW00	=2
     .equ	SRW11	=1
     .equ	ISC2	=0
     
     ;MCUCR
     .equ	SRE	=7
     .equ	SRW	=6
     .equ	SRW10	=6	
     .equ	SE	=5
     .equ	SM	=4
     .equ	SM1	=4	
     .equ	ISC11	=3
     .equ	ISC10	=2
     .equ	ISC01	=1
     .equ	ISC00	=0
     
     ;MCUSR
     .equ	SM2   =5	
     .equ	WDRF	=3
     .equ	BORF	=2
     .equ	EXTRF	=1
     .equ	PORF	=0
     	
     ;TCCR0
     .equ  FOC0  =7
     .equ  WGM00  =6
     .equ	COM01	=5
     .equ	COM00	=4
     .equ	WGM01	=3
     .equ	CS02	=2
     .equ	CS01	=1
     .equ	CS00	=0
     
     ;TCCR1A
     .equ	COM1A1	= 7
     .equ	COM1A0	= 6
     .equ	COM1B1	= 5
     .equ	COM1B0	= 4
     .equ	FOC1A	= 3
     .equ	FOC1B	= 2
     .equ	PWM11	= 1		; OBSOLETE! Use WGM11
     .equ	PWM10	= 0		; OBSOLETE! Use WGM10
     .equ	WGM11	= 1
     .equ	WGM10	= 0
     
     ;TCCR1B
     .equ	ICNC1	= 7
     .equ	ICES1	= 6
     .equ	CTC11	= 4		; OBSOLETE! Use WGM13
     .equ	CTC10	= 3		; OBSOLETE! Use WGM12
     .equ	WGM13	= 4
     .equ	WGM12	= 3
     .equ	CS12	= 2
     .equ	CS11	= 1
     .equ	CS10	= 0
     
     
     ;SFIOR
     .equ	TSM	=7
     .equ	XMBK	=6
     .equ	XMM2	=5
     .equ	XMM1	=4
     .equ	XMM0	=3		
     .equ  PUD   =2
     .equ	PSR10	=0
     
     ;WDTCR
     .equ	WDTOE	=4
     .equ	WDCE	=4
     .equ	WDE	=3
     .equ	WDP2	=2
     .equ	WDP1	=1
     .equ	WDP0	=0
     
     ;EECR
     .equ  EERIE  =3
     .equ	EEWEE	=2
     .equ	EEMWE	=2
     .equ	EEWE	=1
     .equ	EERE	=0
     
     ;PORTA
     .equ	PA7	=7
     .equ	PA6	=6
     .equ	PA5	=5
     .equ	PA4	=4
     .equ	PA3	=3
     .equ	PA2	=2
     .equ	PA1	=1
     .equ	PA0	=0
     
     ;DDRA
     .equ	DDA7	=7
     .equ	DDA6	=6
     .equ	DDA5	=5
     .equ	DDA4	=4
     .equ	DDA3	=3
     .equ	DDA2	=2
     .equ	DDA1	=1
     .equ	DDA0	=0
     
     ;PINA
     .equ	PINA7	=7
     .equ	PINA6	=6
     .equ	PINA5	=5
     .equ	PINA4	=4
     .equ	PINA3	=3
     .equ	PINA2	=2
     .equ	PINA1	=1
     .equ	PINA0	=0
     
     ;PORTB
     .equ	PB7	=7
     .equ	PB6	=6
     .equ	PB5	=5
     .equ	PB4	=4
     .equ	PB3	=3
     .equ	PB2	=2
     .equ	PB1	=1
     .equ	PB0	=0
     
     ;DDRB
     .equ	DDB7	=7
     .equ	DDB6	=6
     .equ	DDB5	=5
     .equ	DDB4	=4
     .equ	DDB3	=3
     .equ	DDB2	=2
     .equ	DDB1	=1
     .equ	DDB0	=0
     
     ;PINB
     .equ	PINB7	=7
     .equ	PINB6	=6
     .equ	PINB5	=5
     .equ	PINB4	=4
     .equ	PINB3	=3
     .equ	PINB2	=2
     .equ	PINB1	=1
     .equ	PINB0	=0
     
     ;PORTC
     .equ	PC7	=7
     .equ	PC6	=6
     .equ	PC5	=5
     .equ	PC4	=4
     .equ	PC3	=3
     .equ	PC2	=2
     .equ	PC1	=1
     .equ	PC0	=0
     
     ;DDRC
     .equ	DDC7	=7
     .equ	DDC6	=6
     .equ	DDC5	=5
     .equ	DDC4	=4
     .equ	DDC3	=3
     .equ	DDC2	=2
     .equ	DDC1	=1
     .equ	DDC0	=0
     
     ;PINC
     .equ	PINC7	=7
     .equ	PINC6	=6
     .equ	PINC5	=5
     .equ	PINC4	=4
     .equ	PINC3	=3
     .equ	PINC2	=2
     .equ	PINC1	=1
     .equ	PINC0	=0
     
     ;PORTD
     .equ	PD7	=7
     .equ	PD6	=6
     .equ	PD5	=5
     .equ	PD4	=4
     .equ	PD3	=3
     .equ	PD2	=2
     .equ	PD1	=1
     .equ	PD0	=0
     
     ;DDRD
     .equ	DDD7	=7
     .equ	DDD6	=6
     .equ	DDD5	=5
     .equ	DDD4	=4
     .equ	DDD3	=3
     .equ	DDD2	=2
     .equ	DDD1	=1
     .equ	DDD0	=0
     
     ;PIND
     .equ	PIND7	=7
     .equ	PIND6	=6
     .equ	PIND5	=5
     .equ	PIND4	=4
     .equ	PIND3	=3
     .equ	PIND2	=2
     .equ	PIND1	=1
     .equ	PIND0	=0
     
     ;PORTE
     .equ	PE2	=2
     .equ	PE1	=1
     .equ	PE0	=0
     
     ;DDRE
     .equ	DDE2	=2
     .equ	DDE1	=1
     .equ	DDE0	=0
     
     ;PINE
     .equ	PINE2	=2
     .equ	PINE1	=1
     .equ	PINE0	=0
     	
     ;UCSRA
     .equ	RXC	=7
     .equ	TXC	=6
     .equ	UDRE	=5
     .equ	FE	=4
     .equ	OR	=3		; old name kept for compatibilty
     .equ	DOR	=3
     .equ	PE	=2
     .equ	UPE	=2
     .equ	U2X	=1
     .equ	MPCM	=0
     
     ;UCSRB
     .equ	RXCIE	=7
     .equ	TXCIE	=6
     .equ	UDRIE	=5
     .equ	RXEN	=4
     .equ	TXEN	=3
     .equ	CHR9	=2		; old name kept for compatibilty
     .equ	UCSZ2	=2
     .equ	RXB8	=1
     .equ	TXB8	=0
     
     ;UCSRC
     .equ	URSEL	=7
     .equ	UMSEL	=6
     .equ	UPM1	=5
     .equ	UPM0	=4
     .equ	USBS	=3
     .equ	UCSZ1	=2
     .equ	UCSZ0	=1
     .equ	UCPOL	=0
     	
     ;SPCR
     .equ	SPIE	=7
     .equ	SPE	=6
     .equ	DORD	=5
     .equ	MSTR	=4
     .equ	CPOL	=3
     .equ	CPHA	=2
     .equ	SPR1	=1
     .equ	SPR0	=0
     
     ;SPSR
     .equ	SPIF	=7
     .equ	WCOL	=6
     .equ	SPI2X	=0
     
     ;ACSR
     .equ	ACD	=7
     .equ	AINBG	=6
     .equ	ACBG	=6
     .equ	ACO	=5
     .equ	ACI	=4
     .equ	ACIE	=3
     .equ	ACIC	=2
     .equ	ACIS1	=1
     .equ	ACIS0	=0
     
     .def	XL	=r26
     .def	XH	=r27
     .def	YL	=r28
     .def	YH	=r29
     .def	ZL	=r30
     .def	ZH	=r31
     
     .equ 	RAMEND =$25F
     .equ	EEPROMEND = $1FF
     .equ	FLASHEND = $FFF
     	
     			; byte groups
     			; /\/--\/--\/--\ 
     .equ 	SMALLBOOTSTART	=0b00111110000000 ;($0F80) smallest boot block is 128W
     .equ 	SECONDBOOTSTART	=0b00111100000000 ;($0F00) 2'nd boot block size is 256W
     .equ 	THIRDBOOTSTART	=0b00111000000000 ;($0E00) third boot block size is 512W
     .equ 	LARGEBOOTSTART	=0b00110000000000 ;($0C00) largest boot block is 1KW
     .equ 	BOOTSTART	=THIRDBOOTSTART ;OBSOLETE!!! kept for compatibility
     .equ	PAGESIZE	=32   ;number of WORDS in a page
     
     	
     .equ	INT0addr=$001	;External Interrupt0 Vector Address
     .equ	INT1addr=$002	;External Interrupt1 Vector Address
     .equ	ICP1addr=$003	;Input Capture1 Interrupt Vector Address
     .equ	OC1Aaddr=$004	;Output Compare1A Interrupt Vector Address
     .equ	OC1Baddr=$005	;Output Compare1B Interrupt Vector Address
     .equ	OVF1addr=$006	;Overflow1 Interrupt Vector Address
     .equ	OVF0addr=$007	;Overflow0 Interrupt Vector Address
     .equ	SPIaddr =$008	;SPI Interrupt Vector Address
     .equ	URXCaddr=$009	;UART Receive Complete Interrupt Vector Address
     .equ	UDREaddr=$00a	;UART Data Register Empty Interrupt Vector Address
     .equ	UTXCaddr=$00b	;UART Transmit Complete Interrupt Vector Address
     .equ	ACIaddr =$00c	;Analog Comparator Interrupt Vector Address
     
     .equ	INT2addr=$00d	;External Interrupt2 Vector Address
     .equ	OC0addr= $00e	;Output Compare0 Interrupt Vector Address
     .equ	ERDYaddr=$00f	; EEPROM Interrupt Vector Address
     .equ	SPMaddr =$010	; SPM complete Interrupt Vector Address
     .equ	SPMRaddr =$010	; SPM complete Interrupt Vector Address
     	 .listmac 
      	 .include    "macro.asm" 
     
     ;  PMDEmu - AVR based emulator of Czechoslovak microcomputer PMD-85 originally based on I8080
     ;  Copyright (C) 2023 Peter Chrenko <stare********@gmail.com>, Topolcany, Slovakia
     
     ;  macro.asm
     
     ; A0-7 = PORTB
     ; A8-15 = PORTC
     
     .equ	ADDRL	=	PORTB
     .equ	ADDRH	=	PORTC
     .equ	DATADIR	= DDRA
     .equ	DATAIN	= PINA
     .equ	DATAOUT	= PORTA
     
     .equ	CONTROLRAM	= PORTD
     .equ	VIDEOPORT	= PORTD
     
     
     ; D0-D7 = PORTA(OUTPUT):PINA(INPUT)
     
     ; PORT D
     
     	; PD0 = KBD_DATA(RXD)(IN)
     	; PD1 = A18 (OUT)
     	; PD2 = A17 (OUT)
     	; PD3 = SRAM/FLASH SELECT (OUT)
     	; PD4 = KBD_CLK (IN)
     	; PD5 = BUZZER (OUT)
     	; PD6 = /WR (OUT)
     	; PD7 = /RD (OUT)
     				
     ; PORT E 
     	; PE0 = buzzer
     	; PE1 = CS1 (WE/slash1)
     	; PE2 = /OE
     
     
     
     .equ	MEMWR		=	PE1
     .equ	MEMRD		=	PE2
     .equ	SOUND		=	PE0
     
     .equ	RAM_SELECT	=	PD3
     
     ;flags
     .equ	PMD_CY	= 0
     .equ	PMD_P	= 2
     .equ	PMD_AC	= 4
     .equ	PMD_Z	= 6
     .equ	PMD_S	= 7
     .equ	PMD_PSW	= 0b00000010	; empty PSW
     
     .equ	ATMEL_C		= 0
     .equ	ATMEL_Z		= 1
     .equ	ATMEL_N		= 2
     .equ	ATMEL_V		= 3
     .equ	ATMEL_S		= 4
     .equ	ATMEL_H		= 5
     .equ	ATMEL_T		= 6
     .equ	ATMEL_I		= 7
     
     
     .macro SELECT_RAM
     	sbi			PORTE,MEMWR ; MEMWR_deactive
     	cbi	DDRD, RAM_SELECT	
     	; PD3 na input -> pull up
     	cbi			PORTE,MEMRD  ;	MEMRD_active
     		
     .endmacro
     
     
     .macro SELECT_FLASH0
     	sbi	DDRD, RAM_SELECT
     	cbi	PORTD, RAM_SELECT
     .endmacro
     
     .macro SELECT_FLASH0_zeroPage
     	sbi	DDRD, RAM_SELECT
     	out	PORTD,_zero
     .endmacro
     
     
     .macro SELECT_FLASH1
     	sbi	PORTE, MEMRD
     	cbi	PORTE, MEMWR
     .endmacro
     
     .macro	MEMWR_pulse
     	cbi			PORTE,MEMWR
     	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
     
     .macro	MEMRD_active
     	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
     
     .macro	MEMRD_deactive
     		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
     .macro	MEMWR_active
     		cbi			PORTE,MEMWR
     .endmacro
     
     
     .macro	MEMWR_deactive
     		sbi			PORTE,MEMWR
     .endmacro
     
     .macro	SEND_SOUND
     	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
     .macro RESTORE_ZH
     	
     	ldi	ZH, high(i_table)
     
     .endmacro
     
     
     .macro INX_SP 
     	sub	_SPL,_255
     	sbc	_SPH,_255
     	;sbiw _SPL, low(-1)
     .endmacro
     
     .macro DCX_SP 
     	add	_SPL,_255
     	adc	_SPH,_255
     
     	;sbiw _SPL, 1
     .endmacro
     
     ; kb_lookup
     	 	.equ	r0 = 1 ; definition of rows of PMD keyboard
     		.equ	r1 = 2 ; 2nd row
     		.equ	r2 = 4 ; 3rd row
     		.equ	r3 = 8 ; 4th row
     		.equ	r4 = 15 ; 5th row
     		.equ	rx = 0 ; mark - not used key
     
     
     	 .def	m64		=	r0	
        	 .def	snd_reg		=	r1	
     	 .def	portValue	=	r2	
          .def	D		=	r3
     	 .def	E		=	r4	; pair (kbd.asm uses movw)
     	 .def	video_PORTE	=	r5
        	 .def	video_SREG	=	r6 	
      	 .def	mask_register	=	r7
     	 .def	_SPL		=	r8
     	 .def	video_ptr_l	=	r9		
     	 .def	_zero		=	r10
     	 .def	_255		=	r11
          .def  C 		=	r12	; pair
     	 .def	B		=	r13
     	 .def	L		=	r14	; pair register 
        	 .def	H		=	r15  
     
       
     		
       	.def	clock		=	r16
     	.def	tmp_reg		=	r17
     	.def	video_tmp	= 	r18 	; shared
         .def	bit_position	=	r18	 ; shared video_tmp
     	.def	video_ptr_h	=	r19
     	
     	.def	A		=	r20	 ; pair register - musnt use ADDIW	  
     	.def	PSW		=	r21
     	.def	HiReg		=	r21
     	
     	.def	snd_reg2	=	r22	 ; may use addiw _SPL,1
       	.def	cntReg	=	r22
     	.def	_SPH	=	r23
     	
     	.def	_PCL	=	r24  
     	.def	_PCH	=	r25
     	
     	
     	
     	.def	snd_pointerWR_lo = r26	;XL
     	.def	snd_pointerWR_hi = r27 ;XH
     
     	.def	snd_pointerRD_lo = r28	; YL
     	.def	snd_pointerRD_hi = r29	; YH
     	.def	video_tmp2 	 = r29	; shared
     
     	; Z is used by IJMP & LPM
     	
     
     	; Z = 30:31
     	; Y = 29:28
     	; X = 27:26
     
     	.equ	kbd_portC	=	EEARL 
     	.equ	last_result	=	EEDR 
     	.equ	STACK_MAX	= 	80
     	
     
     .dseg
000060   stack:		.byte  160
     stack_top:
000100   snd_buffer:	.byte	0x100		
000200   kb_cols:	.byte  16 	; PMDs keyboard has 16 columns selected by 74154
000210   kb_cols_real:	.byte	16	; real PMD85 scanning
000220   blink_counter:	.byte	1
000221   kbd_ports:	.byte  4	; keyboard 8255 state
000225   mgf_pointer: 	.byte	3	; 3 bytes counter
000228   mgf_header:	.byte	1
000229   _rom:		.byte	4	; external ROM modul 8255 state	
00022d   stop_flag:	.byte	1
00022e   pmd_version:	.byte	1
00022f   test_clock:	.byte  1
000230   stack_pointer:	.byte  1
000231   usart_cw_last: .byte	1
     
000232   kbd_flags:	.byte	1	 ; flags for KBD module
     					  ; 7 = F0
     					  ; 6 = STOP
     					  ; 5 = SHIFT
     					  ; 4 = ALT
     					  ; 3 = 
     					  ; 2 =
     					  ; 1 =
       					  ; 0 =
     .equ	F0_bit		= 7
     .equ	STOP_bit	= 6
     .equ	SHIFT_bit	= 5
     .equ	ALT_bit		= 4
     .cseg
     
     
      		.org	0
     		; use some bytes of memory to inicialization
     
000000 24aa   		clr		_zero			; _zero := 0	
000001 efef   		ldi		r30,255
000002 2ebe   		mov		_255,r30
000003 bab7   		out		DDRB,_255		 ; portB vystup (address)
     				
000004 c5bd   		rjmp 	after_reset
     
     		;  PMDEmu - AVR based emulator of Czechoslo vak microcomputer PMD-85 originally based on I8080
     ;  Copyright (C) 2023 Peter Chrenko <stare********@gmail.com>, Topolcany, Slovakia
     
     ;  video.php
     	
     	.equ		total_lines	= 312	
     	.equ		visible_lines	= 256
     	
     	.equ		dark_lines	= 36 	
     	
     	.equ		vsync_lines	= 5	
     	
     	.equ		lines1 	= 31	
     	.equ		lines2 	= 51	
     	.equ		lines3 		= 56
     	.equ		VIDEO_SOUND = 0x80
     	.equ		VIDEO_BIT7_LINE=0x9b
     	
     	
     
     
     .macro	TIMER0_START
     	out	TCNT0,_zero
     	ldi 	video_tmp, 0b00001001		; run TCCR0 at CLK, CTC mode 2
     	out	TCCR0, video_tmp
     .endmacro
     
     .macro	TIMER0_STOP
     	out	TCCR0,_zero	
     .endmacro
     
     
     	.org	OC1Baddr
     		
     interrupt_OCR1B:	
     
000005 b66f   	in	video_SREG,SREG		
     
     	
     	
000006 fa10   	bst	snd_reg,0
000007 f850   	bld	video_PORTE,SOUND
     	
     
000008  + 	SEND_SOUND
000008 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
     
     	
000009 c020   	rjmp	OCR1B_continue		
     	
     	.org 	OC0addr
00000e b66f   	in	video_SREG,SREG		
     	
00000f 3027   	cpi	bit_position,7
000010 f440   	brsh	bit7
     	
000011 9415   	asr	snd_reg
000012 fa10   	bst	snd_reg,0
000013 b1d7   	in	video_tmp2,PORTE
000014 f9d0   	bld	video_tmp2, SOUND
000015 b9d7   	out	PORTE,video_tmp2
000016 9523   	inc	bit_position
000017 be6f   	out	SREG,video_SREG
000018 9518   	reti
     	
     bit7:	
000019  + 	TIMER0_STOP
000019 bea3   	out	TCCR0,_zero	
     .endmacro
00001a fa17   	bst	snd_reg,7
00001b b1d7   	in	video_tmp2,PORTE
00001c f9d0   	bld	video_tmp2, SOUND
00001d b9d7   	out	PORTE,video_tmp2
     
     
00001e e0d1   	ldi 	snd_pointerRD_hi, high(snd_buffer)
00001f 9019   	ld	snd_reg, Y+	; increment is modulo 256, snd_pointerRD_hi is always const	
     
000020 b3de   	in	video_tmp2, kbd_portC ; PC
000021 30d0   	cpi	video_tmp2, 0
000022 f029   	breq	snd_cnt
000023 2c1b   	mov	snd_reg,_255
     	
000024 9403   	inc	m64
000025 21d0   	and	video_tmp2, m64
000026 11da   	cpse	video_tmp2, _zero
000027 2c1a   	mov	snd_reg,_zero
     
     snd_cnt:
000028 be6f   	out	SREG,video_SREG
000029 9518   	reti
     
     
     OCR1B_continue:	
     	
00002a 3c30   	cpi	video_ptr_h, 0xc0	;line 31
00002b f518   	brsh	normal_line
     	
     		
00002c 9533   	inc	video_ptr_h
00002d  + 	TIMER0_START
00002d bea2   	out	TCNT0,_zero
00002e e029   	ldi 	video_tmp, 0b00001001		; run TCCR0 at CLK, CTC mode 2
00002f bf23   	out	TCCR0, video_tmp
     .endmacro
     	
000030 3134   	cpi	video_ptr_h, 20		;51	
000031 f079   	breq	vertical_sync_begin
000032 3139   	cpi	video_ptr_h, 25		;56	
000033 f0a1   	breq	vertical_sync_end
     
000034 3337   	cpi	video_ptr_h, 55		;56	
000035 f449   	brne	return_sync
     
     	; setup "videoprocessor" position to left upper corner 
     	; video address := 0xc000
     
000036 ec30   	ldi		video_ptr_h,0xc0			
     	
000037 9120 0220 	lds		video_tmp,blink_counter
     
000039 952a   	dec		video_tmp
00003a f411   	brne		no_visibility_change	
     	
00003b 9470   	com		mask_register
00003c e322   	ldi		video_tmp,blink_period
     
     no_visibility_change:	
     
00003d 9320 0220 	sts		blink_counter,video_tmp
     
     	
     return_sync:	
00003f e021   	ldi	bit_position,1
000040 c3a3   	rjmp	_reti
     	
     	
     	
     vertical_sync_begin: 		; first vertical sync signal
000041 ec22   	ldi	video_tmp,0b11000010
000042 bd2f   	out	TCCR1A,video_tmp	; negacia
     
000043 e022   	ldi		video_tmp,high(590)	; when sync goes low 
000044 bd2b   	out		OCR1AH,video_tmp				; channel T1/A
000045 e42e   	ldi		video_tmp,low(590)	
000046 bd2a   	out		OCR1AL,video_tmp
     	
000047 cff7   	rjmp	return_sync
     	
     
     vertical_sync_end:  		; last vertical sync signal
000048 e822   	ldi		video_tmp,0b10000010 
000049 bd2f   	out		TCCR1A,video_tmp
     
00004a e024   	ldi		video_tmp,high(1097)		; when sync goes low 
00004b bd2b   	out		OCR1AH,video_tmp				; channel T1/A
00004c e429   	ldi		video_tmp,low(1097)	
00004d bd2a   	out		OCR1AL,video_tmp
     	
00004e cff0   	rjmp	return_sync
     		
     
     normal_line:	
     	; show TV microline 
     
00004f b328   	in	video_tmp,ADDRL
000050 932f   	push	video_tmp
000051 b325   	in	video_tmp,ADDRH
000052 932f   	push	video_tmp
     
000053 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l
000054 bb35   	out	ADDRH,video_ptr_h
     	
000055 b52c   	in	video_tmp,TCNT1L		;synchronize with 1 and 2 cycles interrupted instuction
000056 ff20   	sbrs	video_tmp,0
000057 c000   	rjmp	PC+1
     
     	
000058 b329   	in	video_tmp,PINA		; B X 5 4 3 2 1 0 (B = blink, X = not implemented)
000059 fd27   	sbrc	video_tmp,7		; 
00005a 2127   	and	video_tmp,mask_register
00005b 0f22   	lsl	video_tmp
     	; 0. byte
     	
     	
00005c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
00005d 9525   	asr	video_tmp
00005e 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00005f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000060 9525   	asr	video_tmp
000061 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000062 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000063 9525   	asr	video_tmp
000064 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000065 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000066 9525   	asr	video_tmp
     	
000067 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000068 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000069 9525   	asr	video_tmp
00006a 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00006b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
00006c f408   	brcc	pc+2
00006d 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 1.byte
     
     
     
     	
00006e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00006f 95d5   	asr	video_tmp2
000070 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000071 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000072 95d5   	asr	video_tmp2
000073 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000074 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000075 95d5   	asr	video_tmp2
000076 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000077 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000078 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000079 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00007a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00007b 95d5   	asr	video_tmp2
00007c 0f22   	lsl	video_tmp
     	
00007d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00007e f408   	brcc	pc+2
00007f 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 2. byte
     	
     	
000080 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000081 9525   	asr	video_tmp
000082 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000083 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000084 9525   	asr	video_tmp
000085 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000086 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000087 9525   	asr	video_tmp
000088 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000089 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00008a 9525   	asr	video_tmp
     	
00008b 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
00008c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
00008d 9525   	asr	video_tmp
00008e 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00008f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000090 f408   	brcc	pc+2
000091 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 3.byte
     
     
     
     	
000092 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000093 95d5   	asr	video_tmp2
000094 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000095 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000096 95d5   	asr	video_tmp2
000097 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000098 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000099 95d5   	asr	video_tmp2
00009a b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00009b bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
00009c 95d5   	asr	video_tmp2
     	
00009d 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00009e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00009f 95d5   	asr	video_tmp2
0000a0 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0000a1 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0000a2 f408   	brcc	pc+2
0000a3 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 4. byte
     	
     	
0000a4 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0000a5 9525   	asr	video_tmp
0000a6 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0000a7 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0000a8 9525   	asr	video_tmp
0000a9 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0000aa bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0000ab 9525   	asr	video_tmp
0000ac b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0000ad bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0000ae 9525   	asr	video_tmp
     	
0000af 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0000b0 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0000b1 9525   	asr	video_tmp
0000b2 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0000b3 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0000b4 f408   	brcc	pc+2
0000b5 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 5.byte
     
     
     
     	
0000b6 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0000b7 95d5   	asr	video_tmp2
0000b8 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0000b9 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0000ba 95d5   	asr	video_tmp2
0000bb ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0000bc bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0000bd 95d5   	asr	video_tmp2
0000be b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0000bf bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0000c0 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0000c1 fa11    bst	snd_reg, 1   ; ========= BITSOUND (OP1: BIT 1) === 
     
0000c2 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0000c3 95d5   	asr	video_tmp2
0000c4 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0000c5 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0000c6 f408   	brcc	pc+2
0000c7 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 6. byte
     	
     	
0000c8 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0000c9 9525   	asr	video_tmp
0000ca 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0000cb bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0000cc 9525   	asr	video_tmp
0000cd ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0000ce bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0000cf 9525   	asr	video_tmp
0000d0 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0000d1 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0000d2 9525   	asr	video_tmp
     	
0000d3 f850    bld	video_PORTE,SOUND ; ========= BITSOUND (OP2: BIT 1) === 
0000d4 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0000d5 9525   	asr	video_tmp
0000d6 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0000d7 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0000d8 f408   	brcc	pc+2
0000d9 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 7.byte
     
     
     
     	
0000da bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0000db 95d5   	asr	video_tmp2
0000dc 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0000dd bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0000de 95d5   	asr	video_tmp2
0000df ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0000e0 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0000e1 95d5   	asr	video_tmp2
0000e2 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0000e3 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0000e4 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0000e5  +  SEND_SOUND        ; ========= BITSOUND (OP3: BIT 1) === 
0000e5 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
0000e6 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0000e7 95d5   	asr	video_tmp2
0000e8 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0000e9 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0000ea f408   	brcc	pc+2
0000eb 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 8. byte
     	
     	
0000ec bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0000ed 9525   	asr	video_tmp
0000ee 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0000ef bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0000f0 9525   	asr	video_tmp
0000f1 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0000f2 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0000f3 9525   	asr	video_tmp
0000f4 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0000f5 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0000f6 9525   	asr	video_tmp
     	
0000f7 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0000f8 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0000f9 9525   	asr	video_tmp
0000fa 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0000fb bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0000fc f408   	brcc	pc+2
0000fd 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 9.byte
     
     
     
     	
0000fe bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0000ff 95d5   	asr	video_tmp2
000100 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000101 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000102 95d5   	asr	video_tmp2
000103 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000104 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000105 95d5   	asr	video_tmp2
000106 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000107 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000108 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000109 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00010a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00010b 95d5   	asr	video_tmp2
00010c 0f22   	lsl	video_tmp
     	
00010d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00010e f408   	brcc	pc+2
00010f 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 10. byte
     	
     	
000110 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000111 9525   	asr	video_tmp
000112 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000113 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000114 9525   	asr	video_tmp
000115 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000116 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000117 9525   	asr	video_tmp
000118 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000119 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00011a 9525   	asr	video_tmp
     	
00011b 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
00011c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
00011d 9525   	asr	video_tmp
00011e 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00011f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000120 f408   	brcc	pc+2
000121 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 11.byte
     
     
     
     	
000122 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000123 95d5   	asr	video_tmp2
000124 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000125 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000126 95d5   	asr	video_tmp2
000127 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000128 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000129 95d5   	asr	video_tmp2
00012a b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00012b bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
00012c 95d5   	asr	video_tmp2
     	
00012d 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00012e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00012f 95d5   	asr	video_tmp2
000130 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000131 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000132 f408   	brcc	pc+2
000133 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 12. byte
     	
     	
000134 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000135 9525   	asr	video_tmp
000136 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000137 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000138 9525   	asr	video_tmp
000139 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00013a bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00013b 9525   	asr	video_tmp
00013c b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00013d bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00013e 9525   	asr	video_tmp
     	
00013f 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000140 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000141 9525   	asr	video_tmp
000142 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
000143 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000144 f408   	brcc	pc+2
000145 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 13.byte
     
     
     
     	
000146 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000147 95d5   	asr	video_tmp2
000148 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000149 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
00014a 95d5   	asr	video_tmp2
00014b ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
00014c bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
00014d 95d5   	asr	video_tmp2
00014e b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00014f bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000150 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000151 fa12    bst	snd_reg, 2   ; ========= BITSOUND (OP1: BIT 2) === 
     
000152 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000153 95d5   	asr	video_tmp2
000154 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000155 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000156 f408   	brcc	pc+2
000157 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 14. byte
     	
     	
000158 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000159 9525   	asr	video_tmp
00015a 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00015b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
00015c 9525   	asr	video_tmp
00015d ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00015e bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00015f 9525   	asr	video_tmp
000160 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000161 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000162 9525   	asr	video_tmp
     	
000163 f850    bld	video_PORTE,SOUND ; ========= BITSOUND (OP2: BIT 2) === 
000164 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000165 9525   	asr	video_tmp
000166 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
000167 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000168 f408   	brcc	pc+2
000169 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 15.byte
     
     
     
     	
00016a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00016b 95d5   	asr	video_tmp2
00016c 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00016d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
00016e 95d5   	asr	video_tmp2
00016f ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000170 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000171 95d5   	asr	video_tmp2
000172 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000173 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000174 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000175  +  SEND_SOUND        ; ========= BITSOUND (OP3: BIT 2) === 
000175 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
000176 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000177 95d5   	asr	video_tmp2
000178 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000179 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00017a f408   	brcc	pc+2
00017b 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 16. byte
     	
     	
00017c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
00017d 9525   	asr	video_tmp
00017e 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00017f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000180 9525   	asr	video_tmp
000181 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000182 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000183 9525   	asr	video_tmp
000184 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000185 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000186 9525   	asr	video_tmp
     	
000187 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000188 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000189 9525   	asr	video_tmp
00018a 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00018b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
00018c f408   	brcc	pc+2
00018d 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 17.byte
     
     
     
     	
00018e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00018f 95d5   	asr	video_tmp2
000190 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000191 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000192 95d5   	asr	video_tmp2
000193 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000194 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000195 95d5   	asr	video_tmp2
000196 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000197 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000198 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000199 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00019a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00019b 95d5   	asr	video_tmp2
00019c 0f22   	lsl	video_tmp
     	
00019d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00019e f408   	brcc	pc+2
00019f 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 18. byte
     	
     	
0001a0 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0001a1 9525   	asr	video_tmp
0001a2 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0001a3 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0001a4 9525   	asr	video_tmp
0001a5 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0001a6 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0001a7 9525   	asr	video_tmp
0001a8 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0001a9 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0001aa 9525   	asr	video_tmp
     	
0001ab 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0001ac bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0001ad 9525   	asr	video_tmp
0001ae 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0001af bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0001b0 f408   	brcc	pc+2
0001b1 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 19.byte
     
     
     
     	
0001b2 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0001b3 95d5   	asr	video_tmp2
0001b4 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0001b5 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0001b6 95d5   	asr	video_tmp2
0001b7 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0001b8 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0001b9 95d5   	asr	video_tmp2
0001ba b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0001bb bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0001bc 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0001bd 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
0001be bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0001bf 95d5   	asr	video_tmp2
0001c0 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0001c1 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0001c2 f408   	brcc	pc+2
0001c3 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 20. byte
     	
     	
0001c4 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0001c5 9525   	asr	video_tmp
0001c6 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0001c7 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0001c8 9525   	asr	video_tmp
0001c9 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0001ca bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0001cb 9525   	asr	video_tmp
0001cc b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0001cd bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0001ce 9525   	asr	video_tmp
     	
0001cf 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0001d0 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0001d1 9525   	asr	video_tmp
0001d2 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0001d3 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0001d4 f408   	brcc	pc+2
0001d5 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 21.byte
     
     
     
     	
0001d6 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0001d7 95d5   	asr	video_tmp2
0001d8 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0001d9 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0001da 95d5   	asr	video_tmp2
0001db ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0001dc bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0001dd 95d5   	asr	video_tmp2
0001de b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0001df bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0001e0 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0001e1 fa13    bst	snd_reg, 3   ; ========= BITSOUND (OP1: BIT 3) === 
     
0001e2 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0001e3 95d5   	asr	video_tmp2
0001e4 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0001e5 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0001e6 f408   	brcc	pc+2
0001e7 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 22. byte
     	
     	
0001e8 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0001e9 9525   	asr	video_tmp
0001ea 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0001eb bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0001ec 9525   	asr	video_tmp
0001ed ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0001ee bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0001ef 9525   	asr	video_tmp
0001f0 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0001f1 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0001f2 9525   	asr	video_tmp
     	
0001f3 f850    bld	video_PORTE,SOUND ; ========= BITSOUND (OP2: BIT 3) === 
0001f4 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0001f5 9525   	asr	video_tmp
0001f6 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0001f7 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0001f8 f408   	brcc	pc+2
0001f9 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 23.byte
     
     
     
     	
0001fa bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0001fb 95d5   	asr	video_tmp2
0001fc 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0001fd bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0001fe 95d5   	asr	video_tmp2
0001ff ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000200 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000201 95d5   	asr	video_tmp2
000202 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000203 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000204 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000205  +  SEND_SOUND        ; ========= BITSOUND (OP3: BIT 3) === 
000205 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
000206 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000207 95d5   	asr	video_tmp2
000208 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000209 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00020a f408   	brcc	pc+2
00020b 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 24. byte
     	
     	
00020c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
00020d 9525   	asr	video_tmp
00020e 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00020f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000210 9525   	asr	video_tmp
000211 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000212 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000213 9525   	asr	video_tmp
000214 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000215 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000216 9525   	asr	video_tmp
     	
000217 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000218 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000219 9525   	asr	video_tmp
00021a 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00021b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
00021c f408   	brcc	pc+2
00021d 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 25.byte
     
     
     
     	
00021e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00021f 95d5   	asr	video_tmp2
000220 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000221 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000222 95d5   	asr	video_tmp2
000223 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000224 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000225 95d5   	asr	video_tmp2
000226 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000227 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000228 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000229 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00022a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00022b 95d5   	asr	video_tmp2
00022c 0f22   	lsl	video_tmp
     	
00022d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00022e f408   	brcc	pc+2
00022f 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 26. byte
     	
     	
000230 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000231 9525   	asr	video_tmp
000232 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000233 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000234 9525   	asr	video_tmp
000235 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000236 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000237 9525   	asr	video_tmp
000238 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000239 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00023a 9525   	asr	video_tmp
     	
00023b 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
00023c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
00023d 9525   	asr	video_tmp
00023e 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00023f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000240 f408   	brcc	pc+2
000241 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 27.byte
     
     
     
     	
000242 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000243 95d5   	asr	video_tmp2
000244 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000245 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000246 95d5   	asr	video_tmp2
000247 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000248 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000249 95d5   	asr	video_tmp2
00024a b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00024b bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
00024c 95d5   	asr	video_tmp2
     	
00024d 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00024e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00024f 95d5   	asr	video_tmp2
000250 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000251 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000252 f408   	brcc	pc+2
000253 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 28. byte
     	
     	
000254 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000255 9525   	asr	video_tmp
000256 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000257 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000258 9525   	asr	video_tmp
000259 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00025a bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00025b 9525   	asr	video_tmp
00025c b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00025d bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00025e 9525   	asr	video_tmp
     	
00025f 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000260 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000261 9525   	asr	video_tmp
000262 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
000263 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000264 f408   	brcc	pc+2
000265 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 29.byte
     
     
     
     	
000266 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000267 95d5   	asr	video_tmp2
000268 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000269 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
00026a 95d5   	asr	video_tmp2
00026b ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
00026c bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
00026d 95d5   	asr	video_tmp2
00026e b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00026f bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000270 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000271 fa14    bst	snd_reg, 4   ; ========= BITSOUND (OP1: BIT 4) === 
     
000272 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000273 95d5   	asr	video_tmp2
000274 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000275 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000276 f408   	brcc	pc+2
000277 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 30. byte
     	
     	
000278 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000279 9525   	asr	video_tmp
00027a 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00027b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
00027c 9525   	asr	video_tmp
00027d ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00027e bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00027f 9525   	asr	video_tmp
000280 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000281 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000282 9525   	asr	video_tmp
     	
000283 f850    bld	video_PORTE,SOUND ; ========= BITSOUND (OP2: BIT 4) === 
000284 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000285 9525   	asr	video_tmp
000286 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
000287 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000288 f408   	brcc	pc+2
000289 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 31.byte
     
     
     
     	
00028a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00028b 95d5   	asr	video_tmp2
00028c 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00028d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
00028e 95d5   	asr	video_tmp2
00028f ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000290 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000291 95d5   	asr	video_tmp2
000292 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000293 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000294 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000295  +  SEND_SOUND        ; ========= BITSOUND (OP3: BIT 4) === 
000295 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
000296 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000297 95d5   	asr	video_tmp2
000298 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000299 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00029a f408   	brcc	pc+2
00029b 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 32. byte
     	
     	
00029c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
00029d 9525   	asr	video_tmp
00029e 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00029f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0002a0 9525   	asr	video_tmp
0002a1 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0002a2 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0002a3 9525   	asr	video_tmp
0002a4 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0002a5 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0002a6 9525   	asr	video_tmp
     	
0002a7 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0002a8 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0002a9 9525   	asr	video_tmp
0002aa 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0002ab bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0002ac f408   	brcc	pc+2
0002ad 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 33.byte
     
     
     
     	
0002ae bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0002af 95d5   	asr	video_tmp2
0002b0 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0002b1 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0002b2 95d5   	asr	video_tmp2
0002b3 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0002b4 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0002b5 95d5   	asr	video_tmp2
0002b6 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0002b7 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0002b8 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0002b9 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
0002ba bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0002bb 95d5   	asr	video_tmp2
0002bc 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0002bd bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0002be f408   	brcc	pc+2
0002bf 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 34. byte
     	
     	
0002c0 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0002c1 9525   	asr	video_tmp
0002c2 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0002c3 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0002c4 9525   	asr	video_tmp
0002c5 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0002c6 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0002c7 9525   	asr	video_tmp
0002c8 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0002c9 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0002ca 9525   	asr	video_tmp
     	
0002cb 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0002cc bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0002cd 9525   	asr	video_tmp
0002ce 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0002cf bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0002d0 f408   	brcc	pc+2
0002d1 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 35.byte
     
     
     
     	
0002d2 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0002d3 95d5   	asr	video_tmp2
0002d4 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0002d5 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0002d6 95d5   	asr	video_tmp2
0002d7 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0002d8 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0002d9 95d5   	asr	video_tmp2
0002da b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0002db bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0002dc 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0002dd 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
0002de bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0002df 95d5   	asr	video_tmp2
0002e0 0f22   	lsl	video_tmp
     	
0002e1 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0002e2 f408   	brcc	pc+2
0002e3 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 36. byte
     	
     	
0002e4 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
0002e5 9525   	asr	video_tmp
0002e6 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0002e7 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
0002e8 9525   	asr	video_tmp
0002e9 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
0002ea bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
0002eb 9525   	asr	video_tmp
0002ec b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0002ed bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0002ee 9525   	asr	video_tmp
     	
0002ef 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
0002f0 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0002f1 9525   	asr	video_tmp
0002f2 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0002f3 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0002f4 f408   	brcc	pc+2
0002f5 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 37.byte
     
     
     
     	
0002f6 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0002f7 95d5   	asr	video_tmp2
0002f8 9493   	inc	video_ptr_l
     	
0002f9 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0002fa 95d5   	asr	video_tmp2
0002fb ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
0002fc bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0002fd 95d5   	asr	video_tmp2
0002fe b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0002ff bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000300 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000301 fa15    bst	snd_reg, 5   ; ========= BITSOUND (OP1: BIT 5) === 
     
000302 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000303 95d5   	asr	video_tmp2
000304 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000305 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000306 f408   	brcc	pc+2
000307 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 38. byte
     	
     	
000308 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000309 9525   	asr	video_tmp
00030a 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00030b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
00030c 9525   	asr	video_tmp
00030d ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00030e bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00030f 9525   	asr	video_tmp
000310 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000311 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000312 9525   	asr	video_tmp
     	
000313 f850    bld	video_PORTE,SOUND ; ========= BITSOUND (OP2: BIT 5) === 
000314 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000315 9525   	asr	video_tmp
000316 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
000317 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000318 f408   	brcc	pc+2
000319 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 39.byte
     
     
     
     	
00031a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00031b 95d5   	asr	video_tmp2
00031c 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00031d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
00031e 95d5   	asr	video_tmp2
00031f ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000320 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000321 95d5   	asr	video_tmp2
000322 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000323 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000324 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000325  +  SEND_SOUND        ; ========= BITSOUND (OP3: BIT 5) === 
000325 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
000326 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000327 95d5   	asr	video_tmp2
000328 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000329 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00032a f408   	brcc	pc+2
00032b 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 40. byte
     	
     	
00032c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
00032d 9525   	asr	video_tmp
00032e 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00032f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000330 9525   	asr	video_tmp
000331 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000332 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000333 9525   	asr	video_tmp
000334 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000335 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
000336 9525   	asr	video_tmp
     	
000337 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000338 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000339 9525   	asr	video_tmp
00033a 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00033b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
00033c f408   	brcc	pc+2
00033d 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 41.byte
     
     
     
     	
00033e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
00033f 95d5   	asr	video_tmp2
000340 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000341 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000342 95d5   	asr	video_tmp2
000343 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000344 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000345 95d5   	asr	video_tmp2
000346 b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000347 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000348 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000349 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00034a bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00034b 95d5   	asr	video_tmp2
00034c 0f22   	lsl	video_tmp
     	
00034d bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
00034e f408   	brcc	pc+2
00034f 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 42. byte
     	
     	
000350 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000351 9525   	asr	video_tmp
000352 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000353 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000354 9525   	asr	video_tmp
000355 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
000356 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
000357 9525   	asr	video_tmp
000358 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
000359 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00035a 9525   	asr	video_tmp
     	
00035b 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
00035c bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
00035d 9525   	asr	video_tmp
00035e 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
00035f bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000360 f408   	brcc	pc+2
000361 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 43.byte
     
     
     
     	
000362 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000363 95d5   	asr	video_tmp2
000364 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000365 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
000366 95d5   	asr	video_tmp2
000367 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
000368 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
000369 95d5   	asr	video_tmp2
00036a b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00036b bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
00036c 95d5   	asr	video_tmp2
     	
00036d 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
     
00036e bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
00036f 95d5   	asr	video_tmp2
000370 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000371 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000372 f408   	brcc	pc+2
000373 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 44. byte
     	
     	
000374 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000375 9525   	asr	video_tmp
000376 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000377 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
000378 9525   	asr	video_tmp
000379 ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00037a bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00037b 9525   	asr	video_tmp
00037c b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00037d bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
00037e 9525   	asr	video_tmp
     	
00037f 0000    nop     	   ; ========= BITSOUND (NOP) === 
000380 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
000381 9525   	asr	video_tmp
000382 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
000383 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
000384 f408   	brcc	pc+2
000385 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 45.byte
     
     
     
     	
000386 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
000387 95d5   	asr	video_tmp2
000388 9493   	inc	video_ptr_l
     	
000389 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
00038a 95d5   	asr	video_tmp2
00038b ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l		; output low address
     	
00038c bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
00038d 95d5   	asr	video_tmp2
00038e b329   	in	video_tmp,PINA			; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
00038f bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
000390 95d5   	asr	video_tmp2
     	
000391 fa16    bst	snd_reg, 6   ; ========= BITSOUND (OP1: BIT 6) === 
     
000392 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
000393 95d5   	asr	video_tmp2
000394 0f22   	lsl	video_tmp
     	
000395 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
000396 f408   	brcc	pc+2
000397 2127   	and	video_tmp,mask_register
     	; 46. byte
     	
     	
000398 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 0.bit first byte
000399 9525   	asr	video_tmp
00039a 9493   	inc	video_ptr_l
     	
00039b bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 1.bit first byte
00039c 9525   	asr	video_tmp
00039d ba98   	out	ADDRL,video_ptr_l	; output low address 
     	
00039e bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 2.bit first byte
00039f 9525   	asr	video_tmp
0003a0 b3d9   	in	video_tmp2,PINA		; load next 6 pixels :X X 5 4 3 2 1 0
     	
0003a1 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 3.bit first byte
0003a2 9525   	asr	video_tmp
     	
0003a3 f850    bld	video_PORTE,SOUND ; ========= BITSOUND (OP2: BIT 6) === 
0003a4 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 4.bit first byte
0003a5 9525   	asr	video_tmp
0003a6 0fdd   	lsl	video_tmp2
     	
0003a7 bb22   	out	VIDEOPORT,video_tmp		; 5.bit first byte
0003a8 f408   	brcc	pc+2
0003a9 21d7   	and	video_tmp2,mask_register
     	
     	; 47.byte
     
     	; last byte on microline
     	
0003aa bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 0.bit second byte
0003ab 95d5   	asr	video_tmp2
0003ac 0000   	nop
     
0003ad bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 1.bit second byte
0003ae 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0003af bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 2.bit second byte
0003b0 95d5   	asr	video_tmp2
0003b1 e121   	ldi	video_tmp,17			; skip also next 16 bytes + normal increment => 17
     						; after 48 shown bytes is 16 bytes video-memory gap
     	
0003b2 bbd2   	out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 3.bit second byte
0003b3 95d5   	asr	video_tmp2
     	
0003b4  +  SEND_SOUND        ; ========= BITSOUND (OP3: BIT 6) === 
0003b4 b857   	out	PORTE,video_PORTE	; prepared sound port (via T bit) -> out
     .endmacro
     
0003b5 bbd2   	 out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 4.bit second byte
0003b6 95d5   	 asr	video_tmp2
0003b7 0e92   	 add	video_ptr_l,video_tmp		; next microline in PMD videomemory
     	
0003b8 bbd2    	 out	VIDEOPORT,video_tmp2		; 5.bit second byte
0003b9 f508   	 brcc	fast_end	
0003ba 1d3a   	 adc	video_ptr_h,_zero
         
0003bb baa2   	 out	VIDEOPORT,_zero			; blank-> video_data:=0
0003bc  + 	TIMER0_START
0003bc bea2   	out	TCNT0,_zero
0003bd e029   	ldi 	video_tmp, 0b00001001		; run TCCR0 at CLK, CTC mode 2
0003be bf23   	out	TCCR0, video_tmp
     .endmacro
0003bf 3d30   	cpi	video_ptr_h,0xc0+16
0003c0 f498   	brsh	skip_scan	
     	
0003c1 b3db   	in	video_tmp2,PORTA
0003c2  + 	MEMRD_deactive
0003c2 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     	
0003c3 babb   	out	PORTA,_255
     
     	
0003c4 c000   	rjmp	pc+1
0003c5 c000   	rjmp	pc+1
0003c6 c000   	rjmp	pc+1
0003c7 c000   	rjmp	pc+1
0003c8 c000   	rjmp	pc+1
     			
0003c9 93cf   	push	YL	; some time to pullup to drain capacitances on wires, if keyboard is off
     	
0003ca b3c5   	in	YL, ADDRH
0003cb 70cf   	andi	YL, 0b1111		; low nibble (16 cols)
0003cc 5fc0   	subi	YL, low( -kb_cols_real )
     
0003cd b329   	in	video_tmp,DATAIN
0003ce bbdb   	out	PORTA, video_tmp2
0003cf  + 	MEMRD_active
0003cf 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
0003d0 e0d2   	ldi	YH, high( kb_cols_real )
     		
0003d1 772f   	andi	video_tmp, 0x7f
     
0003d2 8328   	st	Y,video_tmp
     	
0003d3 91cf   	pop	YL
     
     skip_scan:	
0003d4 912f   	pop	video_tmp
0003d5 bb25   	out	ADDRH,video_tmp
0003d6 912f   	pop	video_tmp
0003d7 bb28   	out	ADDRL,video_tmp
     	
0003d8 be6f   	out	SREG,video_SREG
0003d9 e027   	ldi	bit_position,7
0003da 9518   	reti
     	
     
     		
     	
     fast_end:
     	
0003db baa2   	out	VIDEOPORT,_zero			; blank-> video_data:=0
0003dc  + 	TIMER0_START
0003dc bea2   	out	TCNT0,_zero
0003dd e029   	ldi 	video_tmp, 0b00001001		; run TCCR0 at CLK, CTC mode 2
0003de bf23   	out	TCCR0, video_tmp
     .endmacro
     	
0003df 912f   	pop	video_tmp
0003e0 bb25   	out	ADDRH,video_tmp
0003e1 912f   	pop	video_tmp
0003e2 bb28   	out	ADDRL,video_tmp
     	
0003e3 e027   	ldi	bit_position,7
     
     _reti:	
0003e4 be6f   	out	SREG,video_SREG
     	
0003e5 9b5f   	sbis	UCSRA,RXC			; USART received char from keyboard?
0003e6 9518   	reti
     	
     	;  
     ;  PMDEmu - AVR based emulator of Czechoslovak microcomputer PMD-85 originally based on I8080
     ;  Copyright (C) 2023 Peter Chrenko <stare********@gmail.com>, Topolcany, Slovakia
     ;  
     
     ; KBD.PHP ; included from video.php
     
     
     
     
     	.def	kbd_reg		=	r20	;kbd.asm shared with BC
     	.def	kbd_flags_reg	=	r21	;kbd.asm
     	.def	kbd_tmp		=	r22	
     	
     .macro STORE_KBD_REGS
     		; SREG is saved in video_SREG register
     		push	kbd_reg
     		push	kbd_flags_reg
     		push	ZH
     		push	ZL; 	save Z
     		push	kbd_tmp
     
     .endmacro
     
     .macro RESTORE_KBD_REGS
     		
     		pop	kbd_tmp
     		pop	ZL
     		pop	ZH	; restore Z
     		pop	kbd_flags_reg
     		pop	kbd_reg
     		out		SREG,video_SREG		; must be
     .endmacro
     
     
     
     ;################################################################
     ; routine executed if USART received some char 
     
0003e7  + 		STORE_KBD_REGS
0003e7 934f   		push	kbd_reg
0003e8 935f   		push	kbd_flags_reg
0003e9 93ff   		push	ZH
0003ea 93ef   		push	ZL; 	save Z
0003eb 936f   		push	kbd_tmp
     .endmacro
0003ec b16b   		in	kbd_tmp,UCSRA
0003ed b14c   		in		kbd_reg,UDR			; kb_data from USART
     		
0003ee 7168   		andi	kbd_tmp, (1<<FE)|(1<<DOR) 		; |(1<<UPE)
0003ef f5b9   		brne	kb_end				; USART receiver error detected
     		
0003f0 9150 0232 		lds	kbd_flags_reg,kbd_flags
     		
0003f2 3f40   		cpi		kbd_reg,0xf0		; if 0xF0 received we know key is released, othervise is pressed.
0003f3 f1e9   		breq		f0_handle
     
     		; kbd_reg = scan code (PC keyboard)
     		; ideme urcit v ktorom riadku a ktorom stlpci sa ma nachadzat dana klavesa 
0003f4 fb57   		bst		kbd_flags_reg,F0_bit	; 0 = pressed , 1 = released
0003f5 775f   		andi		kbd_flags_reg, ~(1<< F0_bit); clear it
     		
0003f6 3141   		cpi		kbd_reg,0x11    	; ALT ?
0003f7 f1e9   		breq		alt_handle
     
0003f8 fd54   		sbrc		kbd_flags_reg,ALT_bit
0003f9 c00b   		rjmp		alt_isnt_pressed
0003fa f166   		brts		kb_end			; return if released
     		
     		; in kbd_reg is scan code (PC keyboard)
0003fb e061   		ldi		kbd_tmp,1		; PMD-85/1
0003fc 3146   		cpi		kbd_reg,0x16		; ALT+1 ===> RESET PMD-85=2
0003fd f1e9   		breq		PMD_RESET1		;reboot_pmd
0003fe 314e   		cpi		kbd_reg,0x1e		; ALT+2 ===> RESET PMD-85=2
0003ff f1d1   		breq		PMD_RESET2		;reboot_pmd
000400 3246   		cpi		kbd_reg,0x26		; ALT+3 ===> RESET PMD-85=2 w/out basic
000401 f1b9   		breq		PMD_RESET3		;reboot_pmd
000402 314b   		cpi		kbd_reg,0x1b		; ALT+S ===> dynamic stop
000403 f1d1   		breq		alt_s_handle
     		
000404 c022   		rjmp		kb_end
     
     alt_isnt_pressed:	
     		;sts		dynamic_stop,_zero
000405 3142   		cpi		kbd_reg,0x12		; left shift ?
000406 f161   		breq		shift_handle
000407 3549   		cpi		kbd_reg,0x59		; right shift ?	
000408 f151   		breq		shift_handle
     		
000409 3844   		cpi		kbd_reg,0x84
00040a f4e0   		brsh		kb_end			; not in look-up table --> ignore key
00040b 3144   		cpi		kbd_reg,0x14		; CTRL ?
00040c f151   		breq		stop_handle
     		
     		; kbd_reg = SCAN klavesy co bola prave zatlacena/pustena podla flagu T
     		; T <=> 0 == pressed , 1 == released
     
00040d e1fa   		ldi		ZH, high( kb_lookup << 1)
00040e efee   		ldi		ZL, low(kb_lookup << 1)
00040f 0fe4   		add		ZL,kbd_reg 
000410 1dfa   		adc		ZH,_zero
     		
     		; Z je adresa kb_lookup + 1*SCAN_CODE
000411 9164   		lpm		kbd_tmp,Z
000412 e0e0   		ldi		ZL, low ( kb_cols )
000413 e0f2   		ldi		ZH, high ( kb_cols )
     		
     		
000414 354a   		cpi		kbd_reg,0x5A    ; second EOL(ENTER) handle
000415 f419   		brne	_no_enter_hit	
     				
     		; ative/deactive also EOL on r4:13
000416 8545   		ldd		kbd_reg, Z + 13 	; load 13th column 
000417 f944   		bld		kbd_reg,4 		; copy bit , EOL2 (4.bit)
000418 8745   		std		Z + 13,kbd_reg 	; store 13th column	
     		
     
     
     _no_enter_hit:
000419 2f46   		mov	kbd_reg,kbd_tmp
00041a 706f   		andi	kbd_tmp,0x0f ; row mask : 0 invalid , 1,2,4,8 and 15 (must ---> 16)  - valid
00041b f059   		breq	kb_nothing 		; 0 == not used key 
     		
00041c 9542   		swap	kbd_reg
00041d 704f   		andi	kbd_reg,0x0f
     		
     		; now:
     		; kbd_tmp = part of row mask
     		; kbd_reg = column
     		
     		
00041e 306e   		cpi	kbd_tmp,14 ; 5th row?	=> C := 0 if == 15, C:=1 if < 15
00041f 4f6f   		sbci	kbd_tmp,-1
     		
000420 0fe4   		add		ZL, kbd_reg   ;Z = kb_cols + kbd_reg (column address)
000421 8140   		ld		kbd_reg,Z
     		
000422 2b46   		or		kbd_reg,kbd_tmp
000423 f016   		brts		kb_write_one
000424 9560   		com		kbd_tmp
000425 2346   		and		kbd_reg,kbd_tmp
000426 8340   kb_write_one:	st		Z,kbd_reg
     		
     		
     		
     kb_nothing:
     		
     		
     kb_end:
000427 9350 0232 		sts		kbd_flags,kbd_flags_reg
000429  + 		RESTORE_KBD_REGS
000429 916f   		pop	kbd_tmp
00042a 91ef   		pop	ZL
00042b 91ff   		pop	ZH	; restore Z
00042c 915f   		pop	kbd_flags_reg
00042d 914f   		pop	kbd_reg
00042e be6f   		out		SREG,video_SREG		; must be
     .endmacro
00042f be6f   		out		SREG,video_SREG
000430 9518   		reti		
     f0_handle:
000431 6850   		ori		kbd_flags_reg, (1<< F0_bit) 	; store it (released/pressed bit)
000432 cff4   		rjmp		kb_end	
     
     shift_handle:
000433 f955   		bld		kbd_flags_reg,SHIFT_bit		; store SHIFT bit (5. bit)
000434 cff2   		rjmp		kb_end		
     
     alt_handle:
000435 f954   		bld		kbd_flags_reg,ALT_bit	; store ALT bit, ALT := T	
000436 cff0   		rjmp		kb_end
     
     stop_handle:
000437 f956   		bld		kbd_flags_reg,6	   	; copy to STOP bit
000438 cfee   		rjmp		kb_end	   		; end			
     
000439 9563   PMD_RESET3:	inc 		kbd_tmp
00043a 9563   PMD_RESET2:	inc 		kbd_tmp
     PMD_RESET1:	
00043b 9360 022e 		sts		pmd_version,kbd_tmp
     		;ldi		ZL,0
     		;ldi 		ZH,0xb0
00043d cbc2   				rjmp		0     ; change_pmd_type
     
     alt_s_handle:
00043e f346   		brts		kb_end			
00043f 9140 022d 		lds		kbd_reg,stop_flag
000441 9540   		com		kbd_reg
000442 9340 022d 		sts		stop_flag,kbd_reg
     		
000444 f311   		breq		kb_end		; if stop_flag is zero
     		
000445  + 		RESTORE_KBD_REGS		; if stop_flag is non zero ===> dynamic stop
000445 916f   		pop	kbd_tmp
000446 91ef   		pop	ZL
000447 91ff   		pop	ZH	; restore Z
000448 915f   		pop	kbd_flags_reg
000449 914f   		pop	kbd_reg
00044a be6f   		out		SREG,video_SREG		; must be
     .endmacro
00044b 9478   		sei
     		
00044c d0b7   		rcall		video_osd	; print intro text	
00044d 9518   		reti
     
     
     
     		
     
00044e    text_info: .db "        P= PST B AAA M= ETE U LLL D= TAL I TTT -= ER "
00044e 2020
00044f 2020
000450 2020
000451 2020
000452 2020
000453 2020
000454 2020
000455 5020
000456 203d
000457 5350
000458 2054
000459 2042
00045a 4141
00045b 2041
00045c 4d20
00045d 203d
00045e 5445
00045f 2045
000460 2055
000461 4c4c
000462 204c
000463 4420
000464 203d
000465 4154
000466 204c
000467 2049
000468 5454
000469 2054
00046a 2d20
00046b 203d
00046c 5245
00046d 2020
     		 .db "L +++ 8= RE+ T 12S 5= P4 : ,  = CO2  P3T O= HC1 2 M H N= RI9 4 DPI  = ET4 . -MS A= NA9 5 8D  T= KC7 . 5-I -= OE3 2 /8N M= @3 0 15F E= G5 2 /O G= M0 3 2  A= A8    8= I 1 B  5= L 5 A  1= . : S  5= C 2 /    O 0 O    M   S               " 
00046e 204c
00046f 2b2b
000470 202b
000471 3820
000472 203d
000473 4552
000474 202b
000475 2054
000476 3231
000477 2053
000478 3520
000479 203d
00047a 5020
00047b 2034
00047c 203a
00047d 2c20
00047e 2020
00047f 2020
000480 203d
000481 4f43
000482 2032
000483 2020
000484 3350
000485 2054
000486 4f20
000487 203d
000488 4348
000489 2031
00048a 2032
00048b 204d
00048c 2048
00048d 4e20
00048e 203d
00048f 4952
000490 2039
000491 2034
000492 5044
000493 2049
000494 2020
000495 203d
000496 5445
000497 2034
000498 202e
000499 4d2d
00049a 2053
00049b 4120
00049c 203d
00049d 414e
00049e 2039
00049f 2035
0004a0 4438
0004a1 2020
0004a2 5420
0004a3 203d
0004a4 434b
0004a5 2037
0004a6 202e
0004a7 2d35
0004a8 2049
0004a9 2d20
0004aa 203d
0004ab 454f
0004ac 2033
0004ad 2032
0004ae 382f
0004af 204e
0004b0 4d20
0004b1 203d
0004b2 4020
0004b3 2033
0004b4 2030
0004b5 3531
0004b6 2046
0004b7 4520
0004b8 203d
0004b9 4720
0004ba 2035
0004bb 2032
0004bc 2f20
0004bd 204f
0004be 4720
0004bf 203d
0004c0 4d20
0004c1 2030
0004c2 2033
0004c3 3220
0004c4 2020
0004c5 4120
0004c6 203d
0004c7 4120
0004c8 2038
0004c9 2020
0004ca 2020
0004cb 2020
0004cc 3820
0004cd 203d
0004ce 4920
0004cf 2020
0004d0 2031
0004d1 4220
0004d2 2020
0004d3 3520
0004d4 203d
0004d5 4c20
0004d6 2020
0004d7 2035
0004d8 4120
0004d9 2020
0004da 3120
0004db 203d
0004dc 2e20
0004dd 2020
0004de 203a
0004df 5320
0004e0 2020
0004e1 3520
0004e2 203d
0004e3 4320
0004e4 2020
0004e5 2032
0004e6 2f20
0004e7 2020
0004e8 2020
0004e9 2020
0004ea 4f20
0004eb 2020
0004ec 2030
0004ed 4f20
0004ee 2020
0004ef 2020
0004f0 2020
0004f1 4d20
0004f2 2020
0004f3 2020
0004f4 5320
0004f5 2020
0004f6 2020
0004f7 2020
0004f8 2020
0004f9 2020
0004fa 2020
0004fb 2020
0004fc 2020
0004fd 2020
0004fe 2020
0004ff 2020
000500 2020
000501 2020
000502 2020
000503 2020
     	
     
     	; OSD routines
     
     video_osd:
     	.def	OSDL	=	r20
     	.def	OSDH	=	r21
     	.def	ptrl	=	r22
     	.def	ptrh	=	r23
     	.equ	chr_space = 0x40
     	
     
000504 936f   	push	ptrl
000505 937f   	push	ptrh
000506 934f   	push	OSDL
     
000507 935f   	push	OSDH
000508 93ef   	push	ZL
000509 93ff   	push	ZH
00050a 938f   	push	r24
00050b 939f   	push	r25
     	
00050c b3ee   	in	ZL,kbd_portC		; disable sound
00050d 93ef   	push	ZL
00050e baae   	out	kbd_portC,_zero
     	
00050f b3e2   	in ZL,CONTROLRAM
000510 93ef   	push	ZL
000511 b3e8   	in ZL,ADDRL	
000512 93ef   	push	ZL
000513 b3e5   	in ZL,ADDRH
000514 93ef   	push	ZL
000515 b3ea   	in ZL,DATADIR	
000516 93ef   	push	ZL
000517 b3eb   	in ZL,DATAOUT
000518 93ef   	push	ZL
000519 b7ef   	in	ZL,SREG
00051a 93ef   	push	ZL
     
     osd_read:
     	
00051b ec6b   	ldi	ptrl,low( 0xCDCB )	
00051c ec7d   	ldi	ptrh,high ( 0xCDCB )
     	
00051d baaa   	out	DATADIR,_zero		; input for read operation
00051e  + 	MEMRD_active
00051e 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
00051f e85c   	ldi	OSDH, 140	
     osd_read_y:
000520 e14a   	ldi	OSDL, 26
     osd_read_x:	
000521 bb75   	out	ADDRH,ptrh
000522 bb68   	out	ADDRL,ptrl
     	
     	
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
000523 c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
000524 b3e9   	in	ZL,DATAIN
     
000525 537d   	subi	ptrh, (high ( 0xCDCB )-0x90)
     
     	
000526 bbeb    out		PORTA, ZL 
000527 bb68   		out		ADDRL,ptrl  ; output 16 bit address 
000528 bb75   		out		ADDRH,ptrh
     
     busWait1:
000529 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
00052a 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
00052b f018   		brlo	busGo1		
00052c b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
00052d 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
00052e f3d1   		breq	busWait1
     busGo1:
     
     
     
     
     
00052f  + 		MEMRD_deactive			
00052f 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000530 baba   		out		DDRA,_255		
     
     
000531  + 		MEMWR_pulse
000531 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
000532 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
000533 baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
000534  + 		MEMRD_active
000534 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000535 9563   	inc	ptrl	
000536 5c73   	subi	ptrh, -(high ( 0xCDCB )-0x90)
     
000537 954a   	dec	OSDL	
000538 f741   	brne	osd_read_x
     	
000539 5d6a   	subi	ptrl,low(-38)
00053a 4f7f   	sbci	ptrh,high(-38)
     
00053b 955a       dec	OSDH
00053c f719   	brne	osd_read_y
     	
     	; here we print text	
00053d ec6b   	ldi	ptrl,low( 0xCDCB )	
00053e ec7d   	ldi	ptrh,high ( 0xCDCB )
00053f e9ec   	ldi	ZL,low ( text_info * 2 )
000540 e0f8   	ldi	ZH,high( text_info * 2 )
     
     osd_print_char_loop:
000541 9145   	lpm	OSDL,Z+
     	
     	;compute char address
000542 2755   	clr	OSDH
000543 0f44   	lsl	OSDL		; char is always with 7th bit cleared
000544 0f44   	lsl	OSDL
000545 1f55   	rol	OSDH
000546 0f44   	lsl	OSDL
000547 1f55   	rol	OSDH		; Y *= 8
000548 575b   	subi	OSDH,-133		; Y += 0x8500
     	
000549 e099   	ldi	r25,9		; 9+1=10 microlines
00054a e480   	ldi	r24, chr_space
00054b c006   	rjmp	osd_blank
     osd_one_char:
00054c bb55   	out	ADDRH,OSDH
00054d bb48   	out	ADDRL,OSDL
00054e 5f4f   	subi	OSDL, low(-1)
00054f 4f5f   	sbci	OSDH, high(-1)
     	
     	
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000550 b389   	in	r24,DATAIN
000551 6480   	ori	r24,0x40	; add bright attribute
     osd_blank:
     	
000552 bb8b    out		PORTA, r24 
000553 bb68   		out		ADDRL,ptrl  ; output 16 bit address 
000554 bb75   		out		ADDRH,ptrh
     
     busWait2:
000555 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000556 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
000557 f018   		brlo	busGo2		
000558 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000559 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
00055a f3d1   		breq	busWait2
     busGo2:
     
     
     
     
     
00055b  + 		MEMRD_deactive			
00055b 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
00055c baba   		out		DDRA,_255		
     
     
00055d  + 		MEMWR_pulse
00055d 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
00055e 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
00055f baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
000560  + 		MEMRD_active
000560 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
000561 5c60   	subi	ptrl,low(-(64))
     
000562 4f7f   	sbci	ptrh,high(-(64))
000563 959a   	dec	r25
000564 f739   	brne	osd_one_char
000565 e480   	ldi	r24, chr_space	; 10th microline
     	
000566 bb8b    out		PORTA, r24 
000567 bb68   		out		ADDRL,ptrl  ; output 16 bit address 
000568 bb75   		out		ADDRH,ptrh
     
     busWait3:
000569 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
00056a 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
00056b f018   		brlo	busGo3		
00056c b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
00056d 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
00056e f3d1   		breq	busWait3
     busGo3:
     
     
     
     
     
00056f  + 		MEMRD_deactive			
00056f 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000570 baba   		out		DDRA,_255		
     
     
000571  + 		MEMWR_pulse
000571 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
000572 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
000573 baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
000574  + 		MEMRD_active
000574 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
000575 5c60   	subi	ptrl,low(-(64))
     
000576 4f7f   	sbci	ptrh,high(-(64))
     	
000577 3f70   	cpi	ptrh,high(0xCDCB + 14*64*10)
000578 f408   	brsh	obskok1
000579 cfc7   	rjmp	osd_print_char_loop
     obskok1:	
     	;brlo	osd_print_char_loop
     
00057a 5f6f   	subi	ptrl, low(8959)	
00057b 4272   	sbci	ptrh, high(8959)	
     	
00057c 3e65   	cpi	ptrl, low(0xCDCB + 26)
00057d f408   	brsh	obskok2
00057e cfc2   	rjmp	osd_print_char_loop
     obskok2:	
     ;	brne	osd_print_char_loop
     	
     
     	
     
     dynamic_stop:
00057f 91e0 022d 		lds		ZL,stop_flag
000581 92bc   		st	X,_255			;	soud off
000582 95a3   		inc	snd_pointerWR_lo	; modulo 256
     				
000583 11ea   		cpse		ZL,_zero	
000584 cffa   		rjmp		dynamic_stop
     
     
     
     osd_write:
000585 ec6b   	ldi	ptrl,low( 0xCDCB )	
000586 ec7d   	ldi	ptrh,high ( 0xCDCB )
     	
000587 baaa   	out	DATADIR,_zero		; input for read operation
000588  + 	MEMRD_active
000588 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     	
000589 e85c   	ldi	OSDH, 140	
     osd_write_y:	
00058a e14a   	ldi	OSDL, 26
     osd_write_x:
     	
00058b 537d   	subi	ptrh, (high ( 0xCDCB )-0x90)
     
00058c bb75   	out	ADDRH,ptrh
00058d bb68   	out	ADDRL,ptrl
00058e 5c73   	subi	ptrh, -(high ( 0xCDCB )-0x90)
     
     	
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
00058f 0000   		nop	; MDELAY
     
     	
000590 b3e9   	in	ZL,DATAIN
     
     	
000591 bbeb    out		PORTA, ZL 
000592 bb68   		out		ADDRL,ptrl  ; output 16 bit address 
000593 bb75   		out		ADDRH,ptrh
     
     busWait4:
000594 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000595 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
000596 f018   		brlo	busGo4		
000597 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000598 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000599 f3d1   		breq	busWait4
     busGo4:
     
     
     
     
     
00059a  + 		MEMRD_deactive			
00059a 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
00059b baba   		out		DDRA,_255		
     
     
00059c  + 		MEMWR_pulse
00059c 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
00059d 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
00059e baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
00059f  + 		MEMRD_active
00059f 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
0005a0 9563   	inc	ptrl
     
0005a1 954a   	dec	OSDL
0005a2 f741   	brne	osd_write_x	
     
0005a3 5d6a   	subi	ptrl,low(-38)
0005a4 4f7f   	sbci	ptrh,high(-38)
     
0005a5 955a   	dec	OSDH
0005a6 f719   	brne	osd_write_y	
     
0005a7 91ef   	pop	ZL
0005a8 bfef   	out	SREG,ZL
0005a9 91ef   	pop	ZL
0005aa bbeb   	out	DATAOUT,ZL
0005ab 91ef   	pop	ZL
0005ac bbea   	out	DATADIR,ZL
0005ad 91ef   	pop	ZL
0005ae bbe5   	out	ADDRH,ZL
0005af 91ef   	pop	ZL
0005b0 bbe8   	out	ADDRL,ZL
0005b1 91ef   	pop	ZL
0005b2 bbe2   	out	CONTROLRAM,ZL
     
0005b3 91ef   	pop	ZL
0005b4 bbee   	out	kbd_portC,ZL
     	
0005b5 919f   	pop	r25
0005b6 918f   	pop	r24
0005b7 91ff   	pop	ZH
0005b8 91ef   	pop	ZL
0005b9 915f   	pop	OSDH
0005ba 914f   	pop	OSDL
0005bb 917f   	pop	ptrh
0005bc 916f   	pop	ptrl
0005bd 9508   	ret
     
     
0005be e26c   wait1:	ldi	kbd_tmp,(8*6*3-10)/3		;	
     	; 3 = CALL
     	; 3 = RET
     	; 1 = LDI
     	; 3 = portD obsluha
0005bf 956a   wait1_precise:	dec 	kbd_tmp
0005c0 f7f1   	brne	wait1_precise
0005c1 9508   	RET
     
     
     
     	
     		
     	
     	
     		
     				
     
     
     after_reset:
     				
     
     				
     				; PD0 = KBD_DATA(RXD)(IN)
     				; PD1 = VIDEO
     				; PD2 = A16
     				; PD3 = /CS0 (RAM_FLASH0)
     				; PD4 = KBD_CLK(IN)
     				; PD5 = SYNC
     				; PD6 = A17
     				; PD7 = BrighBright				
     				; PE0 = BUZZER
     				; PE1 = /CS1 (/WE/FLASH1)
     				; PE2 = /OE
     	
     				
0005c2 b8b6   				out		DDRE,_255
0005c3 b8b7   				out		PORTE,_255	 	 ; control bus = idle state	
     	
0005c4 bab4   				out		DDRC,_255		 ; PORTC output (address)
0005c5 eeee   				ldi		ZL,0b11101110	 	; kbd in
0005c6 bbe1   				out		DDRD,ZL			 ; PORTD output (address,video,sync)
     			
     				; ---------- inicialize PS/2 keyboard ---------------------------------------------
0005c7 e1e0   				ldi		r30,(1<<RXEN)
0005c8 b9ea   				out		UCSRB,r30
     						
0005c9 eee6   				ldi		r30,0b11100110 ; synchro mode enable
0005ca bde0   				out		UCSRC,r30
     				
0005cb e7e0   				ldi		ZL,(1<<SHIFT_bit)|(1<<STOP_bit)|(1<<ALT_bit) ; all keys released
0005cc 93e0 0232 				sts		kbd_flags,ZL
     
     				; ---------- end of inicializing PS/2 keyboard ---------------------------------------------
     
0005ce 92a0 022d 				sts	stop_flag, _zero
     				
     				;---------------- inicialize video subsystem -------------------------------
     				
0005d0 e1e9   				ldi		r30,0b00011001	
0005d1 bdee   				out		TCCR1B,r30
0005d2 e8e2   				ldi		r30,0b10000010 
0005d3 bdef   				out		TCCR1A,r30
     				
0005d4 e0e4   				ldi		r30,high(1180)		; ICR1 = TOP = 64 us
0005d5 bde5   				out		ICR1H,r30
0005d6 e9ec   				ldi		r30,low(1180)	
0005d7 bde4   				out		ICR1L,r30
     
     
0005d8 e0e4   				ldi		r30,high(1097)	; when sync goes active (low for PAL, high for NTSC) 
0005d9 bdeb   				out		OCR1AH,r30
0005da e4e9   				ldi		r30,low(1097)	
0005db bdea   				out		OCR1AL,r30
     
     				; when start video generation routine
     					;	TV LINE TOOK 1180 ticks
     
0005dc e020   	ldi		video_tmp,high(138)	; when interrupt for 0. bit
0005dd bd29   	out		OCR1BH,video_tmp
0005de e82a   	ldi		video_tmp,low(138)	
0005df bd28   	out		OCR1BL,video_tmp
     
     				
0005e0 e9e3   				ldi	r30, 147 
0005e1 bfe1   				out	OCR0,r30		;prefill
     				
0005e2 e2e1   				ldi		r30,0b00100001			; enable interrupt on OCR1B (video routine)
0005e3 bfe9   				out		TIMSK,r30			; Timer0 OCR0 enable int
     		
     
     
0005e4 2499   				clr		video_ptr_l		; video address := 0xc000
0005e5 ec30   				ldi		video_ptr_h,0xc0			
     				
     
     				; blink subsystem
     				.equ	blink_period = 50	;	1 Hz
0005e6 2c7b   				mov		mask_register,_255				
0005e7 e3e2   				ldi		r30,blink_period
0005e8 93e0 0220 				sts		blink_counter,r30
     
0005ea e0b1   				ldi		XH, high(snd_buffer) 
0005eb e0a0   				ldi		XL, low(snd_buffer) 
     				
     				; copy to snd_buffer, zeroes
0005ec 92ad   				st		X+,_zero
0005ed 30a0   				cpi 		XL, 0
0005ee f7e9   				brne		pc-2
     			
     				; inic:
0005ef e0b1   				ldi		XH, high(snd_buffer) 
0005f0 2c2b   				mov		portValue,_255
0005f1 27cc   				clr		snd_pointerRD_lo
0005f2 e8e0   				ldi		ZL,0x80
0005f3 2fae   				mov		snd_pointerWR_lo, ZL
     
     
     			
     				;------------ USART 8251 transmitter speed emulation - for game HLIPA
     				
     				;ldi	ZL,165
     				;out	OCR0,ZL
     
     				;ldi	ZL,0b00001101		; run TCCR0 at CLK/1024, CTC mode 
     				;out	TCCR0,ZL		; this set TxRDY for first write UDR
     		
     		
     				
     
     				; now setup stack
     
0005f4 e0e2   				ldi		ZL, 0b010		; buzzer(pe0=0), /WE=1 (PE1=1), /OE=0 (PE2=1)
0005f5 2e5e   				mov		video_PORTE,ZL
0005f6 92b0 0230 				sts		stack_pointer,_255
     change_pmd_type:				
0005f8 e5ef   				ldi		r30, low(RAMEND)        	
0005f9 e0f2   				ldi		r31, high(RAMEND)        	
0005fa bfed   				out	  	SPL,r30
0005fb bffe   				out		SPH,r31				; set STACK POINTER 
     
     				
     				;CHECK_PMD_VERSION	
0005fc 91e0 022e 				lds	ZL,pmd_version
0005fe 30e1   				cpi	ZL,1
0005ff f058   				brlo	set_pmd85_1	
000600 30e4   				cpi	ZL,4
000601 f448   				brsh	set_pmd85_1
     version_ok:
     
000602  + 				MEMRD_deactive
000602 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000603 babb   				out	PORTA,_255
000604 dfb9   				rcall	WAIT1
000605 b3f9   				in	ZH, PINA
000606 74f0   				andi	ZH,64		; test po resete na klavesu STOP
000607 f479   				brne	stop_ok
000608 95e3   				inc	ZL
000609 30e4   				cpi	ZL,4
00060a f451   				brne	inc_ok
     set_pmd85_1:				
00060b efef   				ldi	ZL,byte1(C_games_start-1) 		;------------------- rewind tape	
00060c 93e0 0225 				sts	mgf_pointer+0,ZL
00060e e6e7   				ldi	ZL,byte2(C_games_start-1)
00060f 93e0 0226 				sts	mgf_pointer+1,ZL
000611 e0e0   				ldi	ZL,byte3(C_games_start-1) 
000612 93e0 0227 				sts	mgf_pointer+2,ZL
000614 e0e1   								ldi	ZL,1		
000615 93e0 022e inc_ok:				sts	pmd_version,ZL
     stop_ok:		
000617  + 				MEMRD_active	
000617 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000618 9478   				sei						; enable interrupt
     
     
     			; download ROM modul into SRAM from 0x8000 to 0x8ffff 	
     change_pmd_type2:		
     			.equ	monitor_start	=	0x8000
     			.equ	monitor_go	=	0x8000
     			.equ	monitor_length =    0x1000
     			
     			.equ	C_monit1_start=0x00000
     			.equ	C_monit2_start=0x01000
     			.equ	C_basic1_start=0x02000
     			.equ	C_basic2_start=0x04400
     
     			.equ	C_games_start =0x06800
     
     				; download monitor to SRAM from external FLASH ( 4KB )
     
000619 e080   				ldi		_PCL,low(C_monit1_start)
00061a e090   				ldi		_PCH,high(C_monit1_start)
     
00061b 91e0 022e 				lds		ZL, pmd_version
00061d fde1   				sbrc		ZL,1			
00061e e190   				ldi		_PCH,high(C_monit2_start)
     			
     				
00061f e0e0   				ldi		ZL, low( monitor_start )
000620 e8f0   				ldi		ZH, high( monitor_start ) 
     				
     				
     				; _PC: source from first page in FLASH 
     				; Z: destination in SRAM
     				; A: end source address ( high byte ) 
     
     _monitor_download:				
             		
000621 bb88   	   	out		ADDRL,_PCL 
000622 bb95   		out		ADDRH,_PCH 
     		
     
     
     busWait5:
000623 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000624 371b   		cpi	tmp_reg,138 - 15		
000625 f018   		brlo	busGo5		
000626 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000627 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000628 f3d1   		breq	busWait5
     busGo5:
     
     
     
     
     	
000629  + 		SELECT_FLASH0_zeroPage	
000629 9a8b   	sbi	DDRD, RAM_SELECT
00062a baa2   	out	PORTD,_zero
     .endmacro
     
00062b c000   		RJMP		PC+1		; FLASH is 90 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
00062c c000   		RJMP		PC+1		; FLASH is 90 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
00062d c000   		RJMP		PC+1		; EPROM is 120 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
     		;RJMP		PC+1		; EPROM is 120 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
     		
00062e b349   		in		A,PINA
     		
00062f 988b   		cbi	DDRD, RAM_SELECT	; Select RAM
     	
     
000630 9601   				adiw		_PCL,1
     
     				
000631 bb4b    out		PORTA, A 
000632 bbe8   		out		ADDRL,ZL  ; output 16 bit address 
000633 bbf5   		out		ADDRH,ZH
     
     busWait6:
000634 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000635 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
000636 f018   		brlo	busGo6		
000637 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000638 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000639 f3d1   		breq	busWait6
     busGo6:
     
     
     
     
     
00063a  + 		MEMRD_deactive			
00063a 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
00063b baba   		out		DDRA,_255		
     
     
     ;		sbrc		ZH,7	  ; skip if address < 0x8000
     ;		sbrc		ZH,6	  ; skip if 6th bit is clear
     
     
00063c  + 		MEMWR_pulse
00063c 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
00063d 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
00063e baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
00063f  + 		MEMRD_active
00063f 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000640 9631   				adiw		ZL,1
     				
000641 39f0   				cpi		ZH, high(monitor_start+monitor_length) ; hi of ( end address + 1 )
000642 f2f0   				brlo		_monitor_download
     				
     				;lds		ZL, pmd_version
     				;cpi 		ZL,1
     				;breq		PMD_RESET
     
     	;			modifikacia monitoru PMD85/2 citanie mgf
     				;rcall 		pmd852_modification
     				
     				
     PMD_RESET:				
     
     				; SHIFT & STOP & ALT released
     		   		; f0_received = false
     				
     				
     				
000643 e0e0   				ldi		ZL, low ( kb_cols ) 	; inicialize PMD keyboard model
000644 e0f2   				ldi		ZH, high ( kb_cols )
000645 e14f   				ldi		A, 0x1f			; 0b11111  
000646 e75f   				ldi		PSW, 0b1111111		; kb_cols_real
000647 e110   				ldi		tmp_reg,16		; 
     				
000648 8b50   kb_inic:			std		Z+16,PSW
000649 9341   				st		Z+,A			; 16 keyboard cols set to 0x1f	
00064a 951a   				dec		tmp_reg
00064b f7e1   				brne	kb_inic
     			
     								
00064c e080   				ldi		_PCL,low(monitor_go)
00064d e890   				ldi		_PCH,high(monitor_go) 		; after RESET 
     
00064e baaa   				out		DDRA,_zero			; PORTA = vstup
00064f  + 				SELECT_RAM
00064f 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR ; MEMWR_deactive
000650 988b   	cbi	DDRD, RAM_SELECT	
000651 983a   	cbi			PORTE,MEMRD  ;	MEMRD_active
     .endmacro
     
000652 baae   				out		kbd_portC,_zero
000653 92a0 0223 				sts		kbd_ports + 2,_zero		; SPEAKER Off
000655 2c1b   				mov		snd_reg,_255	
000656 ee0f   				ldi		clock,low(-17)
     				;clr		clock
     
000657 e0c0   				ldi		snd_pointerRD_lo,0
000658 e8a0   				ldi		snd_pointerWR_lo,128
     ;------------- begin of instruction cycle without handling PSW & flags ------
     
     
     i_cycle:
000659  + 				RESTORE_ZH			; took some time   
000659 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
     				
     i_cycle_turbo:
     				
00065a bb88   				out		ADDRL,_PCL
00065b bb95   				out		ADDRH,_PCH
00065c 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
00065d b3e9   				in		ZL, PINA
      _hlt:									; forever loop (HALT)
00065e 9409   				ijmp					; no -> make instruction cycles
     
     	
     
     _mov_aa:  
     _mov_bb: 
     _mov_hh:	
     _mov_ll:
     _mov_cc: 
     _mov_dd:	
     _mov_ee:
     i_cycle_turbo_6T:		
00065f bb88   				out		ADDRL,_PCL
000660 bb95   				out		ADDRH,_PCH
000661 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
000662 b3e9   				in		ZL, PINA
      				
     
     			; CLOCKS(6, 0)
000663 5f0a    		subi	clock,low(-6)	; CLOCKS
000664 f52a   		brpl	processSound
     
     
     
000665 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     i_cycle_turbo_8T:		
000666 bb88   				out		ADDRL,_PCL
000667 bb95   				out		ADDRH,_PCH
000668 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
000669 b3e9   				in		ZL, PINA
      				
     
     			; CLOCKS(8, 0)
00066a 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
00066b f4f2   		brpl	processSound
     
     
     
00066c 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     i_cycle_turbo_20T:
     				
     
     			; CLOCKS(10, 0)
00066d 5f06    		subi	clock,low(-10)	; CLOCKS
     
     
     i_cycle_turbo_10T:		
00066e bb88   				out		ADDRL,_PCL
00066f bb95   				out		ADDRH,_PCH
000670 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
000671 b3e9   				in		ZL, PINA
      				
     
     			; CLOCKS(10, 0)
000672 5f06    		subi	clock,low(-10)	; CLOCKS
000673 f4b2   		brpl	processSound
     
     
     
000674 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     i_cycle_turbo_12T:		
000675 bb88   				out		ADDRL,_PCL
000676 bb95   				out		ADDRH,_PCH
000677 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
000678 b3e9   				in		ZL, PINA
      				
     
     			; CLOCKS(12, 0)
000679 5f04    		subi	clock,low(-12)	; CLOCKS
00067a f47a   		brpl	processSound
     
     
     
00067b 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     i_cycle_turbo_14T:		
00067c bb88   				out		ADDRL,_PCL
00067d bb95   				out		ADDRH,_PCH
00067e 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
00067f b3e9   				in		ZL, PINA
      				
     
     			; CLOCKS(14, 0)
000680 5f02    		subi	clock,low(-14)	; CLOCKS
000681 f442   		brpl	processSound
     
     
     
000682 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     _none:
     _nop:
     _di:
     _ei: 
     i_cycle_turbo_4T:		
000683 bb88   				out		ADDRL,_PCL
000684 bb95   				out		ADDRH,_PCH
000685 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
000686 b3e9   				in		ZL, PINA
     				
     
     			; CLOCKS(4, 0)
000687 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
000688 f40a   		brpl	processSound
     
     
     
000689 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     				
00068a 5100   	processSound:		subi	clock,16			; 16=full speed, 15=videoprocesor lag
     				;brpl	processSound2			; save two bits
     				
00068b 9425   				asr	portValue			; load CY and preserve portValue
00068c 9567   				ror	snd_reg2
00068d f028   				brcs	wr_continue
     			
00068e 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
00068f 9425   	processSound2:		asr	portValue			; load CY and preserve portValue
000690 9567   				ror	snd_reg2
000691 f008   				brcs	wr_continue
000692 cff7   				rjmp	processSound
     
     	wr_continue:			
000693 936c   				st	X,snd_reg2
000694 e860   				ldi	snd_reg2,0x80		; CY=1 after 8x ror
000695 5faf   				subi	snd_pointerWR_lo, -1	; modulo 256
     				
000696 17ca   				cp	snd_pointerRD_lo, snd_pointerWR_lo
000697 f3f1   				breq	PC-1				; wait
000698 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     
     ;------------- begin of instruction cycle with handling PSW & flags ------
     
     set_flags_4T:		
000699 b75f   				in		PSW,SREG
     save_parity_4T:
00069a bb4d   				out		last_result,A		; for calculate Parity bit
     				
     				
00069b bb88   				out		ADDRL,_PCL
00069c bb95   				out		ADDRH,_PCH
     				
00069d 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
00069e b3e9   				in		ZL, PINA
     				
     
     			; CLOCKS(4, 0)
00069f 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
0006a0 f74a   		brpl	processSound
     
     
     
0006a1 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     clr_CH_4T:			
0006a2 b75f   				in		PSW,SREG
0006a3 7d5e   				andi		PSW,~((1<<ATMEL_C)|(1<<ATMEL_H))
0006a4 bb4d   				out		last_result,A		; for calculate Parity bit
     				
0006a5 bb88   				out		ADDRL,_PCL
0006a6 bb95   				out		ADDRH,_PCH
0006a7 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
0006a8 b3e9   				in		ZL, PINA
     				
     
     			; CLOCKS(4, 0)
0006a9 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
0006aa f6fa   		brpl	processSound
     
     
     
0006ab 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     
     ;------------- begin of instruction cycle with substractions handling PSW & flags ------
     
     set_flags_sub_4T:		
0006ac bb4d   		 		 out	last_result,A
     set_flags_cmp_4T:		
     
0006ad b75f   				 in	PSW,SREG
0006ae e2e0   				ldi	ZL,1<< ATMEL_H			; after subtraction invert half-carry bit(H)
0006af 275e   				eor	PSW,ZL
     			
0006b0 bb88   				out		ADDRL,_PCL
0006b1 bb95   				out		ADDRH,_PCH
0006b2 9601   				adiw		_PCL,1			; wait a minute
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
0006b3 b3e9   				in		ZL, PINA
     				
     
     			; CLOCKS(4, 0)
0006b4 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
0006b5 f6a2   		brpl	processSound
     
     
     
0006b6 9409   				ijmp					; make instruction cycles
     
     
     writeStack:
     	
     	; write stack back to the RAM ... start from 0x60 to 0x100 or from 0x60 to stack_pointer
0006b7 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
0006b8 2deb   	mov	ZL, _255
     		
     wrStack:	
0006b9 9110 0230 	lds	tmp_reg, stack_pointer
0006bb 171e   	cp	tmp_reg,ZL
0006bc f099   	breq	stop_copy
0006bd 9112   	ld	tmp_reg, -Z
     	
0006be  + 	DCX_SP
0006be 0c8b   	add	_SPL,_255
0006bf 1d7b   	adc	_SPH,_255
     .endmacro
     
     
0006c0 bb1b    out		PORTA, tmp_reg 
0006c1 ba88   		out		ADDRL,_SPL  ; output 16 bit address 
0006c2 bb75   		out		ADDRH,_SPH
     
     busWait7:
0006c3 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
0006c4 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
0006c5 f018   		brlo	busGo7		
0006c6 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
0006c7 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
0006c8 f3d1   		breq	busWait7
     busGo7:
     
     
     
     
     
0006c9  + 		MEMRD_deactive			
0006c9 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
0006ca baba   		out		DDRA,_255		
     
     
     ;		sbrc		_SPH,7	  ; skip if address < 0x8000
     ;		sbrc		_SPH,6	  ; skip if 6th bit is clear
     
     
0006cb  + 		MEMWR_pulse
0006cb 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
0006cc 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
0006cd baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
0006ce  + 		MEMRD_active
0006ce 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
0006cf cfe9   	rjmp	wrStack	
     	
     stop_copy:
0006d0 92b0 0230 	sts	stack_pointer,_255
0006d2 91ff   	pop	ZH
0006d3 91ef   	pop	ZL
0006d4 9409   	ijmp
     	
     _inr_a:
     
0006d5 fb50   		bst		PSW,0 
0006d6 194b   		sub		A,_255
     		 
0006d7 b75f   		in		PSW,SREG
0006d8 f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
0006d9 bb4d   		out		last_result,A
0006da cf84   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_a:
     
0006db fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
0006dc 0d4b   		 add		A,_255
     		 
0006dd bb4d   		 out		last_result,A
0006de b75f   		 in		PSW,SREG
0006df f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
0006e0 cf7e   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_a:
     
0006e1 bb88   		out		ADDRL,_PCL
0006e2 bb95   		out		ADDRH,_PCH 
0006e3 9601   		adiw		_PCL,1 
0006e4 b349   		in		A,PINA
0006e5 cf80   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_am:
     
0006e6 bae8   		out		ADDRL,L
0006e7 baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
0006e8 c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
0006e9 b349   		in		A,PINA
0006ea cf7b   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_ma:
     
     
0006eb 389d    cpi	_PCH, 0x8D
0006ec f431   			  brne self_modified_skip
     			  		
0006ed efe2   		ldi	ZL, low(ws1)
0006ee 93ef   		push	ZL
0006ef e0e6   		ldi	ZL, high(ws1)
0006f0 93ef   		push	ZL
0006f1 cfc5   		rjmp writeStack
     		ws1:
     
     
0006f2  +  RESTORE_ZH 
0006f2 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
     self_modified_skip:  
     			  
     
     
     
     
      no_collision_stack1:
0006f3 bae8    	out		ADDRL,L
0006f4 baf5   	out		ADDRH,H
0006f5 bb4b   	out		PORTA, A
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
0006f6 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
0006f7 b319   	in		tmp_reg, PINA
0006f8 1314   	cpse		tmp_reg, A
0006f9 c1c8   	rjmp		writeMemoryExecute
0006fa cf5f   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_a:
     
0006fb 0f44   	   add A,A
0006fc cf9c   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_a:
     
0006fd 9557   	   ror	PSW
0006fe 1f44   	   adc 	A,A
0006ff cf99   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_a:
     
000700 1b44   		 sub	A,A
000701 cfaa   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_a:
     
000702 9557   		 ror	PSW
000703 9418   		 sez		; must be	
000704 0b44   		 sbc	A,A
000705 cfa6   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_a:
     
000706 2f14   			mov	tmp_reg,A
000707 1b14   			sub	tmp_reg,A
000708 bb1d   			out	last_result,tmp_reg
000709 cfa3   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_a:
     
00070a 0d4a   		add 	A,_zero
00070b b75f   		in	PSW,SREG
00070c bb4d   		out 	last_result,A
00070d cf75   		rjmp	i_cycle_turbo_4T
     	
     _ora_a:
     
00070e 0d4a   		add A,_zero	
00070f b75f   		in	PSW,SREG
000710 bb4d   		out 	last_result,A
000711 cf71   		rjmp	i_cycle_turbo_4T
     	
     _xra_a:
     
000712 1b44   		sub A,A	
000713 b75f   		in	PSW,SREG
000714 bb4d   		out 	last_result,A
000715 cf6d   		rjmp	i_cycle_turbo_4T
     	
     _inr_b:
     
000716 fb50   		bst		PSW,0 
000717 18db   		sub		B,_255
     		 
000718 b75f   		in		PSW,SREG
000719 f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
00071a badd   		out		last_result,B
00071b cf43   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_b:
     
00071c fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
00071d 0cdb   		 add		B,_255
     		 
00071e badd   		 out		last_result,B
00071f b75f   		 in		PSW,SREG
000720 f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
000721 cf3d   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_b:
     
000722 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000723 bb95   		out		ADDRH,_PCH 
000724 9601   		adiw		_PCL,1 
000725 b2d9   		in		B,PINA
000726 cf3f   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_bm:
     
000727 bae8   		out		ADDRL,L
000728 baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
000729 c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
00072a b2d9   		in		B,PINA
00072b cf3a   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_mb:
     
     
     
      no_collision_stack2:
00072c bae8    	out		ADDRL,L
00072d baf5   	out		ADDRH,H
00072e badb   	out		PORTA, B
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
00072f 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
000730 b319   	in		tmp_reg, PINA
000731 111d   	cpse		tmp_reg, B
000732 c18f   	rjmp		writeMemoryExecute
000733 cf26   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_b:
     
000734 0d4d   	   add A,B
000735 cf63   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_b:
     
000736 9557   	   ror	PSW
000737 1d4d   	   adc 	A,B
000738 cf60   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_b:
     
000739 194d   		 sub	A,B
00073a cf71   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_b:
     
00073b 9557   		 ror	PSW
00073c 9418   		 sez		; must be	
00073d 094d   		 sbc	A,B
00073e cf6d   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_b:
     
00073f 2f14   			mov	tmp_reg,A
000740 191d   			sub	tmp_reg,B
000741 bb1d   			out	last_result,tmp_reg
000742 cf6a   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_b:
000743 214d   and		A,B	
000744 cf5d   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_b:
     
000745 294d     		or		A,B
000746 cf5b     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_b:
     
000747 254d     		eor		A,B
000748 cf59     		rjmp	clr_CH_4T
     _inr_c:
     
000749 fb50   		bst		PSW,0 
00074a 18cb   		sub		C,_255
     		 
00074b b75f   		in		PSW,SREG
00074c f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
00074d bacd   		out		last_result,C
00074e cf10   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_c:
     
00074f fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
000750 0ccb   		 add		C,_255
     		 
000751 bacd   		 out		last_result,C
000752 b75f   		 in		PSW,SREG
000753 f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
000754 cf0a   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_c:
     
000755 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000756 bb95   		out		ADDRH,_PCH 
000757 9601   		adiw		_PCL,1 
000758 b2c9   		in		C,PINA
000759 cf0c   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_cm:
     
00075a bae8   		out		ADDRL,L
00075b baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
00075c c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
00075d b2c9   		in		C,PINA
00075e cf07   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_mc:
     
     
     
      no_collision_stack3:
00075f bae8    	out		ADDRL,L
000760 baf5   	out		ADDRH,H
000761 bacb   	out		PORTA, C
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
000762 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
000763 b319   	in		tmp_reg, PINA
000764 111c   	cpse		tmp_reg, C
000765 c15c   	rjmp		writeMemoryExecute
000766 cef3   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_c:
     
000767 0d4c   	   add A,C
000768 cf30   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_c:
     
000769 9557   	   ror	PSW
00076a 1d4c   	   adc 	A,C
00076b cf2d   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_c:
     
00076c 194c   		 sub	A,C
00076d cf3e   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_c:
     
00076e 9557   		 ror	PSW
00076f 9418   		 sez		; must be	
000770 094c   		 sbc	A,C
000771 cf3a   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_c:
     
000772 2f14   			mov	tmp_reg,A
000773 191c   			sub	tmp_reg,C
000774 bb1d   			out	last_result,tmp_reg
000775 cf37   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_c:
000776 214c   and		A,C	
000777 cf2a   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_c:
     
000778 294c     		or		A,C
000779 cf28     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_c:
     
00077a 254c     		eor		A,C
00077b cf26     		rjmp	clr_CH_4T
     _inr_d:
     
00077c fb50   		bst		PSW,0 
00077d 183b   		sub		D,_255
     		 
00077e b75f   		in		PSW,SREG
00077f f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
000780 ba3d   		out		last_result,D
000781 cedd   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_d:
     
000782 fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
000783 0c3b   		 add		D,_255
     		 
000784 ba3d   		 out		last_result,D
000785 b75f   		 in		PSW,SREG
000786 f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
000787 ced7   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_d:
     
000788 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000789 bb95   		out		ADDRH,_PCH 
00078a 9601   		adiw		_PCL,1 
00078b b239   		in		D,PINA
00078c ced9   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_dm:
     
00078d bae8   		out		ADDRL,L
00078e baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
00078f c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
000790 b239   		in		D,PINA
000791 ced4   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_md:
     
     
     
      no_collision_stack4:
000792 bae8    	out		ADDRL,L
000793 baf5   	out		ADDRH,H
000794 ba3b   	out		PORTA, D
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
000795 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
000796 b319   	in		tmp_reg, PINA
000797 1113   	cpse		tmp_reg, D
000798 c129   	rjmp		writeMemoryExecute
000799 cec0   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_d:
     
00079a 0d43   	   add A,D
00079b cefd   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_d:
     
00079c 9557   	   ror	PSW
00079d 1d43   	   adc 	A,D
00079e cefa   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_d:
     
00079f 1943   		 sub	A,D
0007a0 cf0b   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_d:
     
0007a1 9557   		 ror	PSW
0007a2 9418   		 sez		; must be	
0007a3 0943   		 sbc	A,D
0007a4 cf07   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_d:
     
0007a5 2f14   			mov	tmp_reg,A
0007a6 1913   			sub	tmp_reg,D
0007a7 bb1d   			out	last_result,tmp_reg
0007a8 cf04   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_d:
0007a9 2143   and		A,D	
0007aa cef7   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_d:
     
0007ab 2943     		or		A,D
0007ac cef5     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_d:
     
0007ad 2543     		eor		A,D
0007ae cef3     		rjmp	clr_CH_4T
     _inr_e:
     
0007af fb50   		bst		PSW,0 
0007b0 184b   		sub		E,_255
     		 
0007b1 b75f   		in		PSW,SREG
0007b2 f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
0007b3 ba4d   		out		last_result,E
0007b4 ceaa   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_e:
     
0007b5 fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
0007b6 0c4b   		 add		E,_255
     		 
0007b7 ba4d   		 out		last_result,E
0007b8 b75f   		 in		PSW,SREG
0007b9 f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
0007ba cea4   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_e:
     
0007bb bb88   		out		ADDRL,_PCL
0007bc bb95   		out		ADDRH,_PCH 
0007bd 9601   		adiw		_PCL,1 
0007be b249   		in		E,PINA
0007bf cea6   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_em:
     
0007c0 bae8   		out		ADDRL,L
0007c1 baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
0007c2 c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
0007c3 b249   		in		E,PINA
0007c4 cea1   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_me:
     
     
     
      no_collision_stack5:
0007c5 bae8    	out		ADDRL,L
0007c6 baf5   	out		ADDRH,H
0007c7 ba4b   	out		PORTA, E
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
0007c8 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
0007c9 b319   	in		tmp_reg, PINA
0007ca 1114   	cpse		tmp_reg, E
0007cb c0f6   	rjmp		writeMemoryExecute
0007cc ce8d   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_e:
     
0007cd 0d44   	   add A,E
0007ce ceca   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_e:
     
0007cf 9557   	   ror	PSW
0007d0 1d44   	   adc 	A,E
0007d1 cec7   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_e:
     
0007d2 1944   		 sub	A,E
0007d3 ced8   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_e:
     
0007d4 9557   		 ror	PSW
0007d5 9418   		 sez		; must be	
0007d6 0944   		 sbc	A,E
0007d7 ced4   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_e:
     
0007d8 2f14   			mov	tmp_reg,A
0007d9 1914   			sub	tmp_reg,E
0007da bb1d   			out	last_result,tmp_reg
0007db ced1   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_e:
0007dc 2144   and		A,E	
0007dd cec4   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_e:
     
0007de 2944     		or		A,E
0007df cec2     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_e:
     
0007e0 2544     		eor		A,E
0007e1 cec0     		rjmp	clr_CH_4T
     _inr_h:
     
0007e2 fb50   		bst		PSW,0 
0007e3 18fb   		sub		H,_255
     		 
0007e4 b75f   		in		PSW,SREG
0007e5 f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
0007e6 bafd   		out		last_result,H
0007e7 ce77   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_h:
     
0007e8 fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
0007e9 0cfb   		 add		H,_255
     		 
0007ea bafd   		 out		last_result,H
0007eb b75f   		 in		PSW,SREG
0007ec f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
0007ed ce71   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_h:
     
0007ee bb88   		out		ADDRL,_PCL
0007ef bb95   		out		ADDRH,_PCH 
0007f0 9601   		adiw		_PCL,1 
0007f1 b2f9   		in		H,PINA
0007f2 ce73   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_hm:
     
0007f3 bae8   		out		ADDRL,L
0007f4 baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
0007f5 c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
0007f6 b2f9   		in		H,PINA
0007f7 ce6e   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_mh:
     
     
     
      no_collision_stack6:
0007f8 bae8    	out		ADDRL,L
0007f9 baf5   	out		ADDRH,H
0007fa bafb   	out		PORTA, H
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
0007fb 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
0007fc b319   	in		tmp_reg, PINA
0007fd 111f   	cpse		tmp_reg, H
0007fe c0c3   	rjmp		writeMemoryExecute
0007ff ce5a   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_h:
     
000800 0d4f   	   add A,H
000801 ce97   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_h:
     
000802 9557   	   ror	PSW
000803 1d4f   	   adc 	A,H
000804 ce94   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_h:
     
000805 194f   		 sub	A,H
000806 cea5   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_h:
     
000807 9557   		 ror	PSW
000808 9418   		 sez		; must be	
000809 094f   		 sbc	A,H
00080a cea1   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_h:
     
00080b 2f14   			mov	tmp_reg,A
00080c 191f   			sub	tmp_reg,H
00080d bb1d   			out	last_result,tmp_reg
00080e ce9e   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_h:
00080f 214f   and		A,H	
000810 ce91   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_h:
     
000811 294f     		or		A,H
000812 ce8f     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_h:
     
000813 254f     		eor		A,H
000814 ce8d     		rjmp	clr_CH_4T
     _inr_l:
     
000815 fb50   		bst		PSW,0 
000816 18eb   		sub		L,_255
     		 
000817 b75f   		in		PSW,SREG
000818 f950   		bld		PSW,0 	; copy old CY
000819 baed   		out		last_result,L
00081a ce44   		rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcr_l:
     
00081b fb50   		 bst		PSW,0 		; save CY
00081c 0ceb   		 add		L,_255
     		 
00081d baed   		 out		last_result,L
00081e b75f   		 in		PSW,SREG
00081f f950   		 bld		PSW,0 		; restore CY
000820 ce3e   		 rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		 
     _mvi_l:
     
000821 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000822 bb95   		out		ADDRH,_PCH 
000823 9601   		adiw		_PCL,1 
000824 b2e9   		in		L,PINA
000825 ce40   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     		
     _mov_lm:
     
000826 bae8   		out		ADDRL,L
000827 baf5   		out		ADDRH,H
     
     			; MDELAY(SPENT=0,ADD=2)
000828 c000   		rjmp	PC+1	; MDELAY
     
     
000829 b2e9   		in		L,PINA
00082a ce3b   		rjmp		i_cycle_turbo_8T
     	
     _mov_ml:
     
     
     
      no_collision_stack7:
00082b bae8    	out		ADDRL,L
00082c baf5   	out		ADDRH,H
00082d baeb   	out		PORTA, L
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
00082e 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
00082f b319   	in		tmp_reg, PINA
000830 111e   	cpse		tmp_reg, L
000831 c090   	rjmp		writeMemoryExecute
000832 ce27   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _add_l:
     
000833 0d4e   	   add A,L
000834 ce64   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_l:
     
000835 9557   	   ror	PSW
000836 1d4e   	   adc 	A,L
000837 ce61   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_l:
     
000838 194e   		 sub	A,L
000839 ce72   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_l:
     
00083a 9557   		 ror	PSW
00083b 9418   		 sez		; must be	
00083c 094e   		 sbc	A,L
00083d ce6e   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_l:
     
00083e 2f14   			mov	tmp_reg,A
00083f 191e   			sub	tmp_reg,L
000840 bb1d   			out	last_result,tmp_reg
000841 ce6b   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_l:
000842 214e   and		A,L	
000843 ce5e   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_l:
     
000844 294e     		or		A,L
000845 ce5c     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_l:
     
000846 254e     		eor		A,L
000847 ce5a     		rjmp	clr_CH_4T
     _add_m:
     
000848 bae8     			out		ADDRL,L
000849 baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
00084a 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
00084b 0000   		nop	; MDELAY
     
     
00084c b3e9        		in		ZL,PINA
         		
00084d 0f4e   	   add A,ZL
00084e ce4a   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _adc_m:
     
00084f bae8     			out		ADDRL,L
000850 baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000851 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000852 0000   		nop	; MDELAY
     
     
000853 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
000854 9557   	   ror	PSW
000855 1f4e   	   adc 	A,ZL
000856 ce42   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sub_m:
     
000857 bae8     			out		ADDRL,L
000858 baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000859 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
00085a 0000   		nop	; MDELAY
     
     
00085b b3e9        		in		ZL,PINA
         		
00085c 1b4e   		 sub	A,ZL
00085d ce4e   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbb_m:
     
00085e bae8     			out		ADDRL,L
00085f baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000860 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000861 0000   		nop	; MDELAY
     
     
000862 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
000863 9557   		 ror	PSW
000864 9418   		 sez		; must be	
000865 0b4e   		 sbc	A,ZL
000866 ce45   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cmp_m:
     
000867 bae8     			out		ADDRL,L
000868 baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000869 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
00086a 0000   		nop	; MDELAY
     
     
00086b b3e9        		in		ZL,PINA
         		
00086c 2f14   			mov	tmp_reg,A
00086d 1b1e   			sub	tmp_reg,ZL
00086e bb1d   			out	last_result,tmp_reg
00086f ce3d   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ana_m:
     
000870 bae8     			out		ADDRL,L
000871 baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000872 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000873 0000   		nop	; MDELAY
     
     
000874 b3e9        		in		ZL,PINA
000875 234e        		and		A,ZL	
000876 ce2b   		rjmp	clr_CH_4T
     _ora_m:
     
000877 bae8     			out		ADDRL,L
000878 baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000879 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
00087a 0000   		nop	; MDELAY
     
     
00087b b3e9        		in		ZL,PINA
         		
00087c 2b4e     		or		A,ZL
00087d ce24     		rjmp	clr_CH_4T
     _xra_m:
     
00087e bae8     			out		ADDRL,L
00087f baf5   			out		ADDRH,H
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000880 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000881 0000   		nop	; MDELAY
     
     
000882 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
000883 274e     		eor		A,ZL
000884 ce1d     		rjmp	clr_CH_4T
     _adi:
     
000885 bb88   			out		ADDRL,_PCL
000886 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000887 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
000888 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
000889 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
00088a 0f4e   	   add A,ZL
00088b ce0d   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _aci:
     
00088c bb88   			out		ADDRL,_PCL
00088d bb95   			out		ADDRH,_PCH
00088e 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
00088f 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
000890 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
000891 9557   	   ror	PSW
000892 1f4e   	   adc 	A,ZL
000893 ce05   	   rjmp	set_flags_4T
     	   
     _sui:
     
000894 bb88   			out		ADDRL,_PCL
000895 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000896 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
000897 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
000898 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
000899 1b4e   		 sub	A,ZL
00089a ce11   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     			
     _sbi:
     
00089b bb88   			out		ADDRL,_PCL
00089c bb95   			out		ADDRH,_PCH
00089d 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
00089e 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
00089f b3e9        		in		ZL,PINA
         		
0008a0 9557   		 ror	PSW
0008a1 9418   		 sez		; must be	
0008a2 0b4e   		 sbc	A,ZL
0008a3 ce08   		 rjmp	set_flags_sub_4T
     		 
     _cpi:
     
0008a4 bb88   			out		ADDRL,_PCL
0008a5 bb95   			out		ADDRH,_PCH
0008a6 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
0008a7 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
0008a8 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
0008a9 2f14   			mov	tmp_reg,A
0008aa 1b1e   			sub	tmp_reg,ZL
0008ab bb1d   			out	last_result,tmp_reg
0008ac ce00   			rjmp	set_flags_cmp_4T
     	   
     _ani:
     
0008ad bb88   			out		ADDRL,_PCL
0008ae bb95   			out		ADDRH,_PCH
0008af 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
0008b0 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
0008b1 b3e9        		in		ZL,PINA
0008b2 234e        		and		A,ZL	
0008b3 cdee   		rjmp	clr_CH_4T
     _ori:
     
0008b4 bb88   			out		ADDRL,_PCL
0008b5 bb95   			out		ADDRH,_PCH
0008b6 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
0008b7 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
0008b8 b3e9        		in		ZL,PINA
         		
0008b9 2b4e     		or		A,ZL
0008ba cde7     		rjmp	clr_CH_4T
     _xri:
     
0008bb bb88   			out		ADDRL,_PCL
0008bc bb95   			out		ADDRH,_PCH
0008bd 9601   			adiw		_PCL,1
     		   
     
     			; CLOCKS(4, 0)
0008be 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     
0008bf b3e9        		in		ZL,PINA
         		
0008c0 274e     		eor		A,ZL
0008c1 cde0     		rjmp	clr_CH_4T
     
     writeMemoryExecute:
     		
     	
0008c2 b5ec   		in	ZL, TCNT1L
0008c3 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
0008c4 3010   		cpi	tmp_reg,0
0008c5 f491   		brne	WME_firstWriteThenExecute
0008c6 37ed   		cpi	ZL, low(138 - 11-2) 
0008c7 f080   		brlo	WME_firstWriteThenExecute
     		
     		
     		; took 10 ticks -> so video_int occurs here
0008c8 b318   		in	tmp_reg, ADDRL
0008c9 b3f5   		in	ZH, ADDRH
     		
0008ca bb95   		out		ADDRH,_PCH
0008cb bb88   		out		ADDRL,_PCL		;
0008cc 9601   		adiw		_PCL,1
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
0008cd b3e9   		in		ZL, PINA		; known issue: self modification programs STA PC+3 can fails
0008ce bbf5   		out		ADDRH,ZH
0008cf bb18   		out		ADDRL,tmp_reg		;
     		
0008d0 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
     			; 12T
     		
0008d1  + 		MEMRD_deactive			
0008d1 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
0008d2 baba   		out		DDRA,_255		
0008d3  + 		MEMWR_pulse
0008d3 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
0008d4 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
0008d5 baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
0008d6  + 		MEMRD_active
0008d6 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
0008d7 9409   		ijmp
     
     WME_firstWriteThenExecute:
0008d8  + 		MEMRD_deactive			
0008d8 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
0008d9 baba   		out		DDRA,_255		
0008da  + 		MEMWR_pulse
0008da 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
0008db 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
0008dc baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
0008dd  + 		MEMRD_active
0008dd 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     		
0008de bb88   				out		ADDRL,_PCL
0008df bb95   				out		ADDRH,_PCH
0008e0 9601   				adiw		_PCL,1
     				
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
     
0008e1 b3e9   				in		ZL, PINA
0008e2 9409   				ijmp					
     
     
     		
     
     ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
     
     _inr_m:	
0008e3 bae8   		out		ADDRL,L
0008e4 baf5   		out		ADDRH,H
0008e5 fb50   		bst		PSW,0 		; wait a minute & save CY
     		
     
     			; CLOCKS(10, 1)
0008e6 5f06    		subi	clock,low(-10)	; CLOCKS
     
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
0008e7 b3e9   		in		ZL,PINA
     
0008e8 19eb   		sub		ZL, _255
     
0008e9 b75f    		in		PSW,SREG
0008ea f950   		bld		PSW,0 		; restore CY
0008eb bbeb   		out		PORTA, ZL
0008ec bbed   		out		last_result,ZL
0008ed cfd4   		rjmp		writeMemoryExecute
     
     _dcr_m:	
0008ee bae8   		out		ADDRL,L
0008ef baf5   		out		ADDRH,H
0008f0 fb50   		bst		PSW,0 		; wait a minute & save CY
          	
     
     			; CLOCKS(10, 1)
0008f1 5f06    		subi	clock,low(-10)	; CLOCKS
     
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
0008f2 b3e9   	  	in		ZL,PINA
     
0008f3 0deb   		add		ZL,_255
     		
0008f4 b75f   		in		PSW,SREG
0008f5 f950   		bld		PSW,0 		; restore CY
     
0008f6 bbeb   		out		PORTA, ZL
0008f7 bbed   		out		last_result,ZL
0008f8 cfc9   		rjmp		writeMemoryExecute
     
     
     _inx_b:
0008f9 18cb   			sub	C,_255
0008fa 08db   			sbc	B,_255
0008fb cd63   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     			
     			
     
     _inx_d:
0008fc 184b   			sub	E,_255
0008fd 083b   			sbc	D,_255
0008fe cd60   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     
     
     _inx_h:		
0008ff 18eb   			sub	L,_255
000900 08fb   			sbc	H,_255
000901 cd5d   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     _inx_sp:				
000902 e0e7   		ldi	ZL, low(ws2)
000903 93ef   		push	ZL
000904 e0e9   		ldi	ZL, high(ws2)
000905 93ef   		push	ZL
000906 cdb0   		rjmp writeStack
     		ws2:
     
     
000907  +  RESTORE_ZH 
000907 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
000908  + 			INX_SP
000908 188b   	sub	_SPL,_255
000909 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
00090a cd54   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     _dcx_b:
     			
00090b 0ccb   			add	C,_255
00090c 1cdb   			adc	B,_255
00090d cd51   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     			
     _dcx_d:		
00090e 0c4b   			add	E,_255
00090f 1c3b   			adc	D,_255
000910 cd4e   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     _dcx_h:			
000911 0ceb   			add	L,_255
000912 1cfb   			adc	H,_255
000913 cd4b   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     			
     _dcx_sp:
     					
000914 e1e9   		ldi	ZL, low(ws3)
000915 93ef   		push	ZL
000916 e0e9   		ldi	ZL, high(ws3)
000917 93ef   		push	ZL
000918 cd9e   		rjmp writeStack
     		ws3:
     
     
000919  +  RESTORE_ZH 
000919 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
     
00091a  + 			DCX_SP
00091a 0c8b   	add	_SPL,_255
00091b 1d7b   	adc	_SPH,_255
     .endmacro
00091c cd42   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     
     
     pmd852_modification:
     
     				;ret		; end of subroutine
     
     
     ;*********************** scitanie 16-bit **********
     ; ovplynuje len CY 
     
     
     _dad_b:		
     	        ; high,low 
00091d 9557   			ror		PSW		
00091e 0cec   			add		L,C
00091f 1cfd   			adc		H,B
000920 1f55   			rol		PSW
000921 cd4c   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     _lxi_b:		
000922 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000923 bb95   		out		ADDRH,_PCH
000924 9601   		adiw	_PCL,1
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000925 b2c9   		in		C,PINA 
000926 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000927 bb95   		out		ADDRH,_PCH
000928 9601   		adiw	_PCL,1 
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     		
000929 b2d9   		in		B,PINA
00092a cd4a   		rjmp	i_cycle_turbo_12T
     
      
     _dad_d:		
     	        ; high,low 
00092b 9557   			ror		PSW		
00092c 0ce4   			add		L,E
00092d 1cf3   			adc		H,D
00092e 1f55   			rol		PSW
00092f cd3e   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     _lxi_d:		
000930 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000931 bb95   		out		ADDRH,_PCH
000932 9601   		adiw	_PCL,1
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000933 b249   		in		E,PINA 
000934 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000935 bb95   		out		ADDRH,_PCH
000936 9601   		adiw	_PCL,1 
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     		
000937 b239   		in		D,PINA
000938 cd3c   		rjmp	i_cycle_turbo_12T
     
      
     _dad_h:		
     	        ; high,low 
000939 9557   			ror		PSW		
00093a 0cee   			add		L,L
00093b 1cff   			adc		H,H
00093c 1f55   			rol		PSW
00093d cd30   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     _lxi_h:		
00093e bb88   		out		ADDRL,_PCL
00093f bb95   		out		ADDRH,_PCH
000940 9601   		adiw	_PCL,1
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000941 b2e9   		in		L,PINA 
000942 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000943 bb95   		out		ADDRH,_PCH
000944 9601   		adiw	_PCL,1 
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     		
000945 b2f9   		in		H,PINA
000946 cd2e   		rjmp	i_cycle_turbo_12T
     
      
     _dad_sp:			
000947 e4ec   		ldi	ZL, low(ws4)
000948 93ef   		push	ZL
000949 e0e9   		ldi	ZL, high(ws4)
00094a 93ef   		push	ZL
00094b cd6b   		rjmp writeStack
     		ws4:
     
     
00094c  +  RESTORE_ZH 
00094c e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
     
     
     
     	        ; high,low 
00094d 9557   			ror		PSW		
00094e 0ce8   			add		L,_SPL
00094f 1ef7   			adc		H,_SPH
000950 1f55   			rol		PSW
000951 cd1c   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     _lxi_sp:			
000952 e5e7   		ldi	ZL, low(ws5)
000953 93ef   		push	ZL
000954 e0e9   		ldi	ZL, high(ws5)
000955 93ef   		push	ZL
000956 cd60   		rjmp writeStack
     		ws5:
     
     
000957  +  RESTORE_ZH 
000957 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
     
     
     
000958 bb88   		out		ADDRL,_PCL
000959 bb95   		out		ADDRH,_PCH
00095a 9601   		adiw	_PCL,1
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
00095b b289   		in		_SPL,PINA 
00095c bb88   		out		ADDRL,_PCL
00095d bb95   		out		ADDRH,_PCH
00095e 9601   		adiw	_PCL,1 
     		
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     		
00095f b379   		in		_SPH,PINA
000960 cd14   		rjmp	i_cycle_turbo_12T
     
      
     
     
     
     
     
     
     
     ;**************************** MOV ra,rb ********
     _mov_ab:	
000961 2d4d      		mov		A,B
000962 ccfc   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ac:	
000963 2d4c      		mov		A,C
000964 ccfa   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ad:	
000965 2d43      		mov		A,D
000966 ccf8   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ae:	
000967 2d44      		mov		A,E
000968 ccf6   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ah:	
000969 2d4f      		mov		A,H
00096a ccf4   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_al:	
00096b 2d4e      		mov		A,L
00096c ccf2   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ba:	
00096d 2ed4      		mov		B,A
00096e ccf0   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_bc:	
00096f 2cdc      		mov		B,C
000970 ccee   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_bd:	
000971 2cd3      		mov		B,D
000972 ccec   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_be:	
000973 2cd4      		mov		B,E
000974 ccea   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_bh:	
000975 2cdf      		mov		B,H
000976 cce8   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_bl:	
000977 2cde      		mov		B,L
000978 cce6   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ca:	
000979 2ec4      		mov		C,A
00097a cce4   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_cb:	
00097b 2ccd      		mov		C,B
00097c cce2   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_cd:	
00097d 2cc3      		mov		C,D
00097e cce0   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ce:	
00097f 2cc4      		mov		C,E
000980 ccde   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ch:	
000981 2ccf      		mov		C,H
000982 ccdc   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_cl:	
000983 2cce      		mov		C,L
000984 ccda   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_da:	
000985 2e34      		mov		D,A
000986 ccd8   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_db:	
000987 2c3d      		mov		D,B
000988 ccd6   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_dc:	
000989 2c3c      		mov		D,C
00098a ccd4   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_de:	
00098b 2c34      		mov		D,E
00098c ccd2   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_dh:	
00098d 2c3f      		mov		D,H
00098e ccd0   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_dl:	
00098f 2c3e      		mov		D,L
000990 ccce   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ea:	
000991 2e44      		mov		E,A
000992 cccc   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_eb:	
000993 2c4d      		mov		E,B
000994 ccca   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ec:	
000995 2c4c      		mov		E,C
000996 ccc8   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ed:	
000997 2c43      		mov		E,D
000998 ccc6   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_eh:	
000999 2c4f      		mov		E,H
00099a ccc4   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_el:	
00099b 2c4e      		mov		E,L
00099c ccc2   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ha:	
00099d 2ef4      		mov		H,A
00099e ccc0   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_hb:	
00099f 2cfd      		mov		H,B
0009a0 ccbe   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_hc:	
0009a1 2cfc      		mov		H,C
0009a2 ccbc   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_hd:	
0009a3 2cf3      		mov		H,D
0009a4 ccba   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_he:	
0009a5 2cf4      		mov		H,E
0009a6 ccb8   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_hl:	
0009a7 2cfe      		mov		H,L
0009a8 ccb6   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_la:	
0009a9 2ee4      		mov		L,A
0009aa ccb4   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_lb:	
0009ab 2ced      		mov		L,B
0009ac ccb2   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_lc:	
0009ad 2cec      		mov		L,C
0009ae ccb0   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_ld:	
0009af 2ce3      		mov		L,D
0009b0 ccae   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_le:	
0009b1 2ce4      		mov		L,E
0009b2 ccac   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     _mov_lh:	
0009b3 2cef      		mov		L,H
0009b4 ccaa   		rjmp	i_cycle_turbo_6T 
     
     
     
     
     ;******************************** bitove operacie ********************
     			.equ	_CY =		1
     			.equ	_Z	 = 		2
     			.equ	_S	 =		0x10
     			.equ	_AC	 =		0x20
     
     _cmc:			
0009b5 e0e1   			ldi		ZL,_CY
0009b6 275e   			eor		PSW,ZL	; C u Atmela je 0.bit
0009b7 cccb   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     			
     
     _stc:			
0009b8 6051   			ori		PSW,1<<0
0009b9 ccc9   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     
     _cma:		; PSW unchanged
0009ba 9540   			com		A
0009bb ccc7   			rjmp	i_cycle_turbo_4T 
     			
     
     
     _rlca:			; affected only CY 
0009bc 9557   			ror		PSW
0009bd fb47   			bst		A,7
0009be 1f44   			rol		A
0009bf f940   			bld		A,0
0009c0 1f55   			rol		PSW
0009c1 ccc1   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     			
     
     _rrca:			; affected only CY 
0009c2 9557   			ror		PSW
0009c3 fb40   			bst		A,0
0009c4 9547   			ror		A
0009c5 f947   			bld		A,7
0009c6 1f55   			rol		PSW
0009c7 ccbb   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     			
     
     _rla:			; affected only CY 
0009c8 9557   			ror		PSW
0009c9 1f44   			rol		A
0009ca 1f55   			rol		PSW
0009cb ccb7   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     			
     			
     _rra:			; affected only CY 
0009cc 9557   			ror		PSW
0009cd 9547   			ror		A
0009ce 1f55   			rol		PSW
0009cf ccb3   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     			
     
     ;************************** STACK instructions *******************************
     
     _push_h:		
0009d0 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
0009d1 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
0009d3 92f2   	st	-Z, H
0009d4 92e2   	st	-Z, L
0009d5 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
0009d7 3c70   	cpi	_SPH,0xc0
0009d8 f410   	brsh	push_vram1	
0009d9 37ef   	cpi	ZL, 127		; above 0x8000 - 0xffff , vram direct write
0009da f428   	brsh	pushOk1
     
     push_vram1:		
0009db eee0   		ldi	ZL, low(ws6)
0009dc 93ef   		push	ZL
0009dd e0e9   		ldi	ZL, high(ws6)
0009de 93ef   		push	ZL
0009df ccd7   		rjmp writeStack
     		ws6:
     pushOk1:
     
0009e0 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
0009e1 cc93   		 rjmp i_cycle_turbo_12T
     
     _push_d:		
0009e2 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
0009e3 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
0009e5 9232   	st	-Z, D
0009e6 9242   	st	-Z, E
0009e7 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
0009e9 3c70   	cpi	_SPH,0xc0
0009ea f410   	brsh	push_vram2	
0009eb 37ef   	cpi	ZL, 127		; above 0x8000 - 0xffff , vram direct write
0009ec f428   	brsh	pushOk2
     
     push_vram2:		
0009ed efe2   		ldi	ZL, low(ws7)
0009ee 93ef   		push	ZL
0009ef e0e9   		ldi	ZL, high(ws7)
0009f0 93ef   		push	ZL
0009f1 ccc5   		rjmp writeStack
     		ws7:
     pushOk2:
     
0009f2 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
0009f3 cc81   		 rjmp i_cycle_turbo_12T
     
     _push_b:		
0009f4 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
0009f5 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
0009f7 92d2   	st	-Z, B
0009f8 92c2   	st	-Z, C
0009f9 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
0009fb 3c70   	cpi	_SPH,0xc0
0009fc f410   	brsh	push_vram3	
0009fd 37ef   	cpi	ZL, 127		; above 0x8000 - 0xffff , vram direct write
0009fe f428   	brsh	pushOk3
     
     push_vram3:		
0009ff e0e4   		ldi	ZL, low(ws8)
000a00 93ef   		push	ZL
000a01 e0ea   		ldi	ZL, high(ws8)
000a02 93ef   		push	ZL
000a03 ccb3   		rjmp writeStack
     		ws8:
     pushOk3:
     
000a04 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
000a05 cc6f   		 rjmp i_cycle_turbo_12T
     
     
     _push_a:		; from PSW & last_result ---> ZL
     			; ZL & A --> STACK
     					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit
     		
     		
     			
000a06 b3ed   		in 	ZL,last_result
000a07 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000a08 95e2   		swap 	ZL
000a09 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000a0a 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000a0b 9516   		lsr	tmp_reg	
000a0c 9516   		lsr	tmp_reg
000a0d 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000a0e 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000a0f 9516   		lsr	tmp_reg
000a10 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000a11 95e0   		com	ZL
000a12 fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000a13 e012   			ldi		tmp_reg,PMD_PSW
000a14 f912   			bld		tmp_reg,2	;P copied
000a15 fb50   			bst		PSW,0
000a16 f910   			bld		tmp_reg,0 ; CY copied
000a17 fb51   			bst		PSW,1
000a18 f916   			bld		tmp_reg,6 ; Z copied
000a19 fb52   			bst		PSW,2
000a1a f917   			bld		tmp_reg,7	; S copied
000a1b fb55   			bst		PSW,5
000a1c f914   			bld		tmp_reg,4	; A copied
     			
     			
000a1d e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
000a1e 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
000a20 9342   	st	-Z, A
000a21 9312   	st	-Z, tmp_reg
000a22 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
000a24 3c70   	cpi	_SPH,0xc0
000a25 f410   	brsh	push_vram4	
000a26 37ef   	cpi	ZL, 127		; above 0x8000 - 0xffff , vram direct write
000a27 f428   	brsh	pushOk4
     
     push_vram4:		
000a28 e2ed   		ldi	ZL, low(ws9)
000a29 93ef   		push	ZL
000a2a e0ea   		ldi	ZL, high(ws9)
000a2b 93ef   		push	ZL
000a2c cc8a   		rjmp writeStack
     		ws9:
     pushOk4:
     
000a2d e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
000a2e cc46   		 rjmp i_cycle_turbo_12T
     
     			
000a2f 91e0 0230 _pop_h:			lds	ZL, stack_pointer
000a31 15eb   	cp	ZL,_255
000a32 f459   	brne	rdMy1	
000a33 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a34 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a35  + 			INX_SP
000a35 188b   	sub	_SPL,_255
000a36 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000a37 b2e9   			in		L,PINA
000a38 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a39 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a3a  + 			INX_SP
000a3a 188b   	sub	_SPL,_255
000a3b 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
000a3c b2f9   			in		H,PINA			
     	
000a3d cc37   	rjmp	i_cycle_turbo_12T
     rdMy1:	
000a3e e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
     	
000a3f 90e1   	ld	L, Z+
000a40 90f1   	ld	H, Z+
     		
000a41 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
     popOut1:
     
000a43  + 	RESTORE_ZH
000a43 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000a44 cc30   	rjmp i_cycle_turbo_12T	
     		
     
000a45 91e0 0230 _pop_d:			lds	ZL, stack_pointer
000a47 15eb   	cp	ZL,_255
000a48 f459   	brne	rdMy2	
000a49 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a4a bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a4b  + 			INX_SP
000a4b 188b   	sub	_SPL,_255
000a4c 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000a4d b249   			in		E,PINA
000a4e ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a4f bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a50  + 			INX_SP
000a50 188b   	sub	_SPL,_255
000a51 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
000a52 b239   			in		D,PINA			
     	
000a53 cc21   	rjmp	i_cycle_turbo_12T
     rdMy2:	
000a54 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
     	
000a55 9041   	ld	E, Z+
000a56 9031   	ld	D, Z+
     		
000a57 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
     popOut2:
     
000a59  + 	RESTORE_ZH
000a59 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000a5a cc1a   	rjmp i_cycle_turbo_12T	
     	
     
000a5b 91e0 0230 _pop_b:			lds	ZL, stack_pointer
000a5d 15eb   	cp	ZL,_255
000a5e f459   	brne	rdMy3	
000a5f ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a60 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a61  + 			INX_SP
000a61 188b   	sub	_SPL,_255
000a62 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000a63 b2c9   			in		C,PINA
000a64 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a65 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a66  + 			INX_SP
000a66 188b   	sub	_SPL,_255
000a67 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
000a68 b2d9   			in		B,PINA			
     	
000a69 cc0b   	rjmp	i_cycle_turbo_12T
     rdMy3:	
000a6a e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
     	
000a6b 90c1   	ld	C, Z+
000a6c 90d1   	ld	B, Z+
     		
000a6d 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
     popOut3:
     
000a6f  + 	RESTORE_ZH
000a6f e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000a70 cc04   	rjmp i_cycle_turbo_12T	
     
     
000a71 91e0 0230 _pop_a:			lds	ZL, stack_pointer
000a73 15eb   	cp	ZL,_255
000a74 f459   	brne	rdMy4	
000a75 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a76 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a77  + 			INX_SP
000a77 188b   	sub	_SPL,_255
000a78 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000a79 b319   			in		tmp_reg,PINA
000a7a ba88   			out		ADDRL,_SPL
000a7b bb75   			out		ADDRH,_SPH
000a7c  + 			INX_SP
000a7c 188b   	sub	_SPL,_255
000a7d 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
000a7e b349   			in		A,PINA			
     	
000a7f c005   	rjmp	popOut4
     rdMy4:	
000a80 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
     	
000a81 9111   	ld	tmp_reg, Z+
000a82 9141   	ld	A, Z+
     		
000a83 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
     popOut4:
     
000a85  + 	RESTORE_ZH
000a85 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     		
000a86 e850   			ldi		PSW,0x80; I = 1 => mustbe !!! , interrupts must be enabled (display, keyboard, sound)
000a87 fb10   			bst		tmp_reg,0 	; CY copied
000a88 f950   			bld		PSW,0
000a89 fb16   			bst		tmp_reg,6  ; Z copied
000a8a f951   			bld		PSW,1
000a8b fb17   			bst		tmp_reg,7	; S copied
000a8c f952   			bld		PSW,2
000a8d fb14   			bst		tmp_reg,4	; A copied
000a8e f955   			bld		PSW,5
000a8f 27ee   			clr		ZL
000a90 ff12   			sbrs		tmp_reg,2  ; T = P; if ZL.2 == 1 => skip next
     						; parity of zero is one, 0x01 => P=0; 0x5b => P = 0
     						
000a91 95e3   			inc		ZL	;	last_result := 1			
000a92 bbed   			out		last_result,ZL
000a93 cbe1   			rjmp i_cycle_turbo_12T
     
     
     ;**************** calls & jumps & rets *****************************************
     	
     	
     _rc:			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000a94 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
000a95 bf5f   			out		SREG,PSW
000a96 f068   			brbs	0,_ret	 ;	bit 0 of SREG is C and if is set ( 1 ) do return
000a97 cbeb   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     		
     			
     
     _rnc:			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000a98 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
000a99 bf5f   			out		SREG,PSW
000a9a f448   			brbc	0,_ret	 ;	bit 0 of SREG is C and if is clear ( 0 ) do return
000a9b cbe7   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     		
     			
     
     _rp:    		;return PLUS		-> use N(negative) flag at atmel
     			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000a9c 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
000a9d bf5f   			out		SREG,PSW
000a9e f42a   			brpl	_ret	 ;	bit 2 of SREG is N and if is CLEAR !!!! ( 0 ) do return
000a9f cbe3   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     		
     			
     
     _rm:    		;call MINUS		-> use N(negative) flag at atmel
     			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000aa0 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
000aa1 bf5f   			out		SREG,PSW
000aa2 f00a   			brmi	_ret	 ;	bit 2 of SREG is N and if is SET !!!! ( 1 ) do return
000aa3 cbdf   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     		
     
     		
000aa4 91e0 0230 _ret:				lds	ZL, stack_pointer
000aa6 15eb   	cp	ZL,_255
000aa7 f459   	brne	rdMy5	
000aa8 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000aa9 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000aaa  + 			INX_SP
000aaa 188b   	sub	_SPL,_255
000aab 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000aac b389   			in		_PCL,PINA
000aad ba88   			out		ADDRL,_SPL
000aae bb75   			out		ADDRH,_SPH
000aaf  + 			INX_SP
000aaf 188b   	sub	_SPL,_255
000ab0 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
000ab1 b399   			in		_PCH,PINA			
     	
000ab2 cbc2   	rjmp	i_cycle_turbo_12T
     rdMy5:	
000ab3 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
     	
000ab4 9181   	ld	_PCL, Z+
000ab5 9191   	ld	_PCH, Z+
     		
000ab6 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
     popOut5:
     
000ab8  + 	RESTORE_ZH
000ab8 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000ab9 cbbb   	rjmp i_cycle_turbo_12T	
     			
     			
     
     		
     			
     
     _rz:			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000aba 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
000abb bf5f   			out		SREG,PSW
000abc f339   			brbs	1,_ret	 ;	bit 1 of SREG is Z and if is set ( 1 ) do return
000abd cbc5   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     			
     
     _rnz:			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000abe 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
000abf bf5f   			out		SREG,PSW
000ac0 f719   			brbc	1,_ret	 ;	bit 1 of SREG is Z and if is clear ( 0 ) do return
000ac1 cbc1   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     _rpe:	
     			
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000ac2 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
     					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit, even parity
     	   
     	 	
     		
000ac3 b3ed   		in 	ZL,last_result
000ac4 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ac5 95e2   		swap 	ZL
000ac6 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000ac7 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ac8 9516   		lsr	tmp_reg	
000ac9 9516   		lsr	tmp_reg
000aca 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000acb 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000acc 9516   		lsr	tmp_reg
000acd 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000ace fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000acf f6a6   			brtc	_ret
     						; EVEN = (PARITY == 1)
000ad0 cbb2   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     		
     
     
     _rpo:    		
     
     			; CLOCKS(2, 0)
000ad1 5f0e    		subi	clock,low(-2)	; CLOCKS
     
     					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit, even parity
     	   
     	 	
     		
000ad2 b3ed   		in 	ZL,last_result
000ad3 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ad4 95e2   		swap 	ZL
000ad5 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000ad6 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ad7 9516   		lsr	tmp_reg	
000ad8 9516   		lsr	tmp_reg
000ad9 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000ada 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000adb 9516   		lsr	tmp_reg
000adc 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000add fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000ade f22e   			brts	_ret
     						; ODD = (PARITY == 0)
000adf cba3   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     
     _cpo:    
     					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit, even parity
     	   
     	 	
     		
000ae0 b3ed   		in 	ZL,last_result
000ae1 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ae2 95e2   		swap 	ZL
000ae3 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000ae4 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ae5 9516   		lsr	tmp_reg	
000ae6 9516   		lsr	tmp_reg
000ae7 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000ae8 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000ae9 9516   		lsr	tmp_reg
000aea 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000aeb fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000aec f14e   			brts	_call 		; ODD = (PARITY == 0)
     
000aed 9602   			adiw	_PCL,2
000aee cb8d   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     		
     _cpe:	
     					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit, even parity
     	   
     	 	
     		
000aef b3ed   		in 	ZL,last_result
000af0 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000af1 95e2   		swap 	ZL
000af2 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000af3 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000af4 9516   		lsr	tmp_reg	
000af5 9516   		lsr	tmp_reg
000af6 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000af7 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000af8 9516   		lsr	tmp_reg
000af9 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000afa fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000afb f4d6   			brtc	_call 		; EVEN = (PARITY == 1)
000afc 9602   			adiw	_PCL,2
000afd cb7e   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     
     
000afe bf5f   _cc:			out	SREG,PSW
000aff f0b0   			brbs	0,_call	 ;	bit 0 of SREG is C and if is set ( 1 ) do call
000b00 9602   			adiw	_PCL,2
000b01 cb7a   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     		
000b02 bf5f   _cnc:			out	SREG,PSW
000b03 f490   			brbc	0,_call	 ;	bit 0 of SREG is C and if is clear ( 0 ) do call
000b04 9602   			adiw	_PCL,2
000b05 cb76   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     		
     _cp:    		;call PLUS		-> use N(negative) flag at atmel
000b06 bf5f   			out		SREG,PSW
000b07 f472   			brpl	_call	 ;	bit 2 of SREG is N and if is CLEAR !!!! ( 0 ) do call
000b08 9602   			adiw	_PCL,2
000b09 cb72   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     
000b0a bf5f   _cnz:			out	SREG,PSW
000b0b f451   			brbc	1,_call	 ;	bit 1 of SREG is Z and if is clear ( 0 ) do call
000b0c 9602   			adiw	_PCL,2
000b0d cb6e   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     
000b0e bf5f   _cz:			out	SREG,PSW
000b0f f031   			brbs	1,_call	 ;	bit 1 of SREG is Z and if is set ( 1 ) do call
000b10 9602   			adiw	_PCL,2
000b11 cb6a   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     
     _cm:    		;call MINUS		-> use N(negative) flag at atmel
000b12 bf5f   			out		SREG,PSW
000b13 f012   			brmi	_call	 ;	bit 2 of SREG is N and if is SET !!!! ( 1 ) do call
000b14 9602   			adiw	_PCL,2
000b15 cb66   			rjmp	i_cycle_turbo_14T
     		
     _call:		
000b16 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b17 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b18 9601   			adiw	_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000b19 b3e9   			in		ZL,PINA		; low
000b1a 93ef   			push		ZL
000b1b bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b1c bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b1d 9601   			adiw	_PCL,1
     			
     
     			; CLOCKS(8, 0)
000b1e 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=3,ADD=0)
     
     
000b1f b3e9   			in		ZL,PINA		; High
000b20 93ef   			push		ZL
     _rst_entry:
     				
000b21 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
000b22 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
000b24 9392   	st	-Z, _PCH
000b25 9382   	st	-Z, _PCL
000b26 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
000b28 3c70   	cpi	_SPH,0xc0
000b29 f410   	brsh	push_vram5	
000b2a 37ef   	cpi	ZL, 127		; above 0x8000 - 0xffff , vram direct write
000b2b f428   	brsh	pushOk5
     
     push_vram5:		
000b2c e3e1   		ldi	ZL, low(ws10)
000b2d 93ef   		push	ZL
000b2e e0eb   		ldi	ZL, high(ws10)
000b2f 93ef   		push	ZL
000b30 cb86   		rjmp writeStack
     		ws10:
     pushOk5:
     
000b31 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
000b32 919f   			pop		_PCH
000b33 918f   			pop		_PCL
     			
000b34 cb40   			rjmp		i_cycle_turbo_12T
     
     
     		
     
     		
     		
     		
     
     
     
     
     _jm:    		;JUMP MINUS	-> use N(negative) flag at atmel
000b35 bf5f   			out		SREG,PSW
000b36 f0ea   			brmi	_jmp	 ;	bit 2 of SREG is N and if is SET !!!! ( 1 ) do jump
000b37 9602   			adiw	_PCL,2
000b38 cb3c   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     			
000b39 bf5f   _jc:			out	SREG,PSW
000b3a f0c8   			brbs	0,_jmp	 ;	bit 0 of SREG is C and if is set ( 1 ) do jump
000b3b 9602   			adiw	_PCL,2
000b3c cb38   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
000b3d bf5f   _jnc:			out	SREG,PSW
000b3e f4a8   			brbc	0,_jmp	 ;	bit 0 of SREG is C and if is clear ( 0 ) do jump
000b3f 9602   			adiw	_PCL,2	
000b40 cb34   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     _jp:    		;JUMP PLUS	-> use N(negative) flag at atmel
000b41 bf5f   			out	SREG,PSW
000b42 f48a   			brpl	_jmp	 ;	bit 2 of SREG is N and if is CLEAR !!!! ( 1 ) do jump
000b43 9602   			adiw	_PCL,2
000b44 cb30   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     		
     
     _jpe:	
     					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit, even parity
     	   
     	 	
     		
000b45 b3ed   		in 	ZL,last_result
000b46 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000b47 95e2   		swap 	ZL
000b48 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000b49 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000b4a 9516   		lsr	tmp_reg	
000b4b 9516   		lsr	tmp_reg
000b4c 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000b4d 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000b4e 9516   		lsr	tmp_reg
000b4f 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000b50 fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000b51 f416   			brtc	_jmp 		; EVEN = (PARITY == 1)
000b52 9602   			adiw	_PCL,2
000b53 cb21   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     _jmp:
000b54 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b55 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b56 9601   			adiw		_PCL,1
000b57 b3e9   			in		ZL,PINA
     			
000b58 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b59 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b5a 2f8e   			mov		_PCL,ZL
000b5b 0000   			nop
000b5c b399   			in		_PCH,PINA
000b5d cb17   			rjmp		i_cycle_turbo_12T
     			
     
     
     _jpo:					; Calculate odd parity of register last_result; output is in bit SREG.T 
     		; 8080 has odd parity 
     	    ; destroy ZL,tmp_reg register, T = result parity bit, even parity
     	   
     	 	
     		
000b5e b3ed   		in 	ZL,last_result
000b5f 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000b60 95e2   		swap 	ZL
000b61 27e1   		eor 	ZL,tmp_reg
000b62 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000b63 9516   		lsr	tmp_reg	
000b64 9516   		lsr	tmp_reg
000b65 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000b66 2f1e   		mov	tmp_reg,ZL
000b67 9516   		lsr	tmp_reg
000b68 27e1   		eor	ZL,tmp_reg
000b69 fbe0   		bst	ZL,0
     
     				
     		
000b6a f34e   			brts	_jmp 		; ODD = (PARITY == 0)
000b6b 9602   			adiw	_PCL,2
000b6c cb08   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     
     _jz:			
000b6d bf5f   			out	SREG,PSW
000b6e f329   			brbs	1,_jmp	 ;	bit 1 of SREG is Z and if is set ( 1 ) do jump
000b6f 9602   			adiw	_PCL,2
000b70 cb04   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     _jnz:			
000b71 bf5f   			out	SREG,PSW
000b72 f709   			brbc	1,_jmp	 ;	bit 1 of SREG is Z and if is clear ( 0 ) do jump
000b73 9602   			adiw	_PCL,2
000b74 cb00   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     _pchl:
000b75 01c7   			movw		_PCL,L
000b76 cae8   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     
     
     
                             
     
     ;******************* RST instructions ****************************************			
     
     _rst0:
     _rst1:
     _rst2:
     _rst3:
     _rst4:
     _rst5:
     _rst6:
     _rst7:
000b77 73e8   		andi		ZL,0b00111000		
000b78 93ef   		push		ZL
000b79 92af   		push		_zero
     		
000b7a cfa6   		rjmp	_rst_entry
     		
     ;************************ Memory instructions *********************
     
     _lda:		
000b7b bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b7c bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b7d 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000b7e b3e9   			in		ZL,PINA
000b7f bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b80 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b81 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000b82 b319   			in		tmp_reg,PINA
     			
000b83 bbe8   			out		ADDRL,ZL
000b84 bb15   			out		ADDRH,tmp_reg
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000b85 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000b86 0000   		nop	; MDELAY
     
     		
000b87 b349   			in		A,PINA
000b88 caec   			rjmp	i_cycle_turbo_12T
     			
     
     _sta:		
000b89 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b8a bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b8b 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000b8c b3e9   			in		ZL,PINA
000b8d bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b8e bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b8f 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000b90 b319   			in		tmp_reg,PINA
     			
     			
     			
     
     
      no_collision_stack8:
000b91 bbe8    	out		ADDRL,ZL
000b92 bb15   	out		ADDRH,tmp_reg
000b93 bb4b   	out		PORTA, A
     	
     
     			; CLOCKS(14, 0)
000b94 5f02    		subi	clock,low(-14)	; CLOCKS
     
     
000b95 b319   	in		tmp_reg, PINA
000b96 1314   	cpse		tmp_reg, A
000b97 cd2a   	rjmp		writeMemoryExecute
000b98 cac1   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     			
     
     _mvi_m:
000b99 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000b9a bb95   			out		ADDRH,_PCH
000b9b 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000b9c b3e9   			in		ZL,PINA
     			
     
     
      no_collision_stack9:
000b9d bae8    	out		ADDRL,L
000b9e baf5   	out		ADDRH,H
000b9f bbeb   	out		PORTA, ZL
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
000ba0 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
000ba1 b319   	in		tmp_reg, PINA
000ba2 131e   	cpse		tmp_reg, ZL
000ba3 cd1e   	rjmp		writeMemoryExecute
000ba4 cab5   	rjmp		i_cycle_turbo
     			
     
     ;************************ a := [ r16 ] indirect addressing *****
     
     _ldax_b:	
000ba5 bac8   			out		ADDRL,C
000ba6 bad5   			out		ADDRH,B
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000ba7 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000ba8 0000   		nop	; MDELAY
     
     			
000ba9 b349   			in		A,PINA
000baa cad8   			rjmp		i_cycle_turbo_4T
     			
     _stax_d:		
     
     
      no_collision_stack10:
000bab ba48    	out		ADDRL,E
000bac ba35   	out		ADDRH,D
000bad bb4b   	out		PORTA, A
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
000bae 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
000baf b319   	in		tmp_reg, PINA
000bb0 1314   	cpse		tmp_reg, A
000bb1 cd10   	rjmp		writeMemoryExecute
000bb2 caa7   	rjmp		i_cycle_turbo
     	
         		
     _stax_b:		
     			
     
     
      no_collision_stack11:
000bb3 bac8    	out		ADDRL,C
000bb4 bad5   	out		ADDRH,B
000bb5 bb4b   	out		PORTA, A
     	
     
     			; CLOCKS(8, 0)
000bb6 5f08    		subi	clock,low(-8)	; CLOCKS
     
     
000bb7 b319   	in		tmp_reg, PINA
000bb8 1314   	cpse		tmp_reg, A
000bb9 cd08   	rjmp		writeMemoryExecute
000bba ca9f   	rjmp		i_cycle_turbo
     
     _ldax_d:	
000bbb ba48   			out		ADDRL,E
000bbc ba35   			out		ADDRH,D
     			
     
     			; CLOCKS(4, 1)
000bbd 5f0c    		subi	clock,low(-4)	; CLOCKS
     
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000bbe 0000   		nop	; MDELAY
     
     			
000bbf b349   			in		A,PINA
000bc0 cac2   			rjmp		i_cycle_turbo_4T
     			
     
     
     _lhld:
000bc1 bb88   			out		ADDRL,_PCL
000bc2 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000bc3 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000bc4 b3e9   			in		ZL,PINA
     			
000bc5 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000bc6 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000bc7 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000bc8 b3f9   			in		ZH,PINA
     
000bc9 bbe8   			out		ADDRL,ZL
000bca bbf5   			out		ADDRH,ZH
000bcb 9631   			adiw		ZL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000bcc b2e9   			in		L,PINA
     			
000bcd bbe8   			out		ADDRL,ZL
000bce bbf5   			out		ADDRH,ZH
     			
     
     			; CLOCKS(16, 1)
000bcf 5f00    		subi	clock,low(-16)	; CLOCKS
     
     			
000bd0 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000bd1 b2f9   			in		H,PINA
000bd2 cab0   			rjmp		i_cycle_turbo_4T
     			
     
     
000bd3 bb88   _shld:			out		ADDRL,_PCL
000bd4 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000bd5 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000bd6 b3e9   			in		ZL,PINA
     			
000bd7 bb88   			out		ADDRL,_PCL	
000bd8 bb95   			out		ADDRH,_PCH
000bd9 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
000bda b3f9   			in		ZH,PINA
     
     			
000bdb baeb    out		PORTA, L 
000bdc bbe8   		out		ADDRL,ZL  ; output 16 bit address 
000bdd bbf5   		out		ADDRH,ZH
     
     busWait8:
000bde b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000bdf 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
000be0 f018   		brlo	busGo8		
000be1 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000be2 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000be3 f3d1   		breq	busWait8
     busGo8:
     
     
     
     
     
000be4  + 		MEMRD_deactive			
000be4 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000be5 baba   		out		DDRA,_255		
     
     
     ;		sbrc		ZH,7	  ; skip if address < 0x8000
     ;		sbrc		ZH,6	  ; skip if 6th bit is clear
     
     
000be6  + 		MEMWR_pulse
000be6 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
000be7 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
000be8 baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
000be9  + 		MEMRD_active
000be9 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
     
000bea 9631   			adiw		ZL,1
     
000beb bbe8   			out		ADDRL,ZL
000bec bbf5   			out		ADDRH,ZH
000bed bafb   			out		PORTA,H
     			
     
     			; CLOCKS(18, 0)
000bee 5e0e    		subi	clock,low(-18)	; CLOCKS
     
     			
000bef e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
000bf0 b319   			in		tmp_reg,PINA
000bf1 111f   			cpse		tmp_reg,H
000bf2 cccf   			rjmp		writeMemoryExecute
000bf3 ca66   			rjmp		i_cycle_turbo
     
     _sphl:					
000bf4 efe9   		ldi	ZL, low(ws11)
000bf5 93ef   		push	ZL
000bf6 e0eb   		ldi	ZL, high(ws11)
000bf7 93ef   		push	ZL
000bf8 cabe   		rjmp writeStack
     		ws11:
     
     
000bf9  +  RESTORE_ZH 
000bf9 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
     
000bfa 2c8e   			mov		_SPL,L
000bfb 2d7f   			mov		_SPH,H
000bfc ca62   			rjmp	i_cycle_turbo_6T
     		
     
     
     		
     
     _xthl:				
     stack_empty_xthl:	
000bfd 92df   	push	B
000bfe 92cf   	push	C
000bff 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
000c01 15eb   	cp	ZL,_255
000c02 f459   	brne	rdMy6	
000c03 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000c04 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000c05  + 			INX_SP
000c05 188b   	sub	_SPL,_255
000c06 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     			
000c07 b2c9   			in		C,PINA
000c08 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000c09 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000c0a  + 			INX_SP
000c0a 188b   	sub	_SPL,_255
000c0b 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     
000c0c b2d9   			in		B,PINA			
     	
000c0d c005   	rjmp	popOut6
     rdMy6:	
000c0e e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
     	
000c0f 90c1   	ld	C, Z+
000c10 90d1   	ld	B, Z+
     		
000c11 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
     popOut6:
     
000c13  + 	RESTORE_ZH
000c13 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     		
     	
000c14 e0f0   	ldi	ZH, high(stack)
000c15 91e0 0230 	lds	ZL, stack_pointer
000c17 92f2   	st	-Z, H
000c18 92e2   	st	-Z, L
000c19 93e0 0230 	sts	stack_pointer,ZL
000c1b 3c70   	cpi	_SPH,0xc0
000c1c f410   	brsh	push_vram6	
000c1d 37ef   	cpi	ZL, 127		; above 0x8000 - 0xffff , vram direct write
000c1e f428   	brsh	pushOk6
     
     push_vram6:		
000c1f e2e4   		ldi	ZL, low(ws12)
000c20 93ef   		push	ZL
000c21 e0ec   		ldi	ZL, high(ws12)
000c22 93ef   		push	ZL
000c23 ca93   		rjmp writeStack
     		ws12:
     pushOk6:
     
000c24 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
     	
000c25 2cfd   	mov	H,B
000c26 2cec   	mov	L,C
000c27 90cf   	pop	C
000c28 90df   	pop	B
     
000c29  + 	RESTORE_ZH
000c29 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
     
000c2a ca42   	rjmp	i_cycle_turbo_20T
000c2b ba88   			out		ADDRL,_SPL
000c2c bb75   			out		ADDRH,_SPH
000c2d 2dee   			mov		ZL,L
000c2e 2dff   			mov		ZH,H
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=2,ADD=0)
     
     
     				
000c2f b2e9   			in		L,PINA
     			
     			
000c30 bbeb    out		PORTA, ZL 
     
     
     busWait9:
000c31 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000c32 371f   		cpi	tmp_reg,138 - 11		
000c33 f018   		brlo	busGo9		
000c34 b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000c35 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000c36 f3d1   		breq	busWait9
     busGo9:
     
     
     
     
     
000c37  + 		MEMRD_deactive			
000c37 9a3a   		sbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000c38 baba   		out		DDRA,_255		
     
     
     ;		sbrc		_SPH,7	  ; skip if address < 0x8000
     ;		sbrc		_SPH,6	  ; skip if 6th bit is clear
     
     
000c39  + 		MEMWR_pulse
000c39 9839   	cbi			PORTE,MEMWR
000c3a 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR		
     .endmacro
000c3b baaa   		out		DDRA,_zero			; PORTA input
000c3c  + 		MEMRD_active
000c3c 983a   	cbi			PORTE,MEMRD
     .endmacro
000c3d  + 			INX_SP
000c3d 188b   	sub	_SPL,_255
000c3e 097b   	sbc	_SPH,_255
     .endmacro
     
000c3f ba88   			out		ADDRL,_SPL
000c40 bb75   			out		ADDRH,_SPH
     			
     
     			; CLOCKS(20, 1)
000c41 5e0c    		subi	clock,low(-20)	; CLOCKS
     
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=1,ADD=1)
000c42 0000   		nop	; MDELAY
     
     			
000c43 b2f9   			in		H,PINA
     
000c44 ba88   			out		ADDRL,_SPL
000c45 bb75   			out		ADDRH,_SPH
000c46 bbfb   			out		PORTA, ZH
     			
000c47 e0fe   		 ldi	ZH, high(i_table)
     
000c48  + 			DCX_SP
000c48 0c8b   	add	_SPL,_255
000c49 1d7b   	adc	_SPH,_255
     .endmacro
     
000c4a cc77   			rjmp		writeMemoryExecute
     			
     			
     
     _xchg:			
000c4b 2dee   			mov		ZL,L
000c4c 2ce4   			mov		L,E
000c4d 2e4e   			mov		E,ZL
     			
000c4e 2def   			mov		ZL,H
000c4f 2cf3   			mov		H,D
000c50 2e3e   			mov		D,ZL
     
000c51 ca31   			rjmp	i_cycle_turbo_4T
     			
     
     _daa:			
000c52 2711   			clr		tmp_reg 	  ; add register
000c53 2fe4   			mov		ZL,A	
000c54 70ef   			andi		ZL,0x0f  ; low nibble of A
000c55 30ea   			cpi		ZL,9 + 1
000c56 f008   			brlo		_daa1
000c57 6016   			ori		tmp_reg,6
000c58 fd55   	_daa1:		sbrc		PSW,ATMEL_H		
000c59 6016   			ori		tmp_reg,6
000c5a fd50   			sbrc		PSW,ATMEL_C
000c5b 6610   			ori		tmp_reg,0x60
000c5c 2fe4   			mov		ZL,A
000c5d 3ae0   			cpi		ZL,0x9f+1
000c5e f008   			brlo		_daa2
000c5f 6610   			ori		tmp_reg,0x60
     	_daa2:		
000c60 39ea   			cpi		ZL,0x99+1
000c61 f010   			brlo		_daa3
000c62 9468   			set
000c63 f950   			bld		PSW,ATMEL_C ; CY :=1	
     	_daa3:		
000c64 39e1   			cpi		ZL,0x90+1
000c65 f020   			brlo		_daa4
000c66 70ef   			andi		ZL,0x0f  ; low nibble of A
000c67 30ea   			cpi		ZL,9 + 1
000c68 f008   			brlo		_daa4
000c69 6610   			ori		tmp_reg,0x60
     	_daa4:		
000c6a 0f41   			add		A,tmp_reg
000c6b ca2e   			rjmp		save_parity_4T
     					
     			
     
     
     
     ;*********************************************************************
     ;****      I/O subsystem                  ****
     ;*********************************************************************
     in_channels:
000c6c c0c4   			rjmp	in_channel0
000c6d c068   			rjmp	in_channel1	
000c6e c0c2   			rjmp	in_channel2
000c6f c0c1         		rjmp	in_channel3
000c70 c0c0         		rjmp	in_channel4
000c71 c0bd         		rjmp	in_channel5
000c72 c0be         		rjmp	in_channel6
000c73 c0bd         		rjmp	in_channel7
     
     out_channels:
000c74 c0b9   			rjmp	out_channel0
000c75 c0ae   			rjmp	out_channel1	
000c76 c0b7   			rjmp	out_channel2
000c77 c0b6         		rjmp	out_channel3
000c78 c0b5         		rjmp	out_channel4
000c79 c0b4         		rjmp	out_channel5
000c7a c0b3         		rjmp	out_channel6
000c7b c0b2         		rjmp	out_channel7
     
     rd_usart_status:
     		
000c7c b7e8   			in		ZL,TIFR
000c7d fbe0   			bst		ZL,OCF0	; T = TxRDY (1 = transmitter ready, 0 = transmitter busy)
     
000c7e e046   			ldi		A,6	; receiver always ready; TxE = 1, RxRDY=1
     			
000c7f 9110 022e 			lds		tmp_reg, pmd_version
000c81 fd11   			sbrc		tmp_reg,1
000c82 2d4a   			mov		A,_zero		; PMD-85/2 not received chars
     			
000c83 f940   			bld		A,0	; TxRDY (transmitted flag) T -> A[0.bit] 
000c84  + 			RESTORE_ZH
000c84 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000c85 c9ef   			rjmp 	i_cycle_turbo_12T
     			
     								
     
     
     
000c86 91e0 0221 rd_kbd_pb:		lds	ZL,kbd_ports + 0 ; PA 
000c88 70ef   			andi	ZL,0b1111		; low nibble (16 cols)
000c89 50e0   			subi	ZL, low( -kb_cols )
000c8a e0f2   			ldi	ZH, high( kb_cols )
000c8b 8140   			ld	A,Z				; compute col value => row value
000c8c 9110 0232 			lds	tmp_reg,kbd_flags
000c8e 7610   			andi	tmp_reg,(1<<SHIFT_bit)|(1<<STOP_bit)
000c8f 2b41   			or	A,tmp_reg				; store SHIFT + STOP
     			
000c90 8910   			ldd	tmp_reg,Z+16		; mix with kb_cols_real	
000c91 2341   			and	A, tmp_reg
     			
000c92  + 			RESTORE_ZH
000c92 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000c93 c9e1   			rjmp 	i_cycle_turbo_12T
     
     
000c94 b3e9   rd_pmd_kbd: 		in		ZL,PINA
000c95 70e3   			andi	ZL,0b11    ; internal port number in 8255
000c96 30e1   			cpi	ZL,1     ; PB ?
000c97 f371   			breq	rd_kbd_pb
000c98 5def   			subi		ZL, low( -kbd_ports )
000c99 e0f2   			ldi		ZH, high( kbd_ports )
000c9a 8140   			ld		A,Z				; store to A
000c9b  + 			RESTORE_ZH
000c9b e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000c9c c9d8   			rjmp 	i_cycle_turbo_12T
     
     
000c9d b3e9   rd_rom_modul: 		in		ZL,PINA
000c9e 70e3   			andi	ZL,0b11    ; internal port number in 8255
000c9f f0b9   			breq	rd_rom_modul_from_flash
000ca0 5de7   			subi		ZL,low(-_rom)
000ca1 e0f2   			ldi		ZH,high(_rom)
000ca2 8140   			ld		A,Z
000ca3  + 			RESTORE_ZH
000ca3 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000ca4 c9d0   			rjmp 	i_cycle_turbo_12T
     
000ca5 b3e9   rd_channel_0_7:		in		ZL,PINA
000ca6 95e2   			swap		ZL
000ca7 70e7   			andi		ZL,0x07
000ca8 e0fc   			ldi		ZH,high(in_channels)
000ca9 59e4   			subi		ZL,low(-in_channels)
000caa 9409   			ijmp
     
     
     _in:		
000cab bb88   			out		ADDRL,_PCL
000cac bb95   			out		ADDRH,_PCH
000cad 9601   			adiw	_PCL,1
     			
000cae b3e9   			in		ZL,PINA
     			
000caf 78ec   			andi	ZL,0b10001100
000cb0 38e4   			cpi	ZL,0b10000100
000cb1 f311   			breq	rd_pmd_kbd
000cb2 38e8   			cpi	ZL,0b10001000
000cb3 f349   			breq	rd_rom_modul
000cb4 30ec   			cpi	ZL,0b00001100
000cb5 f379   			breq	rd_channel_0_7
000cb6 c9be   			rjmp 	i_cycle_turbo_12T		; read from other port (not implemented/not existss) 
     			
     rd_rom_modul_from_flash: 
     			
000cb7 e240   			ldi		A,high(C_basic1_start)
000cb8 e0e0   			ldi		ZL,low(C_basic1_start)
     		
000cb9 9110 022e 			lds		tmp_reg, pmd_version
000cbb 3012   			cpi		tmp_reg,2
000cbc f411   			brne		skip_modul_2
     			
000cbd e444   			ldi		A,high(C_basic2_start)
000cbe e0e0   			ldi		ZL,low(C_basic2_start)
     	skip_modul_2:
     		
000cbf 9110 022a 			lds		tmp_reg,_rom + 1	; byte1
000cc1 0fe1   			add		ZL,tmp_reg
000cc2 9110 022b 			lds		tmp_reg,_rom + 2	; byte2
000cc4 771f   			andi		tmp_reg,0b01111111
000cc5 1f41   			adc		A,tmp_reg
     			
     			
000cc6 bbe8   	   	out		ADDRL,ZL 
000cc7 bb45   		out		ADDRH,A 
     		
     
     
     busWait10:
000cc8 b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000cc9 371b   		cpi	tmp_reg,138 - 15		
000cca f018   		brlo	busGo10		
000ccb b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000ccc 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000ccd f3d1   		breq	busWait10
     busGo10:
     
     
     
     
     	
000cce  + 		SELECT_FLASH0_zeroPage	
000cce 9a8b   	sbi	DDRD, RAM_SELECT
000ccf baa2   	out	PORTD,_zero
     .endmacro
     
000cd0 c000   		RJMP		PC+1		; FLASH is 90 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
000cd1 c000   		RJMP		PC+1		; FLASH is 90 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
000cd2 c000   		RJMP		PC+1		; EPROM is 120 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
     		;RJMP		PC+1		; EPROM is 120 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
     		
000cd3 b349   		in		A,PINA
     		
000cd4 988b   		cbi	DDRD, RAM_SELECT	; Select RAM
     	
     
000cd5 c99f   			rjmp 		i_cycle_turbo_12T
     
     in_channel1: 
     			;1C a 1E = DATA
     			; 1f = status register
     			;USART --> DATA/STATUS register
     
000cd6 99c8   			sbic	PINA,0 		; DATA/status ( 0 = DATA, 1 = STATUS )
000cd7 cfa4   			rjmp	rd_usart_status
     
     
     
     rd_usart_data:		; output: reg. A = data from tape (and increment tape pointer)
     				
000cd8 935f   			push	HiReg
000cd9 936f   			push	cntReg
000cda 92ef   			push	L
     			
000cdb 90e0 0225 			lds		L,mgf_pointer+0
000cdd 91f0 0226 			lds		ZH,mgf_pointer+1
000cdf 9150 0227 			lds		HiReg,mgf_pointer+2
     
     			
000ce1 2766   load_next_clr:		clr		cntReg
     			
     load_next:		
            		
000ce2 bae8   	   	out		ADDRL,L 
000ce3 bbf5   		out		ADDRH,ZH 
     		
     
     
000ce4 27ee   		clr		ZL
000ce5 fb50   		bst		HiReg,0	    ; A16
000ce6 f9e2   		bld		ZL,2		
000ce7 fb51   		bst		HiReg,1		; A17
000ce8 f9e6   		bld		ZL,6		 
000ce9 fb52   		bst		HiReg,2		; A18
000cea f9e7   		bld		ZL,7		 
     
     
     
     
     busWait11:
000ceb b51c   		in	tmp_reg, TCNT1L
000cec 3714   		cpi	tmp_reg,138 - 22		
000ced f018   		brlo	busGo11		
000cee b51d   		in	tmp_reg, TCNT1H
     		
000cef 3010   		cpi	tmp_reg,0	; test 0
     		
000cf0 f3d1   		breq	busWait11
     busGo11:
     
     
     
     
     
000cf1 9a8b   		sbi	DDRD, RAM_SELECT	; select FLASH0/1 (disable ram)	
     
000cf2 fd53   		sbrc		HiReg, 3			; A19=1 => FLASH1
000cf3 9a3a   		sbi	PORTE, MEMRD
000cf4 fd53   		sbrc		HiReg, 3			; A19=1 => FLASH1
000cf5 9839   		cbi	PORTE, MEMWR
     
000cf6 bbe2   		out		PORTD,ZL				
     		
     	
     
000cf7 c000   		RJMP		PC+1		; FLASH is 90 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
000cf8 c000   		RJMP		PC+1		; FLASH is 90 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
000cf9 c000   		RJMP		PC+1		; EPROM is 120 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
     		;RJMP		PC+1		; EPROM is 120 ns, cycle is about 50 ns ==> must be 2 cycle delay 
     		
000cfa b349   		in		A,PINA
000cfb baa2   		out		PORTD,_zero	; avoid video issues	
000cfc  + 		SELECT_RAM
000cfc 9a39   	sbi			PORTE,MEMWR ; MEMWR_deactive
000cfd 988b   	cbi	DDRD, RAM_SELECT	
000cfe 983a   	cbi			PORTE,MEMRD  ;	MEMRD_active
     .endmacro
     
     ; this char will be returned (A)
     
000cff 18eb   			sub	L,_255		; increment
000d00 09fb   			sbc	ZH,_255
000d01 095b   			sbc	HiReg,_255
000d02 705f   			andi	HiReg, 0b1111			
000d03 9110 0232 			lds	tmp_reg,kbd_flags
000d05 ff15   			sbrs	tmp_reg, SHIFT_bit
000d06 c004   			rjmp	mgf_shift_pressed
000d07 9110 0210 			lds	tmp_reg,kb_cols_real	; 0th column of real kbd
000d09 fd15   			sbrc	tmp_reg, 5		; SHIFT
     			
000d0a c00e   			rjmp	finish
     	
     mgf_shift_pressed:	
000d0b 9110 0228 			lds	tmp_reg,mgf_header
000d0d 151a   			cp	tmp_reg, _zero
000d0e f439   			brne	load1	
     		
     			
000d0f 3f4f   			cpi	A,0xff
000d10 f681   			brne	load_next_clr
000d11 9563   	count_ff:	inc		cntReg
000d12 306f   			cpi		cntReg, 15
000d13 f270   			brlo		load_next
     	found_header:	
     			
000d14 e311   			ldi		tmp_reg,64-15		; HEADER LENGTH
000d15 c001   			rjmp		load2
     
000d16 951a   load1:			dec	tmp_reg
000d17 9310 0228 load2:			sts	mgf_header,tmp_reg
     			
     
000d19 92e0 0225 finish:			sts		mgf_pointer+0,L
000d1b 93f0 0226 			sts		mgf_pointer+1,ZH
000d1d 9350 0227 			sts		mgf_pointer+2,HiReg
000d1f 90ef   			pop		L
000d20 916f   			pop		cntReg
000d21 915f   			pop		HiReg
000d22  + 			RESTORE_ZH
000d22 e0fe   	ldi	ZH, high(i_table)
     .endmacro
000d23 c951   			rjmp 		i_cycle_turbo_12T
     			
     
     	
     out_channel1:		; some games i.e. HLIPA uses USART as a timer (write to data register and then 
                 ; read status. TxC will set in status word 11/1200 s = 9.16 ms (after 143 TV row scans) 
     
000d24 fd10   			sbrc	tmp_reg,0 		; DATA/status (0 = DATA, 1 = STATUS)
000d25 c001   			rjmp	wr_usart_cw
     wr_usart_data:		            
     			
     			;out	TCCR0,_zero		; stop CTC2 
     
     			;out	TCNT0,_zero		; count from 0 to OCR2
     
     			;ldi	ZL,1<<OCF0		; clear TIFR.OCF2 (this is done by write one OCF2 bit!)
     			;out	TIFR,ZL
     				
     			;ldi	ZL,0b00001101		; run TCCR2 at CLK/1024, CTC mode 
     			;out	TCCR0,ZL
     			
000d26 c932   			rjmp	i_cycle
     
     wr_usart_cw:		
000d27 91e0 0231 			lds	ZL,usart_cw_last
000d29 34e0   			cpi	ZL,0x40
000d2a f401   			brne	no_usart_reset
     			
     
     
     no_usart_reset:			
000d2b 9310 0231 			sts	usart_cw_last,tmp_reg		
000d2d c92b   			rjmp	i_cycle
     
     			; go to i_cycle ---> go down
     				
     out_channel0:	
     out_channel2:
     out_channel3:
     out_channel4:		
     out_channel5:
     out_channel6:
     out_channel7: 
000d2e c92a   			rjmp	i_cycle
     
000d2f e040   in_channel5: 		ldi	A,0x00		;arkanoid timer
000d30 c928   			rjmp	i_cycle
     
     in_channel7: ; TODO
     in_channel0:
     in_channel2:
     in_channel3:
     in_channel6:
     in_channel4:					; joystick disconnected ;-)
000d31 2d4b   			mov		A,_255
     			;lds	A,test_clock
000d32 c926   			rjmp	i_cycle
     
     
     
     
     wr_rom_modul:
000d33 70e3   			andi		ZL,0b11   ; internal port number in IC 8255
000d34 5de7   			subi		ZL,low(-_rom)
000d35 e0f2   			ldi		ZH,high(_rom)
000d36 8340   			st		Z,A
000d37 c921   			rjmp		i_cycle
     
     wr_channel_0_7:
000d38 95e2   			swap		ZL
000d39 70e7   			andi		ZL,0x07
000d3a e0fc   			ldi		ZH,high(out_channels)
000d3b 58ec   			subi		ZL,low(-out_channels)
000d3c 9409   			ijmp
     
     
     
     _out:
000d3d bb88   			out		ADDRL,_PCL
000d3e bb95   			out		ADDRH,_PCH
000d3f 9601   			adiw		_PCL,1
     			
     
     			; MDELAY(SPENT=3,ADD=0)
     
     
     			
000d40 b319   			in		tmp_reg,PINA
     			
000d41 781f   			andi	tmp_reg,0b10001111		; decode port number - ; internal port number in IC 8255
000d42 3816   			cpi	tmp_reg,0b10000110		; original mask 0b10000100		
000d43 f151   			breq		wr_kbd_pc		; sound port	
     			
     			
     			; handle for PA, PB (0,1):
     			
000d44 3814   test_portA_kbd:		cpi	tmp_reg,0b10000100
000d45 f419   			brne	test_portB_kbd
000d46 9340 0221 			sts	kbd_ports+0,A
000d48 c925   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     			
     
000d49 3815   test_portB_kbd:		cpi	tmp_reg,0b10000101
000d4a f419   			brne	test_portCW_kbd
000d4b 9340 0222 			sts	kbd_ports+1,A
000d4d c920   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     			
000d4e 3817   test_portCW_kbd:	cpi	tmp_reg,0b10000111		
000d4f f039   			breq	wr_kbd_cw
     			
000d50 b3e9   test_portROMM:		in	ZL,PINA
000d51 7f1c   			andi	tmp_reg,0b11111100
000d52 3818   			cpi	tmp_reg,0b10001000
000d53 f2f9   			breq	wr_rom_modul
000d54 301c   			cpi	tmp_reg,0b00001100
000d55 f311   			breq	wr_channel_0_7
     
000d56 c917   			rjmp	i_cycle_turbo_10T
     
     
     				
     
     
     
     
000d57 3044   wr_kbd_cw:			cpi	A,0x04		; L.A. fix to PC2:=0
000d58 f0e1   				breq	ton_0
     				
000d59 9340 0224 				sts	kbd_ports+3,A
     
000d5b fd47   				sbrc		A,7		 ; CW.7 == 0 is ADDRH bit set/reset instruction
000d5c c911   				rjmp	i_cycle_turbo_10T	 ; CW.7 == 1 is control word (not implemented)	
     				
     			
000d5d 2f14   				mov		tmp_reg,A
000d5e 9516   				lsr		tmp_reg				 
000d5f 7017   				andi		tmp_reg,0b111	 ; in tmp_reg is bit number(0..7)
000d60 9408   				sec
000d61 27ee   				clr		ZL
     
000d62 1fee   mask_compute:			rol		ZL
000d63 951a   				dec		tmp_reg
000d64 f7e9   				brne	mask_compute
     				
000d65 9110 0223 				lds 	tmp_reg,kbd_ports + 2   	    ; tmp_reg = port C of 8255
000d67 95e0   				com		ZL           ; mask AND 
000d68 231e   				and		tmp_reg,ZL			  
000d69 95e0   				com		ZL		    ; mask OR 	
000d6a fd40   				sbrc	A,0			    ; skip if zero bit must be written	
000d6b 2b1e   				or		tmp_reg,ZL
     				
     						 
000d6c 2fe1   				mov		ZL,tmp_reg		; A dont change -> then software using CW, ie LiborLA fails
000d6d c001   				rjmp	direct_kbd_pc
     				
     
     wr_kbd_pc:			
     				
     ; on port PC was connected LEDs a repro
     ; PC0    00 = repro vypnute  11=ton3
     ;   =   01 = ton1
     ; PC1    10 = ton2
     
     ; PC2 = zlta ledka - log.1 svieti a vypina repro
     ; PC3 = cervena ledka
     
     ; ton1 = 976 Hz 
     ; ton2 = 1953 Hz
     ; ton3 = 3905 Hz
     ; sound options:
     ; 0=sound_off
     ; 1=ton1
     ; 2=ton2
     ; 3=ton3
     ; 4=sound_on
     
     
000d6e 2fe4   				mov	ZL,A
000d6f 93e0 0223 direct_kbd_pc:			sts	kbd_ports+2,ZL
     				
000d71 fde2   				sbrc	ZL,2
000d72 c00a   				rjmp	ton_4
     				
000d73 70e7   				andi	ZL,0b111	; manic1 send 0xc
000d74 f419   				brne	classic_ton
     
000d75 baae   ton_0:				out	kbd_portC,_zero
000d76 2c2b   				mov	portValue,_255
000d77 c8f6   				rjmp	i_cycle_turbo_10T
     				
     				
000d78 fbe0   	classic_ton:		bst	ZL,0		 ; PC3 := PC0 
000d79 f9e3   				bld	ZL,3
     				
000d7a 70ea   				andi	ZL,0b01010	 ; 0 PC0 0 PC1 0
000d7b bbee   				out	kbd_portC,ZL
000d7c c8f1   				rjmp	i_cycle_turbo_10T
     
     
     ton_4:				
000d7d 2422   				clr	portValue
000d7e c8ef   				rjmp	i_cycle_turbo_10T
     
     				
     						
     
     		
     			
     
     
     
     
000d7f   kb_lookup: 	.include	"kb_lookup.asm"
     ;  
     ;  PMDEmu - AVR based emulator of Czechoslovak microcomputer PMD-85 originally based on I8080
     
     ;  Copyright (C) 2023 Peter Chrenko <stare********@gmail.com>, Topolcany, Slovakia
     
     ;
     ;  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
     ;  it under the terms of the GNU General Public License as published by
     ;  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
     ;  (at your option) any later version.
     ;
     ;  This program is distributed in the hope that it will be useful,
     ;  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     ;  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     ;  GNU General Public License for more details.
     ;
     ;  You should have received a copy of the GNU General Public License
     ;  along with this program; if not, write to the Free Software
     ;  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
     ;
     
     ; kb_lookup.asm
     
     ; for each scan code (PC keyboard) assign pair numbers : column number & row number (PMD keyboard)
     ; PMD-85 has special keys K0-K11 mapped to F1-F12
     
000d7f   kb_code00:  .db (0<<4)|rx, (8<<4)|r0 ;    ; f9 = k8 
000d7f 8100
000d80   kb_code02:  .db (0<<4)|rx, (4<<4)|r0 ;    ; f5=k4
000d80 4100
000d81   kb_code04:  .db (2<<4)|r0, (0<<4)|r0 ; F3(k2) ; F1(k0)   
000d81 0121
000d82   kb_code06:  .db (1<<4)|r0, (11<<4)|r0 ; F2(k1) ; f12=k11   
000d82 b111
000d83   kb_code08:  .db (6<<4)|r0, (9<<4)|r0 ;    ; f10=k9   
000d83 9161
000d84   kb_code0A:  .db (7<<4)|r0, (5<<4)|r0 ; f8=k7 ; f6=k5   
000d84 5171
000d85   kb_code0C:  .db (3<<4)|r0, (14<<4)|r1 ; f4(k3); TAB 
000d85 e231
000d86   kb_code0E:  .db (14<<4)|r0, (0<<4)|rx ; ` = RCL  
000d86 00e1
000d87   kb_code10:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000d87 0000
000d88   kb_code12:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000d88 0000
000d89   kb_code14:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|r2 ;    Q 	 
000d89 0400
000d8a   kb_code16:  .db (0<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  1  
000d8a 0002
000d8b   kb_code18:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000d8b 0000
000d8c   kb_code1A:  .db (1<<4)|r4, (1<<4)|r3 ;  Y  S 
000d8c 181f
000d8d   kb_code1C:  .db (0<<4)|r3, (1<<4)|r2 ;  A  W 
000d8d 1408
000d8e   kb_code1E:  .db (1<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  2  
000d8e 0012
000d8f   kb_code20:  .db (0<<4)|rx, (3<<4)|r4 ;    c 
000d8f 3f00
000d90   kb_code22:  .db (2<<4)|r4, (2<<4)|r3 ;  x  
000d90 282f
000d91   kb_code24:  .db (2<<4)|r2, (3<<4)|r1 ;  E  4	 
000d91 3224
000d92   kb_code26:  .db (2<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  3  
000d92 0022
000d93   kb_code28:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|r4 ;    SPACE 
000d93 0f00
000d94   kb_code2A:  .db (4<<4)|r4, (3<<4)|r3 ;  v  F 
000d94 384f
000d95   kb_code2C:  .db (4<<4)|r2, (3<<4)|r2 ;  T   R 
000d95 3444
000d96   kb_code2E:  .db (4<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  5	  
000d96 0042
000d97   kb_code30:  .db (0<<4)|rx, (6<<4)|r4 ;    n 
000d97 6f00
000d98   kb_code32:  .db (5<<4)|r4, (5<<4)|r3 ;  b  H 
000d98 585f
000d99   kb_code34:  .db (4<<4)|r3, (5<<4)|r2 ;  G  Y 
000d99 5448
000d9a   kb_code36:  .db (5<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  6	  
000d9a 0052
000d9b   kb_code38:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000d9b 0000
000d9c   kb_code3A:  .db (7<<4)|r4, (6<<4)|r3 ;  M  J 
000d9c 687f
000d9d   kb_code3C:  .db (6<<4)|r2, (6<<4)|r1 ;  U  7 
000d9d 6264
000d9e   kb_code3E:  .db (7<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  8  
000d9e 0072
000d9f   kb_code40:  .db (0<<4)|rx, (8<<4)|r4 ;    , 
000d9f 8f00
000da0   kb_code42:  .db (7<<4)|r3, (7<<4)|r2 ;  K  I 
000da0 7478
000da1   kb_code44:  .db (8<<4)|r2, (9<<4)|r1 ;  O  0 
000da1 9284
000da2   kb_code46:  .db (8<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  9  
000da2 0082
000da3   kb_code48:  .db (0<<4)|rx, (9<<4)|r4 ;    . 
000da3 9f00
000da4   kb_code4A:  .db (10<<4)|r4, (8<<4)|r3 ;  /  L 
000da4 88af
000da5   kb_code4C:  .db (9<<4)|r3, (9<<4)|r2 ;    P 
000da5 9498
000da6   kb_code4E:  .db (10<<4)|r1, (0<<4)|rx ;  -  
000da6 00a2
000da7   kb_code50:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000da7 0000
000da8   kb_code52:  .db (10<<4)|r3, (0<<4)|rx ;  '  
000da8 00a8
000da9   kb_code54:  .db (10<<4)|r2, (10<<4)|r3 ;  [  = 
000da9 a8a4
000daa   kb_code56:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000daa 0000
000dab   kb_code58:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000dab 0000
000dac   kb_code5A:  .db (14<<4)|r4, (11<<4)|r2 ;  ENTER  ] 
000dac b4ef
000dad   kb_code5C:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000dad 0000
000dae   kb_code5E:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000dae 0000
000daf   kb_code60:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000daf 0000
000db0   kb_code62:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000db0 0000
000db1   kb_code64:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000db1 0000
000db2   kb_code66:  .db (12<<4)|r2, (0<<4)|rx ;  BACKSPACE  
000db2 00c4
000db3   kb_code68:  .db (0<<4)|rx, (12<<4)|r3 ;   ; END <|-- rol arrow
000db3 c800
000db4   kb_code6A:  .db (0<<4)|rx, (12<<4)|r2 ;   ; left arrow
000db4 c400
000db5   kb_code6C:  .db (13<<4)|r2, (0<<4)|rx ; HOME ;   
000db5 00d4
000db6   kb_code6E:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000db6 0000
000db7   kb_code70:  .db (12<<4)|r1, (13<<4)|r1 ;  INS, DEL  
000db7 d2c2
000db8   kb_code72:  .db (14<<4)|r3, (13<<4)|r2 ;  down arrow ; home 
000db8 d4e8
000db9   kb_code74:  .db (14<<4)|r2, (12<<4)|r3 ; right arrow ; up arrow  
000db9 c8e4
000dba   kb_code76:  .db (0<<4)|rx, (12<<4)|r0 ;  ESC   ; Numlock = WRK
000dba c100
000dbb   kb_code78:  .db (10<<4)|r0, (13<<4)|r3 ; f11=k10   ; sede(+) = END
000dbb d8a1
000dbc   kb_code7A:  .db (14<<4)|r3, (0<<4)|rx ; pgdn ;   
000dbc 00e8
000dbd   kb_code7C:  .db (0<<4)|rx, (12<<4)|r3 ;  * (on numpad)  ; pgup   
000dbd c800
000dbe   kb_code7E:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000dbe 0000
000dbf   kb_code80:  .db (0<<4)|rx, (0<<4)|rx ;   
000dbf 0000
000dc0   kb_code82:  .db (0<<4)|rx, (6<<4)|r0 ;      ; f7=k6   
000dc0 6100
     
     
     
     		.org	(high(PC) + (low(PC) != 0) ) *256 ; alignment 256 words
     
     i_table:		
     		.include	"8080.asm"		
     ;  
     ;  PMDEmu - AVR based emulator of Czechoslovak microcomputer PMD-85 originally based on I8080
     ;  Copyright (C) 2023 Peter Chrenko <stare********@gmail.com>, Topolcany, Slovakia
     ;
     ;  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
     ;  it under the terms of the GNU General Public License as published by
     ;  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
     ;  (at your option) any later version.
     ;
     ;  This program is distributed in the hope that it will be useful,
     ;  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     ;  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
     ;  GNU General Public License for more details.
     ;
     ;  You should have received a copy of the GNU General Public License
     ;  along with this program; if not, write to the Free Software
     ;  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
     ;
     
000e00 c882   		rjmp	_nop
000e01 cb20   		rjmp	_lxi_b
000e02 cdb0   		rjmp	_stax_b
000e03 caf5   		rjmp	_inx_b
000e04 c911   		rjmp	_inr_b
000e05 c916   		rjmp	_dcr_b
000e06 c91b   		rjmp	_mvi_b
000e07 cbb4   		rjmp	_rlca
000e08 c87a   		rjmp	_none
000e09 cb13   		rjmp	_dad_b
000e0a cd9a   		rjmp	_ldax_b
000e0b caff   		rjmp	_dcx_b
000e0c c93c   		rjmp	_inr_c
000e0d c941   		rjmp	_dcr_c
000e0e c946   		rjmp	_mvi_c
000e0f cbb2   		rjmp	_rrca
000e10 c872   		rjmp	_none
000e11 cb1e   		rjmp	_lxi_d
000e12 cd98   		rjmp	_stax_d
000e13 cae8   		rjmp	_inx_d
000e14 c967   		rjmp	_inr_d
000e15 c96c   		rjmp	_dcr_d
000e16 c971   		rjmp	_mvi_d
000e17 cbb0   		rjmp	_rla
000e18 c86a   		rjmp	_none
000e19 cb11   		rjmp	_dad_d
000e1a cda0   		rjmp	_ldax_d
000e1b caf2   		rjmp	_dcx_d
000e1c c992   		rjmp	_inr_e
000e1d c997   		rjmp	_dcr_e
000e1e c99c   		rjmp	_mvi_e
000e1f cbac   		rjmp	_rra
000e20 c862   		rjmp	_none
000e21 cb1c   		rjmp	_lxi_h
000e22 cdb0   		rjmp	_shld
000e23 cadb   		rjmp	_inx_h
000e24 c9bd   		rjmp	_inr_h
000e25 c9c2   		rjmp	_dcr_h
000e26 c9c7   		rjmp	_mvi_h
000e27 ce2a   		rjmp	_daa
000e28 c85a   		rjmp	_none
000e29 cb0f   		rjmp	_dad_h
000e2a cd96   		rjmp	_lhld
000e2b cae5   		rjmp	_dcx_h
000e2c c9e8   		rjmp	_inr_l
000e2d c9ed   		rjmp	_dcr_l
000e2e c9f2   		rjmp	_mvi_l
000e2f cb8a   		rjmp	_cma
000e30 c852   		rjmp	_none
000e31 cb20   		rjmp	_lxi_sp
000e32 cd56   		rjmp	_sta
000e33 cace   		rjmp	_inx_sp
000e34 caae   		rjmp	_inr_m
000e35 cab8   		rjmp	_dcr_m
000e36 cd62   		rjmp	_mvi_m
000e37 cb80   		rjmp	_stc
000e38 c84a   		rjmp	_none
000e39 cb0d   		rjmp	_dad_sp
000e3a cd40   		rjmp	_lda
000e3b cad8   		rjmp	_dcx_sp
000e3c c898   		rjmp	_inr_a
000e3d c89d   		rjmp	_dcr_a
000e3e c8a2   		rjmp	_mvi_a
000e3f cb75   		rjmp	_cmc
000e40 c81e   		rjmp	_mov_bb
000e41 cb2d   		rjmp	_mov_bc
000e42 cb2e   		rjmp	_mov_bd
000e43 cb2f   		rjmp	_mov_be
000e44 cb30   		rjmp	_mov_bh
000e45 cb31   		rjmp	_mov_bl
000e46 c8e0   		rjmp	_mov_bm
000e47 cb25   		rjmp	_mov_ba
000e48 cb32   		rjmp	_mov_cb
000e49 c815   		rjmp	_mov_cc
000e4a cb32   		rjmp	_mov_cd
000e4b cb33   		rjmp	_mov_ce
000e4c cb34   		rjmp	_mov_ch
000e4d cb35   		rjmp	_mov_cl
000e4e c90b   		rjmp	_mov_cm
000e4f cb29   		rjmp	_mov_ca
000e50 cb36   		rjmp	_mov_db
000e51 cb37   		rjmp	_mov_dc
000e52 c80c   		rjmp	_mov_dd
000e53 cb37   		rjmp	_mov_de
000e54 cb38   		rjmp	_mov_dh
000e55 cb39   		rjmp	_mov_dl
000e56 c936   		rjmp	_mov_dm
000e57 cb2d   		rjmp	_mov_da
000e58 cb3a   		rjmp	_mov_eb
000e59 cb3b   		rjmp	_mov_ec
000e5a cb3c   		rjmp	_mov_ed
000e5b c803   		rjmp	_mov_ee
000e5c cb3c   		rjmp	_mov_eh
000e5d cb3d   		rjmp	_mov_el
000e5e c961   		rjmp	_mov_em
000e5f cb31   		rjmp	_mov_ea
000e60 cb3e   		rjmp	_mov_hb
000e61 cb3f   		rjmp	_mov_hc
000e62 cb40   		rjmp	_mov_hd
000e63 cb41   		rjmp	_mov_he
000e64 c7fa   		rjmp	_mov_hh
000e65 cb41   		rjmp	_mov_hl
000e66 c98c   		rjmp	_mov_hm
000e67 cb35   		rjmp	_mov_ha
000e68 cb42   		rjmp	_mov_lb
000e69 cb43   		rjmp	_mov_lc
000e6a cb44   		rjmp	_mov_ld
000e6b cb45   		rjmp	_mov_le
000e6c cb46   		rjmp	_mov_lh
000e6d c7f1   		rjmp	_mov_ll
000e6e c9b7   		rjmp	_mov_lm
000e6f cb39   		rjmp	_mov_la
000e70 c8bb   		rjmp	_mov_mb
000e71 c8ed   		rjmp	_mov_mc
000e72 c91f   		rjmp	_mov_md
000e73 c951   		rjmp	_mov_me
000e74 c983   		rjmp	_mov_mh
000e75 c9b5   		rjmp	_mov_ml
000e76 c7e7   		rjmp	_hlt
000e77 c873   		rjmp	_mov_ma
000e78 cae8   		rjmp	_mov_ab
000e79 cae9   		rjmp	_mov_ac
000e7a caea   		rjmp	_mov_ad
000e7b caeb   		rjmp	_mov_ae
000e7c caec   		rjmp	_mov_ah
000e7d caed   		rjmp	_mov_al
000e7e c867   		rjmp	_mov_am
000e7f c7df   		rjmp	_mov_aa
000e80 c8b3   		rjmp	_add_b
000e81 c8e5   		rjmp	_add_c
000e82 c917   		rjmp	_add_d
000e83 c949   		rjmp	_add_e
000e84 c97b   		rjmp	_add_h
000e85 c9ad   		rjmp	_add_l
000e86 c9c1   		rjmp	_add_m
000e87 c873   		rjmp	_add_a
000e88 c8ad   		rjmp	_adc_b
000e89 c8df   		rjmp	_adc_c
000e8a c911   		rjmp	_adc_d
000e8b c943   		rjmp	_adc_e
000e8c c975   		rjmp	_adc_h
000e8d c9a7   		rjmp	_adc_l
000e8e c9c0   		rjmp	_adc_m
000e8f c86d   		rjmp	_adc_a
000e90 c8a8   		rjmp	_sub_b
000e91 c8da   		rjmp	_sub_c
000e92 c90c   		rjmp	_sub_d
000e93 c93e   		rjmp	_sub_e
000e94 c970   		rjmp	_sub_h
000e95 c9a2   		rjmp	_sub_l
000e96 c9c0   		rjmp	_sub_m
000e97 c868   		rjmp	_sub_a
000e98 c8a2   		rjmp	_sbb_b
000e99 c8d4   		rjmp	_sbb_c
000e9a c906   		rjmp	_sbb_d
000e9b c938   		rjmp	_sbb_e
000e9c c96a   		rjmp	_sbb_h
000e9d c99c   		rjmp	_sbb_l
000e9e c9bf   		rjmp	_sbb_m
000e9f c862   		rjmp	_sbb_a
000ea0 c8a2   		rjmp	_ana_b
000ea1 c8d4   		rjmp	_ana_c
000ea2 c906   		rjmp	_ana_d
000ea3 c938   		rjmp	_ana_e
000ea4 c96a   		rjmp	_ana_h
000ea5 c99c   		rjmp	_ana_l
000ea6 c9c9   		rjmp	_ana_m
000ea7 c862   		rjmp	_ana_a
000ea8 c89e   		rjmp	_xra_b
000ea9 c8d0   		rjmp	_xra_c
000eaa c902   		rjmp	_xra_d
000eab c934   		rjmp	_xra_e
000eac c966   		rjmp	_xra_h
000ead c998   		rjmp	_xra_l
000eae c9cf   		rjmp	_xra_m
000eaf c862   		rjmp	_xra_a
000eb0 c894   		rjmp	_ora_b
000eb1 c8c6   		rjmp	_ora_c
000eb2 c8f8   		rjmp	_ora_d
000eb3 c92a   		rjmp	_ora_e
000eb4 c95c   		rjmp	_ora_h
000eb5 c98e   		rjmp	_ora_l
000eb6 c9c0   		rjmp	_ora_m
000eb7 c856   		rjmp	_ora_a
000eb8 c886   		rjmp	_cmp_b
000eb9 c8b8   		rjmp	_cmp_c
000eba c8ea   		rjmp	_cmp_d
000ebb c91c   		rjmp	_cmp_e
000ebc c94e   		rjmp	_cmp_h
000ebd c980   		rjmp	_cmp_l
000ebe c9a8   		rjmp	_cmp_m
000ebf c846   		rjmp	_cmp_a
000ec0 cbfd   		rjmp	_rnz
000ec1 cb99   		rjmp	_pop_b
000ec2 ccae   		rjmp	_jnz
000ec3 cc90   		rjmp	_jmp
000ec4 cc45   		rjmp	_cnz
000ec5 cb2e   		rjmp	_push_b
000ec6 c9be   		rjmp	_adi
000ec7 ccaf   		rjmp	_rst0
000ec8 cbf1   		rjmp	_rz
000ec9 cbda   		rjmp	_ret
000eca cca2   		rjmp	_jz
000ecb c7b7   		rjmp	_none
000ecc cc41   		rjmp	_cz
000ecd cc48   		rjmp	_call
000ece c9bd   		rjmp	_aci
000ecf cca7   		rjmp	_rst1
000ed0 cbc7   		rjmp	_rnc
000ed1 cb73   		rjmp	_pop_d
000ed2 cc6a   		rjmp	_jnc
000ed3 ce69   		rjmp	_out
000ed4 cc2d   		rjmp	_cnc
000ed5 cb0c   		rjmp	_push_d
000ed6 c9bd   		rjmp	_sui
000ed7 cc9f   		rjmp	_rst2
000ed8 cbbb   		rjmp	_rc
000ed9 c7a9   		rjmp	_none
000eda cc5e   		rjmp	_jc
000edb cdcf   		rjmp	_in
000edc cc21   		rjmp	_cc
000edd c7a5   		rjmp	_none
000ede c9bc   		rjmp	_sbi
000edf cc97   		rjmp	_rst3
000ee0 cbf0   		rjmp	_rpo
000ee1 cb4d   		rjmp	_pop_h
000ee2 cc7b   		rjmp	_jpo
000ee3 cd19   		rjmp	_xthl
000ee4 cbfb   		rjmp	_cpo
000ee5 caea   		rjmp	_push_h
000ee6 c9c6   		rjmp	_ani
000ee7 cc8f   		rjmp	_rst4
000ee8 cbd9   		rjmp	_rpe
000ee9 cc8b   		rjmp	_pchl
000eea cc5a   		rjmp	_jpe
000eeb cd5f   		rjmp	_xchg
000eec cc02   		rjmp	_cpe
000eed c795   		rjmp	_none
000eee c9cc   		rjmp	_xri
000eef cc87   		rjmp	_rst5
000ef0 cbab   		rjmp	_rp
000ef1 cb7f   		rjmp	_pop_a
000ef2 cc4e   		rjmp	_jp
000ef3 c78f   		rjmp	_di
000ef4 cc11   		rjmp	_cp
000ef5 cb10   		rjmp	_push_a
000ef6 c9bd   		rjmp	_ori
000ef7 cc7f   		rjmp	_rst6
000ef8 cba7   		rjmp	_rm
000ef9 ccfa   		rjmp	_sphl
000efa cc3a   		rjmp	_jm
000efb c787   		rjmp	_ei
000efc cc15   		rjmp	_cm
000efd c785   		rjmp	_none
000efe c9a5   		rjmp	_cpi
000eff cc77   		rjmp	_rst7
     
     
     			
     
     
     
     

Assembly complete with no errors.